6.12.2023 | Svátek má Mikuláš


FRANCIE: Front National o imigraci

28.7.2011

Výňatek z programu francouzské politické strany

A) Dnešní stav

U zdroje většiny nemocí, kterými trpí naše země, je imigrační politika prováděná dosavadními vládami více než třicet let. Byla vytrvale odhalována Národní frontou, která navrhla celou serii opatření, která nepřestala být aktuální. Problém migračních toků, dlouho považovaný za "tabu", je od nynějška považován politickými a ekonomickými pozorovateli za centrální. Zeď ticha a lži praská, i když zůstává pravidlem neprůhlednost, například co se týče nákladů a statistik delikvence. Rozsah následků působených touto politikou a jejich akcelerace v posledních letech je jasně v?dět na číslech, která je třeba připomenout:

Imigrace, údaje 23.7.2009:

Imigrace do Francie za posledních 20 let 6 milionů, nikoliv 2 miliony jako podle INSEE

400 až 500 tisíc lidí přichází ročně podle oficiálních údajů, z toho 300 tisíc "regulérně" podle OCDE

40 milionů je počet imigrantů na evropském území podle zprávy Evropského parlamentu

60 miliard eur je imigrací způsobený roční deficit, když se vztáhne na aktualisaci 2005 Millozovy zprávy, která nebyla nikdy skutečně vyvrácena.

700 milionů eur stojí ročně Státní zdravotní péče (AME), která je poskytována ilegálním cizincům

25 procent je roční průměrný podíl cizího obyvatelstva ve vězení, procento, které se blíží pravděpodobně sedmdesáti procentům, bereme-li v úvahu celý počet imigrantů,

5 procent je podíl cizinců, kteří vstupují do Francie s pracovní smlouvou, což znamená, že 95 procent ji nemá

50 procent je podíl cizinců na RMI (druh francouzské sociální pomoci, ktery byl od 1. června 2009 nahrazen programem RSA).

Navrhovaná opatření:

1. Odstartovat politiku odrazování zrušením "sacích pump", t.j. vyhrazením různých sociálních pomocí, rodinných přídavků atd. jen pro Francouze. Příspěvky cizinců na jejich pojištění zdravotní a proti nezaměstnanosti budou zvýšeny Očekávaný přínos 18,5 miliardy eur .
Zahájit reformu práva na státní příslušnost zrušením práva na dvojí příslušnost a jeho automatického nabývání atd.

2.Uskutečnit politiku hraniční kontroly odstoupením od Schengenu a vypovězením smluv, které přenášejí na EU kompetence v otázkách imigrace, práva na asyl a udělování víz.
Aplikovat legislativu o ilegálním pobytu cizinců a jejich odsunu.
Nulová tolerance pro organisovaé sítě ilegální imigrace.

3. Uskutečnit politiku návratu. Zrušit tzv. "sjednocování" rodin, které od roku 1974 změnilo imigraci pracujících v imigraci k osídlování (zalidňování). (Tu já nazývám populační anexací - J.T. ) Zkrátit platnost průkazu o pobytu z deseti na tři roky. Obnovit odsun cizích delikventů multirecidivistů. Odhadovaný zisk: 9-11 miliard eur.

4. Uskutečnit politiku společného vývoje.
Spojit návrat imigrantů s pomocí státu jejich původu proporciálně s jejich spoluprací. Vývojová pomoc by mohla být zvýšena a lépe zaměřena na potřeby obyvatelstva za stálé kontroly využití fondů. Iniciovat pravidelné euro-africké konference za účelem zjištění potřeb a nalézt prostředky, které by udržely populace přitahované bohatstvím Evropy v jejich vlastních zemích.

5. Uskutečnit politiku asimilace. Tady se omezím pro stručnost na jednu pregnantní větu. Nikdo se neasimiluje v zemi, která zapomněla své principy, své hodnoty a svou hrdost.
Odmítnutí "komunaturismu", tj. snahy či aspirace menšin kulturních, náboženských, etnickýcch atd. mající za cíl odlišit se a odloučit od zbývající části společnosti.
Znovupotvrzení principu laickosti, zrušení principu positivní diskriminace (ve skutečnosti preference cizinců) a její perversní následky.

Očekávané odhadované úspory

k bodu 1) 18,5 miliard eur

k bodu 3) 9-11 miliard eur

k bodu 5) 3 miliardy eur

x x x

Front National je malá, ale rychle rostoucí "extrémně pravicová" strana vedená paní Marine Le Pen. Nálepku "extrémně pravicová" jí obstarali taktičtí politicky korektní soupeři a převzali jejich souputníci skoro v celé západní Evropě. Totéž se přihodilo Geertu Wildersovi v Holandsku a různým lidem v jiných zemích. Proto se, vážení čtenáři, zamyslete nad tím, kde asi je v tom imigračním programu to extrémní pravičáctví.

Napovím vám jen to, že nedávné tragické události v Norsku nejsou ničím jiným než zralým ovocem dlouholetého tlaku politické korektnosti. Proto jsem přeložil tu část programu FN.

Poznámka: Pierre Milloz (* 1927) je ekonom a právník, o jehož "Zprávy o imigraci" se opírá imigrační politika FN. Bližší najdete na Wikipedii.

26.7.2011