29.9.2023 | Svátek má Michal


ZÁBAVA: Úvod do typologie internetových Úžasňáků

28.7.2006

Motto:
Lidé se budou chovat rozumně tehdy a pouze tehdy,
jestliže všechny ostatní možnosti již byly vyčerpány.
Murphyho zákon

V minulém povídání o internetových Potížistech jsem identifikoval sám sebe pouze já. Nikdo jiný se nepřihlásil. Pochopitelně. Kdo sám sebe označí za Plivníka s bastardními rysy a ve slabé chvilce si nafackuje před zrcadlem? Výskyt takovýchto jedinců nebyl dosud v Kyberprostoru zaznamenán. Zatímco pro Úžasňáky není pomalu kam virtuálně šlápnout. Předpokládám, že o následující charakteristiky bude proto zájem větší a jen vrozená skromnost regulérních Úžasňáků zabrání jim narovinu napsat: Ano, to jsem JÁ…

Všem Úžasňákům je společná pronikavá inteligence, v mnoha případech dosahující stupně třeskutosti. Zároveň je zdobí již zmíněná nefalšovaná skromnost, o níž však Potížisté tvrdí, že je pouze předstíraná a tudíž falešná. Úžasňák prostě něco umí lépe, než jiní Úžasňáci. Všechno umí lépe a všemu rozumí více, než kterýkoliv Potížista.

Ti se rekrutují především z návštěvníků unikátních adres, tj. webů a nevědí, jak se na návštěvě chovat, neznají nebo nejsou ochotni dodržovat pravidla. Často jsou trpěni jen proto, že vylepšují v podstatě jediný ukazatel úspěšnosti, čili návštěvnost. Zvláště vypečení majitelé webů napíší kontroverzní komentář pod smyšleným nickem sami, aby vyprovokovali diskuzi. Kterou potom mnohdy ani nezvládnou. : Říkejme jim Stratégové. Nejdůležitější je pro ně počítadlo přístupů a jsou velmi vynalézaví ve způsobech, jak tento nástroj roztáčet. Stratég pohrdá bulvárními články, přesto používá podobné metody, aby přilákal na svůj web i ty, o nichž se jen občas nerad a s okázalým despektem zmíní. Jako ostatní Úžasňáci však dává přednost internetovým celebritám, polobritám a čtvrtbritám. Chce být citován, zmiňován a uctíván. A nejenom on. I další kategorie Úžasňáků prahnou po tomtéž. Ať už jde o Kazatele, Experty, Filozofy, Krititiky či prosté Vypravěče, případně Předváděče.

Kazatel nám káže jakési pravdy - zjevné nebo skryté. Mnohdy si dá neuvěřitelnou práci s argumentací a je ochoten diskutovat i s nevěřícími psy. Ovšem pouze na úrovni. Jakmile ztrácí půdu pod nohama, urazí se a přestane komunikovat. V krajním případě navždy. Odrůdou Kazatele je Učitel, jenž prostě vyloží látku a pak by z ní chtěl ostatní zkoušet, případně odpovídat na dotazy Chlístů. Roztleskávač mu nevadí, zejména když označí jeho myšlenky za geniální. Jinou formou Kazatele je Prskač. Obtížně zvládá fakt, že jiní vyznávají jiné hodnoty, které ON za hodnoty nepovažuje. Od potížisty Plivníka se příliš neliší, Plivník je ovšem pouhý komentátor bez nároku na názor, Prskač je autor s nárokem na absolutní pravdu. Zkuste mu naznačit, že absolutní pravda je lež číslo jedna a už vám nikdy kůrku nepodá.

Zvláštní kategorií jsou Experti. Píší odborné články, jimž málokdo rozumí. Ve svém oboru jsou zřejmě odborníky a pokud mají i odpovídající vzdělání a netrpí tudíž pečlivě skrývaným mindrákem, že jiní jsou (sice) vzdělanější (ale blbější), mohou se stát skutečnými osobnostmi, jejichž názory mají svou váhu. Experti se ovšem namachrovaně často a rádi pouštějí na tenký led, totiž do oblastí ovládaných jinými experty. Názorové střety jsou pak přehlídkou sofistikovaných útoků a intelektuálských urážek, které nemohou končit smírem. Expert se totiž nikdy nemýlí. A tuto poučku si koukejte poznamenat!

Filosof (v mladším vydání Filozof) se nebabrá s povrchními soudy. Odkrývá podstatu věcí, jevů a procesů. Nevyhýbá se používání cizích slov, dokonce ani ne takových, o jejichž pravém významu má jen mlhavé tušení. Chce zanechat dobrý dojem a proto se zpravidla nepouští do polemik. Nahází hladovým sviním perly a spěchá ohromit další zájemce moudrými myšlenkami. Představuji si, že při usilovném přemýšlení před monitorem si mne bradu a když nalezne vhodnou formulaci, uznale vztyčí ukazovák a obřadně s ním udeří do klávesnice.

Krititik (přesněji KriTyTyk) je obávaným Úžasňákem. Rozcupuje totiž cokoliv a pokárá kohokoliv, jehož názory, postoje, životní styl, přátelé, účes, orientace nebo dílo se mu znelíbí. Je-li obratným demagogem, je prozíravější mít ho na své straně. I za cenu, že bychom mu občas museli zatleskat. V boji s ním nelze utrpět vítězství. A pokud ano, tak jenom dočasné nebo Pyrrhovo. Krititik vám nikdy neodpustí, že jste se ocitli v jeho hledáčku. Je jako sniper. Čeká na nejvhodnější okamžik, aby mohl zmáčknou spoušť. A pak ji nelítostně zmáčkne… Zakomplexovaní experti bývají často Krititiky, Filozofové zřídkakdy. Kazatelé, pokud jsou zároveň Mravokárci, vám klidně s pobouřeným výrazem a tónem vyčtou i to, že jste. Páč tím, že jste a jací jste, škodíte jiným, kteří také jsou a neškodí…:

Vypravěči a Předváděči jsou si v lecčems podobní. Píší příběhy (ať už vlastní nebo cizí) a předvádějí texty, vtipy, obrázky a fotky (ať už vlastní nebo cizí). Mezi vypravěči jsou zajímavou kategorií Blogeři, kterých je úžasné množství. Jen zlomek z nich má cosi, co by se dalo nazvat talentem. Ale prosadit se samozřejmě chtějí všichni. A prosadit se znamená být čten. Nic víc a nic míň. Jenomže konkurence je obrovská a množství nabízených mouder i stupidit nevídané. Je těžké v tak silné konkurenci obstát. A… najít nová, neotřelá témata, případně nový pohled na témata stará a notně otřelá. A… přesvědčit čtenáře, že jim stojí za to ztrácet čas právě s jejich texty. A… neustále produkovat nové, ještě úžasnější.

Předváděči jsou zpravidla zároveň Baviči. Uveřejňují vše, o čem si myslí, že bude jejich návštěvníky zajímat. A legrace k popukání zajímá téměř každého. Vtipy, žertovné obrázky, fotomontáže, videa… a spousty, hromady fotek. Dnes už má digitální fotoaparát téměř každý a jen co si v návodu přečte, kde je spoušť, (k návodu už se zpravidla nevrátí, nemá na to čas) začne ji tisknout a pozvolna obrušovat. Seká jeden snímek za druhým a uveřejňuje je na internetu. Všechny jsou úžasné, jak jinak? A třeba konkrétně pro mě nevysychajícím rezervoárem "dárců" pro mé neméně úžasné "fejky". Ano, je to hyperinflace, ale nestěžuju si. Pořád mám možnost výběru a volby. A tak vybírám a volím. I jiní vybírají a volí. Nikdo není takovým ignorantem, aby ho sem-tam něco nenadchlo, nedojmulo nebo nenaštvalo. Pokud nevyvoláte svým textem či obrázkem žádnou emoci, prohráváte. A orientace na cílové skupiny je zrádná. Ti, o něž byste měli eventuelně zájem, mají zpravidla zájem o něco úplně jiného. A tak se třeba začnete podbízet. Nebo fixlovat, prostě hrát falešně. Ale pokud vás to baví a najdete si spoluhráče a obecenstvo nic proti tomu, samozřejmě…

Až si tento text po sobě zítra přečtu, zase budu mít tendenci vztyčit ukazovák a obřadně, možná trochu znechuceně, s ním udeřit do klávesy Delete. Tím jsem si téměř jist. Však se znám. Mimochodem, jestlipak víte, že i já jsem Úžasňák? (Neslyším žádný potlesk!) Samozvaný Expert, příležitostný Kazatel, Filozof i Vypravěč a únavně neúnavný Předváděč. A co vůbec umíte vy, kromě čtení, komentování a vytváření podobných sebestředných blábolů, jako je tento?! Rozčiluju vás? Ovšem, jinak byste nedočetli až sem… :

Sakra… ta flaška už je zase prázdná!!!

Příště: Úvod do typologie Blbců

Osamělost génia

© aTeo www.ateo.cz červenec 2006