4.2.2023 | Svátek má Jarmila


BLÍZKÝ VÝCHOD: Pro palestinské volby je vše připraveno

14.6.2014

Ústřední palestinská volební komise (CEC) oznámila úspěšné dokončení nácviku, jehož cílem bylo podchytit oprávněné voliče na Západním břehu Jordánu a v Pásmu Gazy. Podle sdělení palestinské zpravodajské agentury WAFA zaregistrovala komise 1 904 911 osob, tj. 79,5 procenta všech oprávněných voličů. V Pásmu Gazy se jich zaregistrovalo 1 117 758, tedy 85,8 procent všech oprávněných.

Takže nyní je, jak dále sděluje WAFA, volební komise připravena uskutečnit volby ve lhůtě předepsané zákonem.

Na autonomních palestinských územích se naposled volilo v roce 2006. Velkou většinou tehdy zvítězil Hamás, což vedlo k napětí a posléze k roztržce s tradičně vládnoucí stranou Fatah. Úsilí o "smíření" prozatím nedospělo k cíli. Dodnes například Hamás odmítá dát vládě k dispozici své bojovníky a zbraně. Kdyby tedy v budoucnu došlo k raketovým útokům na Izrael, už by židovský stát nemohl hnát k odpovědnosti pouze Hamás, jejž jako teroristickou organizaci označují USA, OSN, EU i Rusko, nýbrž prezidenta Abbáse v Ramalláhu.

Nejprve se má zvolit "vláda technokratů", která zorganizuje nové volby. O její legitimitě a o tom, že to bude stabilní opatření, už projevila pochybnost malá radikální palestinská seskupení jako PFLP.

Z počtu registrovaných oprávněných palestinských voličů nelze činit žádné závěry o Palestincích, kteří skutečně žijí na autonomních územích, neboť více než polovina obyvatel těchto území je údajně nezletilá, a proto se nezapočítává.

Ze sdělení agentury WAFA vyplývá, že se Palestinec za oprávněného voliče, a tedy za plnoletého pokládá už od sedmnácti let. Dojde-li ovšem při srážkách s Izraelci ke zraněním či úmrtím, tehdy se tito plnoletí označují jako "děti".

© Ulrich W. Sahm
přeložila Ivana Kultová
www.wilberforce.cz