21.5.2022 | Svátek má Monika


HISTORIE: Znamenití lékaři v českých zemích (97)

7.8.2019

Někdy se na ně zapomíná a někdy na ně zapomínat nelze, protože již zapomenuti a nejsou ani vzpomínáni. A přitom naše země má ve své historii mnoho osobností, patřících mezi znamenité představitele vědy lékařské. Zkusíme některé z nich připomenout, byť trochu na přeskáčku. Lékaři patřili i v minulosti k všestranně vzdělaným lidem, kteří nezřídka vynikli v mnoha jiných oborech. Byli spisovateli, hudebníky, cestovateli, archeology, botaniky či dokonce i úspěšnými profesionálními vojáky. Většinou vynikli také proto, že byli nejen odvážní, ale i zdravě sebevědomí. Někteří byli také vynikajícími lékaři, avšak upadli v zapomenutí. Někteří upadnout do zapomenutí měli, nebo se o nich málo ví. Ovšem nikoli jejich vlastní vinou. A zajímavé jsou i okolnosti jejich vzdělávání i kariérních postupů. Neschází také jejich životní epizody přímo dobrodružné.

Ledčice jsou jednou z nejpůvabnějších vesnic Podřipska. Ale také jednou nejstarších – počátkem 12. století je vlastnil Nemoj, člen velmožského rodu Vršovců. Mají i unikátní kulturní památky a o Ledčicích se například zmiňuje ve svých Pamětech Josef Václav Frič, vzpomíná je rovněž kněz Jan Karafiát, autor Broučků. Od roku 1999 vydává vedení obce měsíčník LEDČICKÉ NOVINKY. V roce 2010 otiskly zajímavou kapitolku s názvem „Zaniklé ledčické domy“. V textu se například píše:

„Přímo na návsi, hned u školy, stál velký statek Bendlových. Tady se 7. 11. 1927 narodil pozdější doc. MUDr. Josef Bendl, CSc., lékař-gynekolog, který studoval ve francouzském Toulouse, primář gynekologicko-porodnické kliniky Lékařské fakulty univerzity Karlovy. Bendlovi měli také dceru Jiřinu, která se provdala za JUDr. Hájka, jenž díky vládě jedné strany ale nesměl v oboru pracovat. Takže jezdil u ČSAD jako řidič Tatry 114. Jejich syn Bohumil po roce 1989 získal v restituci zpět alespoň příslušné polnosti… „

97 Znamenití 1

Tady někde na návsi vedle školy stával statek Bendlových. Zmizela prý v obci za poslední roky celkem asi dvacítka domů. Je ale dobře, že si v místním časopise na významného rodáka, doktora Josefa Bendla vzpomněli. V seznamu významných rodáků na internetových stránkách obce totiž schází.

97 Znamenití 2

Docent Bendl (1927 - 2015) proslavil nejen svoji obec, ale i svou rodnou zemi na africkém kontinentu. V letech 1978-1984 byl přednostou Gynekologické a porodnické kliniky v městě Constantine, což je sídlo jedné z alžírských provincií. Nemocnice zde byla vybudována již v roce 1876. Zde také učil, praktikoval a vychovával specialisty porodnictví a gynekologie. Navíc řídil postgraduální výuku alžírských lékařů. V uznání jeho pedagogické činnosti byl jmenován profesorem (Professeur agregéé) a v té době byl v seznamu francouzských učitelů uveden jako jediný cizinec.

Kvůli lepším možnostem studia dětí se Bendlovi přestěhovali z Ledčic do Prahy. Tatínek si zařídil na Žižkově řeznictví a děti mohly studovat. Josef se po maturitě přihlásil na medicínu. Byl to jeho skutečný niterný zájem a již během studia měl úžasné štěstí. Přivydělával si jako demonstrátor ve Fyziologickém ústavu Univerzity Karlovy, který v té době vedl vynikající vědec profesor MUDr. Vilém Laufberger (1890-1986). Mimochodem tento lékař již v roce 1924 jako první v naší zemi připravil inzulin v čistém stavu. Takže medik Bendl dostal první lekce zásad vědecké činnosti. Promoval v roce 1952 a nastoupil (na tehdy nezbytnou umístěnku) jako lékař na porodnické a gynekologické oddělení nemocnice ve Vrchlabí. Po třech letech vyhrál konkurz na místo sekundárního lékaře na II. gynekologické a porodnické klinice v Praze 2. Tu vedl výborný porodník profesor MUDr. Josef Lukáš, DrSc. (1902-1975).

Zde začal MUDr. Bendl vědecky pracovat, zabýval se především příčinami úmrtí plodu v těhotenství, zejména pak rizikovým těhotenstvím vůbec. Jeho přednášky i publikované poznatky vzbudily pozornost i v zahraničí. Na klinice založil perinatologickou skupinu lékařů a lékařek, čímž se značně rozšířila péče o ženy s rizikovým a patologickým těhotenstvím. Perinatologie léčebný a vědní obor medicíny zabývající se perinatálním obdobím, tj. obdobím konce těhotenství (poslední fáze nitroděložního života) a prvními dny po narození. Kombinuje péči porodníka a pediatra – neonatologa.

Mimo jiné také spolu s doktorem Kubečkou sestrojili prototyp prvního monitorovacího přístroje ke sledování plodu. Po Bendlově přednášce na Evropském fóru perinatologů byl docent Bendl zvolen řádným členem německé perinatologické společnosti.

V roce 1990 se doc. MUDr. Josef Bendl, CSc., stal šestým přednostou II. gynekologické a porodnické kliniky na 1. lékařské fakultě UK. Uprostřed náročné práce si však našel čas na vědeckou práci i na publikování nových poznatků a zkušeností. Navíc ve funkci přednosty prohloubil spolupráci s terénními lékaři ve prospěch snížení perinatální úmrtnosti. A přijímal nové lékaře a vytvářel podmínky pro jejich odborný růst. Jeho žáci a spolupracovníci v něm viděli především vzdělaného učitele s přirozenou autoritou, matky rodičky pak empatického lékaře, který jim svojí odbornou erudicí pomáhal ve složitých situacích.

Zemřel ve spánku dne 22. dubna 2015 v ranních hodinách. V listopadu toho roku by se dožil 88 let.

97 Znamenití 3

Docent Josef Bendl vydal se svými spolupracovníky desítkyodborných publikací, velice přínosných a originálních.Ve šlépějích otcových se na lékařskou dráhu vydal i syn Michal.

V roce 2007 vydal autorský kolektiv pod vedením profesora MUDr. Antonína Doležala DrSc. knihu

„Porodnické operace“. Členem autorského týmu byl i doc. MUDr. Bendl. V předmluvě této knihy píše profesor Doležal:

„Porodníkovou pýchou není jeho manuální obratnost, jeho obliba u rodiček a na veřejnosti, jeho kariéra vědecko-pedagogická, ale jsou to dlouhodobé výsledky, které se odečítají na životech a zdraví jemu svěřených žen a dětí…“

Takovým byl i doktor Josef Bendl.

Příště: MUDr. Jindřich UrbánekPro všechny šťastné andílky: Nenechte si ujít testování s Havlíkovou apotékou
Pro všechny šťastné andílky: Nenechte si ujít testování s Havlíkovou apotékou

Trápí vaše miminko opruzeniny, odřeniny od plenek, zarudlá místa, ekzémy a suchá pokožka po koupeli? Otestujte s námi zdarma léčivou mast od...