26.9.2023 | Svátek má Andrea


PRÁVO: Bolševické manýry Magistrátu města Ostravy

14.11.2005

 

A co takhle změnit uzemní plán zástavby v místě, kde je nákladem mnoha milionů již vybudovaný rozvod plynu, nová kanalizace, vyměněny sloupy elektrického vedení, nový rozvod vody, nový rozvod telefonní sítě i nový městský rozhlas na zemědělskou půdu? Stávající objekty zbourat a půdu rekultivovat. Pamětníci řeknou: V Sovětském svazu bylo všechno možné, ale u nás.........

K čemu ta skromnost! Ostravští konšelé dělají stejné zázraky, ne-li větší. Rozhodli se, že změní zastavěné území na zemědělskou půdu, vykoupí majetek občanů za odhadní cenu navýšenou o jednu třetinu, ale nevykoupí majetek určený k podnikání. Asi uvažovali tak, že zabijí dvě mouchy jednou ranou. Vycházeli z toho, že průmyslový objekt na zemědělské půdě bez možností rozvoje nemůže přežít a je otázkou času, kdy zanikne sám od sebe. Tím pádem ušetří za výkup nemovitosti a ještě by zasadili zdrcující úder rodící se české buržoazii.

A protože to byl dobrý nápad, tak ho realizovali. Zastupitelstvo města Ostravy dne 17.12.2003 na svém 12. zasedání schválilo materiál číslo 37, kde se hovoří, že část Ostravy zvaná Dubí se změní na zemědělskou půdu a občané po vykoupení svých nemovitostí dostanou ještě dva roky na to, aby si zajistili nové bydliště.

Bohužel úder revoluční dělnické pěsti nebyl zas až tak zdrcující, jak soudruzi z Magistrátu města Ostravy zamýšleli, protože v Dubí se nachází pouze jedno místo, kde dochází k vykořisťování člověka člověkem, a jmenuje se přiléhavě Tiskárna v Dubí s.r.o.

O změně územního plánu nebyla tiskárna informována a ze dne na den se ocitla na zemědělské půdě se všemi důsledky. Tuto skutečnost se dověděli od souseda, který se jich přišel v dobrém rozmaru zeptat, kolikpak milionů dostanou za tiskárnu? Dotaz provázený vysvětlením vzbudil u osazenstva tiskárny nepopsatelnou paniku, protože zprávu pochopili tak, že komunisté znovu převzali moc ve státě a oni budou nuceni ukončil polygrafickou výrobu a založit kolchoz.

Kolchoz založit nemuseli, dodejme prozatím, ale půdu kolem budovy tiskárny mohou využívat pouze ve smyslu jejího poslání a mohou pěstovat třeba řepu. Od rozhodnutí Magistrátu města Ostravy uplynuly dva roky, předpoklad soudruhů se takřka naplnil a tiskárna je před krachem.

Domníváte se, že dva roky seděli s rukama v klíně a čekali co bude? Omyl, prohlížím si stoh dopisů adresovaný na všechny možné úřady, dokonce i ombudsmanovi. A jeho odpověď? Do konání samosprávy nemohu zasahovat, ale napsal z vlastní iniciativy dopis primátorovi města Ostravy. Jaký měl dopis ohlas? Žádný!

Je zde zápis z jednání na Magistrátu z majetkového odboru, kdy JUDr. Plačková vysvětluje, že samospráva nemusí přistupovat ke všem občanům stejně, ostatně jako to učinila v případě výkupu nemovitostí. Je přece rozdíl, jestli jde o ženu nebo muže, věřícího člověka nebo ateistu, hraje zde svoji roli rasa a v neposlední řadě i společenské postavení. Je si třeba uvědomit, že je zásadní rozdíl, jde-li o pracujícího člověka nebo o třídního nepřítele jako v případě tiskárny. Proto Magistrát města Ostravy dělá vše pro to, aby i soudruzi a soudružky z tiskárny pochopili jejich snahu a přidali se na stranu Magistrátu a táhli všichni za jeden provaz, na jejhož konci by visel majitel firmy. Soudruzi a soudružky z tiskárny konání Magistrátu bohužel dosud nepochopili. Tiskárna stagnuje, oni to poznávají na svých výdělcích a naopak averze ke konání Magistrátu stoupá.

„Volali i řediteli“, vlastně poslali mu e-mail. Neodpověděl. Asi chodil po domech s obrazy nebo policií, prodal nebo podal nějaký falešný obraz a parlament EU ho zbavil imunity. Má asi dost svých starostí. Ovšem bylo velmi zajímavé, jak si pouštěl v ostravské televizi „pusu na špacír“ a rozdával knížecí rady.

Podali žalobu k soudu, aby ten posoudil rozhodnutí Magistrátu, zda neodporuje zákonu, konkrétně Úmluvě o ochraně lidských práv a základních svobod, kde se v článku „Zákaz diskriminace“ praví, že nikdo nesmí být diskriminován z žádného důvodu. Dvakrát urgovali nařízení jednání soudu a podruhé jim po dvou létech marného čekání žalobu Mgr. Adamcová zamítla z procesních důvodů.

Tiskárna nedávno dostala od EU milionovou dotaci vedenou pod registračním číslem CZ.04.1.05/1.1.70.1/1538 z regionální podpory podnikům v Moravskoslezského kraje. Pouze vypracování žádosti stálo desítky tisíc korun. No, konečně se na ně usmálo štěstí, řeknete. Omyl. 26.9.2005 ji s těžkým srdcem museli odmítnout. Je zákonité, že nelze investovat do firmy, která stojí na zemědělské půdě, bez možnosti rozvoje a s nejistou budoucností!

Někteří z Vás se možná domnívají, že se měli obrátit na politiky. I to se stalo, oslovili dva poslance za ODS a ti se jim slušně omluvili. Pak oslovili poslance i z jiných stran a ti jim slušně neodpověděli. A když jsme u těch politiků, z kterých politických stran si myslíte, že byli politici, kteří takhle moudře a spravedlivě rozhodli? Znáte heslo komunistů: Proletáři všech zemí, spojte se! Tak zde politici postupovali podle tohoto hesla, bez rozdílu, ke které politické straně patří, akorát si heslo lehce pozměnili: Idioti všech stran spojte se! A tak se i stalo.

Kladu si otázku, co by se dělo, kdyby se náš stát takhle zachoval třeba k VW a změnil by územní plán v případě automobilky Škoda? Dělali by ještě dnes Favority nebo by nedělali už nic? A jakou odezvu by to mělo na mezinárodní scéně? Vzpomínáte na televizi Nova a co nás to stálo. Tady se děje něco mnohem hnusnějšího. A víte co je na tom děsivé? Že smůla těchto lidí spočívá v tom, že jsou občané České republiky, kdyby tomu tak nebylo, určitě by se jich někdo zastal.

Tento týden vyšel v Právu článek „Tiskař zajatcem budoucí zóny“ a k situaci se vyjádřil hlavní architekt města Ostravy pan ing. arch. Sedlecký a prostřednictvím tisku je tiskárně vzkázáno, že mají vydržet, změny budou. Ovšem ztráty tiskárny se za dva roky stagnace počítají v milionech a i kdyby nakrásně změny byly nebo v soudním sporu byla tiskárna úspěšná, tak se dočká satisfakce nejspíše až po své vynucené likvidací. Poslední zoufalý pokus učinili podáním Petice k parlamentu EU. Co přinese?

Ovšem každé zlo je na něco dobré a z této situace vznikl i nový slogan firmy, přičemž vychází z předpokladu, že Magistrát tiskárnu považuje za vrchol pokroku, a proto jim zhatil dotaci z EU a tím i další rozvoj:

Jsme tak dokonalí, že každé zlepšení by byl krok zpět!

Smějete se? Také měli z toho „srandu“ a smích je přešel, když se ozvala izraelská firma, jejíž zástupce je chtěl navštívit s nabídkou k trvalé spolupráci, protože poptávali vysoce kvalitní tisk za přijatelnou cenu a slogan je zaujal. Považovali ho za vtipný.

A je zde další slogan nebo, chcete-li, poučení, které napsal život a měli by si ho zapamatovat všichni občané České republiky a hlavně skalní příznivci kterékoliv politické strany:

Občané bděte, neblbněte, ale hlavně si uvědomte, že politici nejsou v politice kvůli vám, ale kvůli sobě!

Zde je e-mail uvedený v této podobě z důvodů spamů: tiskarna(zavinač)vdubi.cz  Můžete se jim vysmát, můžete je povzbudit a to je tak asi všechno, co můžete, akorát pomoci jim nemůžete.