1.7.2022 | Svátek má Jaroslava


EVROPA: Merklová chce chozrasčot

6.12.2011

Evropská unie nutně potřebuje peníze, které nemá. Není dne, aby paní Merklová nepřišla s nápadem, jak unii pomoci. Pochopitelně to vše dělá dobrovolně a zcela nezištně. Teď zrovna doporučuje unii co nejtěsnější finanční soudržnost a hospodářskou disciplinu a připravuje ji reformovat v unii kompletně fiskální. Že to silně připomíná sovětský chozrasčot a jeho cíle, je čistě náhodné.

Chozrasčot⃰ bylo socialistické účetnictví ve státních podnicích, které tím podléhaly centrálnímu plánování a státní kontrole všech výdajů, příjmů a poplatků, ale hlavně nemilosrdných odvodů ze zisku do státní pokladny. Chozrasčot byl postupně zaveden, podle sovětského vzoru, Radou vzájemné hospodářské pomoci (RVHP) ve všech socialistických státech v letech kolem roku 1957.

Proč? Jednotný systém finančního rozpočtování a hospodaření měl především upevnit všeobecnou kontrolu centrálního plánovaní v rámci jednotlivého státu, ale i v rámci Sověty dominovaného politicko-hospodářského uskupení. Je třeba zdůraznit, že chozrasčot měl také usnadnit kontrolu/evidenci všech finančních transakcí a obchodních převodů mezi státy RVHP, které už tenkrát byly realizovány v přepočtu na základě společné měnové jednotky, a tou byl sovětský rubl. Jinými slovy to byl nedokončený, socialistický pokus o fiskální unii a absolutní nadvládu.

Jak je dnes každému známo, diktát centrálního hospodářského plánování a přísné finanční kontroly se stal receptem na hospodářský bankrot východního bloku. Co si má člověk o současné situaci myslet? Hlavně to, že unijní "politbyro", neoficielně okupované Merklovou a Sarkozym, je klinicky neschopné otevřeně přiznat trvalé nedostatky v systému unie a rozeznat je od iluzí vlastní výjimečnosti a kolektivního spasení. Je také nutno si uvědomit, že všechny předcházející finanční intervence těchto dvou neomalených potentátů pro záchranu států eurozóny nebyly vůbec projevem jejich milosrdenství, ale rozhodnou obranou jejich vlastních mocenských a hospodářských zájmů.

Místo toho, aby se tito prominenti snažili vytvářet jednoduché, srozumitelné a funkční podmínky pro produktivní iniciativu, svobodu, nezávislost a prosperitu, ať už každého jednotlivce nebo členských států, nechávají unii utápět ve zmatku pod tlakem zbytečných a nesmyslných byrokratických nařízeni nebo nedemokratických schvalovacích procedur. To naopak vytváří hospodářskou nejistotu, neúměrné změny v tempu hospodářského rozvoje a zvyšuje náklady k jejich zajištění na úrovni států, regionů nebo hospodářských odvětví. Rozsáhlá centrální byrokracie nejenže není prakticky schopná takový kolos administrativně spravovat, ale ani efektivně finančně zabezpečovat a demokraticky rozvíjet. Existence tohoto kolosu je potom udržována pouze byrokratickým diktátem, díky poslušnosti, nerozhodnosti a strachu většiny poddaných.

Co je nyní třeba udělat? Především se nebát, a potom:

- důrazně a vytrvale odmítat jakékoliv hegemonické pokusy, požadavky a návrhy poškozující zájmy českého státu, jeho svrchovanosti, parlamentní demokracie, národního hospodářství a českého obyvatelstva;

- otevřeně odmítnout nejen autoritu, kterou si navrhovatelé fiskální unie bezprávně přisvojují, ale také jakékoliv autoritativní přikázání vynucované potajmo kolektivem vyvolených, ale většinou nezvolených; a hlavně

- předložit protinávrh vyžadující zásadní změny ve formátu a administraci unie, které by zaručily samostatnost a nezávislost států v jejich právních, politických, hospodářských a finančních rozhodnutích. Takový protinávrh musí být jasný, stručný a radikální natolik, aby probudil vedoucí činitele Evropské unie z klinického spánku a trvale umožnil všem členským státům svobodný politicko-hospodářský rozvoj a všeobecnou prosperitu.

To vše ale předpokladá, že zájmy českého státu budou vždy v unii representovat a účinně obhajovat političtí vlastenci a nikoliv unijní kolaboranti.

⃰ Chozrasčot je ruské tzv. zkratkové slovo z "chozjajstvennyj rasčot", tedy "hospodářský rozpočet" - pozn.red.Pečujte o svou pokožku s kouzelnými oleji Bi-Oil
Pečujte o svou pokožku s kouzelnými oleji Bi-Oil

Proč je nutné v létě dvojnásob pečovat o pokožku? Protože právě v létě je vystavena mnoha negativním vlivům. Zapojte se proto do soutěže o 6...