24.9.2023 | Svátek má Jaromír


EVROPA: Není už třeba začít mobilizovat?

26.2.2011

Reaguji na článek pana Vlka staršího Muslimové ante portas! Nejsem si sice jistý jeho hodnocením TV Al Jazeera ani tím, jak nadržení jsou mladí muslimové ve svých rodištích, ale s jeho hodnocením rizik dění v muslimských zemích Afriky a Blízkého východu pro země Evropy i naši republiku zcela souhlasím.

V uplynulých desetiletích jsme byli svědky toho, jak byla euroatlantická civilizace rozleptávána zevnitř zpochybňováním hodnot, ke kterým se dopracovala syntézou judaizmu, křesťanství, dědictvím starých Řeků a Římanů, filosofů a reformátorů prošlých staletí. Tvrdí nám, že vzhledem k tomu, že velká část z nás poodešla od křesťanství, nemáme co proti „duchovní síle islámu“ postavit. Myslím, že proti ideologii strachu, nenávisti, pohrdání lidskou hodnotou a životem pořád ještě můžeme postavit víru v cenu lidského života, v rovnost lidských bytostí mužů i žen, právo zvolit si svou cestu životem, vyjadřovat svobodně svůj názor, hledat cestu ke svobodě a respektovat svobodu druhých. Většina z nás přijala za své postuláty z evangelií, že hoden je dělník mzdy své a kdo nepracuje, ať nejí.

Čelní představitelé států Evropské unie nyní vyhlašují, že multikulturalismus selhal. Není to proto, že by náhle prozřeli a konečně jim došly statistiky o zločinnosti přistěhovalců v hostitelských zemích, že by jim došlo, že není normální, že se nemůže bez rizika znásilnění projít žena světlé pleti ve čtvrtích velkoměst tvořících cizorodé enklávy, ze kterých se původní obyvatelstvo muselo vystěhovat a kam už si tam netroufají ani policisté. Není to ani proto, že by si přečetli nápisy v rukou mladých muslimů demonstrujících v ulicích Londýna, všimli si hořících aut v ulicích Paříže. Zaregistrovali, že jsou zde vražděny mladé ženy právě těchto přistěhovalců, které chtějí setřást okovy středověkého náboženství, jehož cílem je udělat z nich ustrašené nevzdělané mašiny na děti a služky svých pánů. Ne, je to proto, že se jim hroutí stavba virtuální reality, kterou zde po desetiletí vytvářeli spolu s ochotnými novináři. Už nestačí ty, kteří říkají pravdu, nálepkovat visačkami xenofobů a rasistů. Už nepomáhá ani to, že tyto lidi skandalizují, propouštějí z práce a vedou proti nim soudní procesy. Teď jim hrozí to nejstrašnější - nemusí být zvoleni v následujících volbách! Mohli by být odstřiženi od penězovodů, přerozdělování našich daní a od moci.

Pro expanzi islámu jsme vytvořili v posledních desetiletích a zvláště v posledních letech optimální podmínky: Evropská unie demonstruje svou slabost prostřednictvím svých bůhvíkým volených zástupců. Námořního piráta, místo aby ho v souladu s tradicí pověsili na ráhno, raději propustí nebo zavřou do vězení, kde bude mít životní standard nesrovnatelně vyšší, než má většina jeho spoluobčanů. V čele USA stojí muž, který tvrdí, že není muslim, ač jeho životopis tomu neodpovídá. Takže nikdo neví, jestli je tomu tak, nebo uplatňuje islámskou formu takíji. Amerika a její spojenci krvácejí ekonomicky i svými ztrátami na životech a muslimům dokazují, že při našem „humáním“ způsobu vedení války sice jsme schopni porazit je v bitvách, ale ne udržet území. Na rozdíl od nich. Když se podíváme do historie, vyznavači tohoto náboženství již prokázali schopnost rychle ovládnout a zničit nesrovnatelně vyspělejší kultury a jejich strategie v zacházení s obyvatelstvem na dobytých územích nemá z hlediska efektivity chybu. Zatím jsme nelenili i poskytnout jim morální důvody k napadnutí Evropy, malujeme jejich proroka, zavinili jsme oteplování a tím i jejich bídu, omezujeme je v budování mešit a v čase blízkém určitě začneme utlačovat jejich pátou kolonu, pardon souvěrce, až místním dojde trpělivost s jejich oprávněným hněvem nad naší zkažeností. (Britskému učiteli pořezali obličej nožem a tyčí rozbili lebku. Za to, že vyučoval muslimky náboženství. Daily Mail Thursday, 24.2.2011) Dokonce už i zástupci Evropské unie si dovolili vyslovit znepokojení nad stoupající náboženskou intolerancí ve světě - v překladu nad vražděním křesťanů. Také jsme nechutně bohatí a máme spoustu žen, které potřebují tu správnou výchovu.

V muslimském světě jsou kvůli jejich politice množení miliony frustrovaný mladých mužů, kteří nemají při současném uspořádání světa šanci na slušnou práci (možná ani pracovat nechtějí v našem slova smyslu), nemají šanci tam získat (koupit) ženu, nemají šanci dosáhnout uznání a postavení. Náboženství pouštních lupičů jim ukazuje cestu. Těžko odhadnout, kdo první pozvedne prapor Prorokův, jestli Írán, Turecko nebo Egypt, a povede je na Evropu. Už před řadou let bylo prorokováno, že Afrika nasedne na malé čluny a vydá se do Evropy. Nejdřív půjdou prosebníci a po nich bojovníci. Skutečně je bude na březích Řecka a Itálie čekat, jak psal pan Vlk, „zdravotní služba a popletené odredované intelektuálky, které jim budou vysvětlovat výhody multi-kulti"?

Zastavíme je na pobřeží, u Vídně nebo s nimi budeme bojovat v ulicích Prahy? Přijmeme islám a budeme se s povděkem dívat jak našim dětem nasazují vesty s výbušninou anebo je posílají do minových polí jako Íránci. Nebo budeme čekat až nás přijde osvobodit matička Rus, která aktivně pomáhá Íránskému „mírovému“ využití jaderné energie? Náš expediční sbor, kterému se říká armáda, nás nevytrhne. Místo školení Talibanců by měl začít cvičit naše mladé muže.

Pro ty, kteří si toto označení chystali v průběhu článku do diskuze: Ano jsem islamofob- bojím se islámu a o osud svých dětí. Nemyslím si, že požár revolucí v muslimských zemí se nás netýká.