27.9.2023 | Svátek má Jonáš


POLEMIKA: K ´pohledům´paní exministryně

14.7.2011

Reakce na článek Daniely Kovářové Rozmnožovací pud je víc než zákazy a pokrytectví

K samotné ideji, kterou paní Kovářová hájí, se nebudu vyjadřovat. Budu se vyjadřovat k jejím komentářům k jednotlivým „pohledům“.

1. Pohled náboženský. Ano, zasahujeme do přírodního a přirozeného procesu. Podobným způsobem však zvládáme nemoci a zranění, na která jsme před sto lety umírali, zachraňujeme předčasně narozené a poškozené děti, transplantujeme umělé orgány a geneticky modifikujeme tkáně.

Křesťané nikdy neříkají a ani neříkali, že by se nemělo zasahovat do přírodních dějů. Člověk se diví, že bývalá naše ministryně přichází s tak chatrnou znalostní výbavou. Formulace námitky č. 1 i odpověď na ni je na úrovni dívky v rozpuku mládí. Autorce bych její mladistvý vzlet přál, nicméně mám obavy z jejích zákonodárných ambic.

2. Pohled zakazující. Jistě, náhradní mateřství a kroky jemu napomáhající můžeme postavit mimo zákon a všechny zainteresované skupiny trestat. Přesto minimálně rodiče i lékaři budou pokračovat. Ti první proto, že pohlavní pud je nejsilnějším ve zvířecí říši, ti druzí proto, že možnost existuje. Cesta zpět je vyloučena a obě skupiny to vědí.

To je jaká logika? To, co neumíme úspěšně regulovat, máme nechat být, ať se zreguluje samo? Dejme pudům šanci!?

3. Pohled etický. Rozhodujeme za dítě. Což ovšem dnes už činíme v otázce babyboxů, osvojení, asistované reprodukce či umělého oplodnění šedesátiletých matek. A koneckonců také rozvodů.

Pohled etický – rozhodujeme za dítě. Bože můj, kde byla autorka, když se mluvilo o etice, kdo byl její učitel, kdo jí vštípil tyto představy? Kdo tvrdí, že rozhodovat za dítě je nějaký problém, když každý ví, že rozhodujeme za dítě pěknou řádku let jeho života, copak autorka neví, že dítě má vždycky zákonného zástupce? A to má být nějaký problém?

Já bych dovedl pokračovat v autorčině logice například tímto způsobem:

Pohled společenský: Děti se rodí v manželství.Námitka.To dávno není pravda, víme, že řada dětí se rodí z nemanželského vztahu. Proč by se tady nemohla rodit cestou náhradního mateřství?

Pohled politický: Hitler by nesouhlasil, aby germánská žena přijala vajíčko židovské dívky. Námitka: Rasistické myšlenky dnes nemají v naší společnosti místo, proto je náhradní manželství oprávněné. Uznáním náhradního mateřství naopak bojujeme proti náboženským a rasistickým předsudkům.

Pohled ekonomický a smluvní není nijak rozporován, tak jej také necháme být.

Abychom si rozuměli – nejsem proti společenské diskusi na toto téma. Ale ten, kdo chce tuto diskusi zahájit, by neměl od samého počátku vypadat jako školák, třebaže to byl bývalý ministr – to nás dnes už neohromí, stejně tak jako doktoři práv.

A snad ještě doušku nakonec: Nikoli pohlavní pud, ale víra skály přenáší.