30.9.2023 | Svátek má Jeroným, Ráchel


MIGRACE: Lžou nám, lžou

10.11.2015

Z Evropské unie spadla maska dobrotivého poctivce, který vždy říká pravdu, vše řeší konsensem, rozdává dotace plnými hrstmi a nic za to nechce.

Naopak se vyjevilo, že jí způsobené a neřešené či špatně řešené problémy chce hodit i na státy a občany, které a kteří se špatných řešení nechtějí účastnit.

---
Evropští představitelé nám říkali, že je třeba tvrdě trestat pašeráky lidí. A pak se sami této role ujali a každodenně organizují celé transporty nelegálních imigrantů od hranic k hranicím. A policisté na hranicích, místo aby plnili své povinnosti, pomáhají s ilegálním přechodem hranice.
Představme si obdobnou situaci v jiném nelegálním oboru: Co kdyby vláda, aby zhatila pasákům zdroj obživy, sama začala organizovat prostituci?

---
Napřed nám vtloukali do hlavy, že maďarský plot je špatné a xenofobní řešení, které nemá v Evropě co dělat. I když už předtím plot evidentně fungoval na ochranu Španělska a také řecko-turecké pozemní hranice. Španělé a Řekové nebyli příliš za plot kritizováni. Maďaři ano. Pak o plotu začali uvažovat Rakušané, Slovinci i Němci. Kritika v jejich případě byla již jen plytká. Není to dvojí metr?

Nejen to. Neustále nám omílali, že maďarský plot je navíc i neúčinné řešení. Avšak po dostavbě plotu je Maďarsko jediné na tzv. balkánské cestě, jež nemá problémy s tranzitem imigrantů. Protože se do něj nedostanou.

---
Napřed německá kancléřka prosadila na unijní úrovni dobrovolně nedobrovolné kvóty na rozdělení ilegálních imigrantů, kteří byli nazvání paušálně uprchlíky, aby vůbec bylo možno dostatečně pokroutit evropské právo. Tím způsobila mnoha státům EU trable. Poté ta samá „Je suis Angelika“ dala k ledu dublinské ujednání a reálně pozvala do Německa Syřany & spol. Tím způsobila mnoha státům EU dalekosáhlé problémy. Ještě poté prosadila na unijní úrovni nedobrovolné kvóty na přerozdělení. To jsou další problémy.
A nyní stále tatáž Angelika, konatelka dobra, říká, že přeci nemůže zavřít německé hranice, protože by tím způsobila mnoha jiným evropským státům problémy, dokonce prý hrozí i válka (což však okamžitě vyvrací chorvatský premiér).
Lžou. Není možno jim už věřit ani nos mezi očima.

---
Mnoho a mnoho dlouhých měsíců Řecko neplní své povinnosti vyplývající z schengenských dohod a nechrání řádně své námořní hranice. Nyní tam přijel předseda Evropského parlamentu Schulz na demonstrativní akci letecké relokace 30 uprchlíků z Řecka do Bruselu - a při této příležitosti Řecko za jeho přístup k tzv. uprchlické krizi chválí. Nepochopitelné.

---
Říkali nám zprvu, že rozdělí 40 tisíc ilegálních imigrantů, které nazývají paušálně uprchlíky, a to z Řecka a z Itálie. Za pár měsíců to už bylo 160 tisíc. Navíc teď se již jedná o rozdělení ilegálních imigrantů i ze Švédska:
Před nedávnem, za přítomnosti evropských papalášů, slavnostně nastoupilo v Itálii do letadla směr Švédsko 38 žadatelů o azyl. Divadlo. Pár dní poté Švédsko požádlo o relokaci uprchlíků ze své země do jiných zemí EU. Přesněji řečeno o využití zatím nevyužité kvóty na relokaci 54 000 lidí, která byla původně určena pro Maďarsko (to ji odmítlo, neboť problém správně vyřešilo plotem). A zítra se jistě bude jednat o rozdělení těch nelegálních imigrantů, kteří v současnosti přeplňují Německo.
Unie nyní tvrdí, že do konce roku 2017 přijdou do EU tři miliony imigrantů. Pokud to bude u tohoto čísla jako s vývojem počtu imigrantů, kteří mají být rozděleni podle kvót, tak se máme na co těšit.
Ale vážně: dle mne zcela záměrně hovoří unijní představitelé jen o době do konce roku 2017. Protože hlavní vlna v rámci slučování rodin přijde až potom. Proč? Protože Němci nově po dva roky neumožní slučování rodin těm, kdo dostanou „jen“ tzv. dodatečnou ochranu, nikoliv azyl. A co bude pak? V roce 2018 a dále? Slučovat se pak už samozřejmě zase bude, tudíž můžeme očekávat pro rok 2018 začátek další vlny, tentokrát rodinné. Rozložení či posun v čase - to je varianta známé salámové metody prosazení nepopulárních opatření proti vůli naštvaných lidí. Následný příjezd rodiny toho, kdo v Německu získá dodatečnou ochranu, přidá k původnímu počtu těchto lidí šestinásobek. Tři miliony nám pak v roce 2018 vyjdou už i jen na Německo samotné.

---
Pořád nám tvrdí, že ta opatření na omezení imigrace přijatá na tom a tom vrcholném setkání ohledně ochrany vnějších hranic (např. potápění prázdných lodí pašeráků), či schválená tou a tou komisí ohledně navracení ekonomických imigrantů nebo předložená tím a tím německým ministerstvem ohledně zpřísňování podmínek pro žadatele o azyl (např. tranzitní zóny na hranicích), určitě zaberou a tok imigrantů se zbrzdí. Ale není tomu tak. Ta účinná opatření nejsou uváděna do praxe, jen se o nich na německé nebo evropské úrovni bezvýsledně tlachá. Imigrační vlna neztenčenou silou pokračuje, a to i přes přicházející zimu. Nyní už mnozí přiznávají, že prý je nutno až do února 2016 počítat s 5 tisíci ilegálními imigranty každý den. Zima nezima.

---
Říkali nám, že Turecko není na vstup do Unie připraveno, a předvstupní rozhovory byly u ledu. Nyní však náhle Turecko drží v ruce vysoké trumfy, jezdí se tam s prosíkem a unijní představitelé nás budou přesvědčovat, že je třeba Turecku platit ročně tři miliardy eur za násilné zadržování imigrantů (ó, jak pokrytecká morálka - při vědomí toho, že mají plná ústa humanismu), zavést s ním bezvízový styk a urychlit s ním vstupní rozhovory do EU.

---
Také unijní představitelé vpodstatě souhlasí s tím, že máme pomáhat těm nejpotřebnějším. Ale realita otevřených hranic je taková, že dvě třetiny přišedších jsou muži a jen jedna třetina ženy a děti.

Též by prý měl být co nejdříve urovnán syrský konflikt. Ale co pro to až doposud udělala tzv. evropská ministryně zahraničí Mogherini? Nic.

---
Předseda komise Junckers po nás vyžaduje evropskou solidaritu - přijímání přerozdělovaných ilegálních imigrantů. To je jeho návrh řešení krize - homogenizace rozložení ilegálních imigrantů v Unii. Ale proč bychom měli být solidární v této obtížné věci? Když jsme před několika lety chtěli, aby s námi byla Unie solidární v relativní maličkosti (ve chvíli, kdy nám Kanada zavedla víza), nebyli jsme Unií vyslyšeni.
I kdybychom chtěli být solidární, nelze to bez řádné rozvahy. Kde jsou bezpečnostní, ale i sociologické analýzy důsledků? Jedinou sociologickou analýzu, kterou jsem slyšel, pronesl předseda evropského parlamentu Schulz, když prohlásil: „To vlastně nemůže být žádný problém mezi 570 miliony obyvateli EU rozdělit tyto lidi.“ Howgh.
Jenže limity jistě existují. Už i extrémně tolerantní Švédsko, které očekává letos mezi160 a 190 tisíci imigrantů, jich začíná mít plné zuby. A zcela jistě existují i bezpečnostní rizika.

---
Léta nám tlačili do hlav tzv. vzdělanostní ekonomiku. Chváleny byly ty státy, které měly maximum vysokoškolsky vzdělaných občanů. A nyní nám ti samí lidé řeknou, že potřebujeme naopak více nekvalifikované pracovní síly z řad ilegálních imigrantů. Ta že nám zachrání ekonomický růst. Předseda komise Juncker dokonce Německu prognózuje, že bude z imigrační vlny profitovat. Tak kdy měli pravdu? Před nedávnem, nebo nyní? Nebo vůbec nikdy? Nebo je snad záměrem, aby starousedlíci byli všichni vysokoškoláci a na ně otročili nevzdělaní imigranti?

---
Eurofederalisté (ať již otevření nebo skrytí) jako Schulz, Mogherini, Avramopoulos, Hahn, Juncker, Tusk, Merkelová, Hollande, ti všichni jsou přes chyby, neúspěchy či nečinnost stále na svých postech a my nemáme nejmenší vliv na to, zdali tam zůstanou i nadále.
Lžou nám, lžou. Rozhodují o nás a jsou nedefenestrovatelní.

Nevěřit jim. A navíc začít vážně uvažovat o tom, co vlastně mají za lubem. Oni nám to sami jistě neřeknou.

Převzato z blogu Strunz.blog.idnes.cz se souhlasem autora