30.9.2020 | Svátek má Jeroným, Ráchel


SPOLEČNOST: Peníze, či kontakty?

20.9.2019

Prosté dělení na bohaté a chudé už neplatí

Už jen čtyřicátníci a starší mají živou zkušenost s komunismem. Jen oni by měli odrážet tehdejší nivelizaci životů, majetků, vzdělání, cestování i kultury. Jen na lidech pod 45 let by se mělo projevit nové společenské i majetkové rozvrstvení. Jenže v praxi to tak prostě – podle roku narození – nefunguje. Dobře to ukazuje sociologický výzkum zdejší společnosti po 30 letech svobody pro Český rozhlas.

Je to společenský výzkum, ale týká se i politiky v nejširším smyslu – postojů k veřejnému životu. Přesto v něm nenarážíme na výrazy levice či pravice, ČSSD či ODS, Zeman, Klaus či Babiš. Ne že by to v něm nebylo, ale jen mezi řádky. Ten materiál spíše odráží posun, kdy se základní politický souboj přesunuje z duelu levice versus pravice na rovinu „kulturních válek“ – na otázky otevřenosti vůči světu, identity, stylu života a jeho ochrany.

Nejmajetnější skupinu představuje zajištěná, leč kulturně i politicky různorodá střední třída. Zajímavější je nastupující střední třída – progresisté těžící méně z majetku, ale víc z příjmů, vzdělání, orientace v digitálním světě. Autoři průzkumu v ní spatřují příští české elity. Ale je i motorem toho, čemu se v Německu říká „zelená gentrifikace“ (zdražování v jí dominovaných čtvrtích) či u nás „arogance dobra“ (nahlížení na ty, kteří nejsou tak kosmopolitní a nevítají nadšeně vše nové včetně migrace z kulturně nekompatibilních oblastí).

Chcete-li vidět, jak to odráží politiku, podívejte se do mapy. V Praze zahrnují obě zmíněné nejbohatší třídy 56 procent obyvatel. Kdežto v Ústeckém kraji zahrnuspolečnost: jí 59 procent populace dvě nejnižší třídy – ohrožené a strádající.

A chcete-li vidět, že listopad 1989 nebyl až takovým předělem, jak by se mohlo zdát, ukáže to třída místních vazeb, silná zvláště na tradičním venkově. Sociální kapitál se přesunul od melouchářů do vyšších skupin, ale stále se výrazně uplatňuje. Stejně jako fakt, že u nás tolik nebohatých lidí vlastní chaty a chalupy. To jinde nespatříte.

LN, 18.9.2019
 Neviditelný pes
Toto je DENÍK: do sítě jde obvykle nejpozději do 8.00 hod. aktuálního dne. Pokud zaspím, opiji se, zešílím nebo se zastřelím, patřičně na to upozorním - neboť jen v takovém případě vyjde Pes jindy, eventuálně nikdy.
Šéfredaktor Ondřej Neff (nickname Aston), příspěvky laskavě posílejte na adresu redakce Jiřímu Wagnerovi, redaktorovi NP (nickname JAG). Rubriku Zvířetník vede Lika.