4.10.2023 | Svátek má František


PANDEMIE: Příliš mnoho otázek a příliš mnoho mrtvých

15.4.2023

Od počátku pandemie sleduji informace o covidu na webových stránkách https://ncov2019.live/. Stránky fungují od roku 2020. Když jsem se na tyto stránky podíval 6. dubna 2023, zjistil jsem, že ve světě zemřelo na tuto nákazu již 6 835 020 obyvatel a v ČR ke stejnému datu 42 683 obyvatel. Tyto údaje se příliš neliší od údajů, které uvádí světová zdravotnická organizace na svých stránkách https://covid19.who.int/. U počtu úmrtí ve světě bylo uvedeno 6 893 190 obyvatel. Hrozná čísla.

Ale tady nejde jen o životy obyvatel, i když jsou nesporně to nejdůležitější. Jde také o šílené náklady, které byly v souvislosti s pandemií vynaloženy. Bylo by jistě poučné zjistit, kolik stála pandemie naši republiku. Některé, spíše dílčí, údaje byly publikovány. Za vakcíny od firem Pfizer a BioNTech se prý doposud (do konce roku 2022) zaplatilo 14,6 mld. Kč 1). Bylo také např. publikováno, že podle předběžných dat bylo do Národního registru nemocí z povolání v roce 2022 nahlášeno celkem 7 383 případů nemocí z povolání, a že z tohoto čísla byl 6 748 covid-19 2). Připomínám, že v rámci odškodňování nemocí z povolání jsou podle zákoníku práce poskytovány různé druhy náhrad (vč. například dlouhodobě vyplácených rent na výživu pozůstalých), a že tyto náhrady, mohou i v jednotlivých případech představovat milionové částky. I když tyto náhrady vyplácí pojišťovna (konkrétně pojišťovna Kooperativa, a. s.) tak je zřejmé, že tyto náhrady uhradí v pojistném zase jen obyvatelé ČR.

Komplexní přehled nákladů způsobených covidem jsem ale nikde nenašel. Národní rozpočtová rada sice již v roce 2020 zpracovala odhad celkových nákladů hrazených ze státního rozpočtu, ale tento odhad se týkal pouze roku 2020 3). Za další roky pandemie jsem odhad celkových nákladů neviděl. Podle této studie národní rozpočtové rady měly přímé náklady činit v roce 2020 neuvěřitelnou částku 160 mld. Kč. Pandemie ale trvala i v roce 2021 a částečně i v roce 2022. Kolik tedy činily náklady za celou pandemii? Půl bilionu korun nebo více? Nebudu spekulovat. Je zřejmé, že jenom náklady státu se v přepočtu na jednoho obyvatele ČR mohly pohybovat okolo 50 tis. Kč a řádově o tuto částku v důsledku pandemie každý obyvatel státu zchudl (dluh státu se v období covidu zvýšil o 1254,6 mld., tj. z 1640,2 mld. v roce 2019 na 2894,8 mld. v roce 2022, celé náklady tedy byly financovány vyšším státním dluhem).

Vůbec přitom nemluvím a nepokouším se ani odhadem kvantifikovat další ztráty privátního sektoru. Ptám se. Dozví se někdy veřejnost přesná čísla? Zpracuje někdo, alespoň formou studie, přehled nákladů za celou pandemii? Ostatně, neměla by chystaná reforma veřejných financí vycházet také z důkladné analýzy schodků státního rozpočtu v posledních létech?

Mnohem důležitější je ale se ptát jinak. Může někdo za pandemii a byla pandemie vůbec nutná? A může se obdobná pandemie opakovat?

Když na počátku pandemie přišla naše přední molekulární genetička a mikrobioložka Soňa Peková s podezřením, že virus SARS-CoV-2 byl uměle vytvořen v laboratoři, tak byla hlavními medii dehonestována a prohlášena za dezinformátorku. Postupně se ale začaly objevovat, a to dokonce i v hlavních mediích, zprávy podobné.

Např. v říjnu loňského roku zveřejnila televize Nova informaci o tom, že tým vědců z Německa a USA objevil důkaz, že virus byl záměrně geneticky modifikován, a to na základě stop - „otisků prstů“, které zanechává genetické inženýrství.4) Podle jednoho člena týmu, imunologa Valentina Bruttela, s pravděpodobností důkazu na 99,9 %.

V lednu letošního roku uvedl, v pořadu Rozstřel TV iDnes, bývalý ministr zdravotnictví ČR profesor Prymula5), že není pochyb, že byl koronavirus vyvinutý v laboratoři. „Že se prováděl výzkum v čínsko-americké koprodukci, o tom jsou jasné záznamy. Ten výzkum byl potom utlumen a v americké databázi sekvencí byly tyto sekvence uloženy. Rok poté bylo požádáno, aby byly vymazány. O tom jsou poměrně jasné důkazy.“ Vědci dle něj udělali při zkoumání tohoto koronaviru nepochopitelný krok, když se rozhodli v rámci výzkumu virus upravit, aby zjistili, zdali by jej šlo přenést i na buňky člověka. „A jak je vidět, tak se jim to zřejmě podařilo…“ Také dále uvedl, že podobný výzkum byl určitě etickým selháním, jelikož rizika značně převyšovala přínosy v případě jeho úspěchu.

Další závažnou informací, je sdělení, tentokrát již i na Seznamu.cz6), že ředitel FBI Christoper Wray uvedl, že covid-19 se s největší pravděpodobností rozšířil z laboratoře kontrolované čínskou vládou. Současně však Seznam uváděl, že všechny možnosti vzniku covidu jsou otevřené.

Poslední zajímavou informaci, kterou připomínám, je rozhovor Českého vědce Jana Kulveita s Čestmírem Strakatým v Prostoru X z března letošního roku na téma umělé inteligence. Zde tento vědec v souvislosti s covidem mj. uvedl, že ve světě probíhají laboratorní výzkumy, jejichž potenciální přínos vůbec neodpovídá rizikům, které tyto výzkumy přinášejí. Veřejnost přitom není o těchto výzkumech vůbec informována a neví ani, kde se provádějí.

V současné době ztratila hlavní media o pandemii zájem. Ve společnosti se také zásadním způsobem mění přístup k pandemii. Covid se zařazuje mezi běžná respirační onemocnění, ruší se trestnost šíření covidu, ruší se povinnost izolace nemocných, covid se vyřazuje ze seznamu nakažlivých nemocí atp. atp. Naši představitelé se pomalu tváří tak, jako kdyby covid vůbec nikdy neexistoval a hlavní media řeší věci úplně jiné. Například to, kolik tisíc stála bunda bývalého premiéra pana Babiše, anebo to, jakou škodu způsobil státu úředník na Pražském hradě, když si zapůjčil na sjezdovku party stan a nic za to nezaplatil…

Před nedávnem jsem si přečetl článek docenta Kudrny z katedry ústavního práva UK, publikovaný dne 2. 4. 2023 v MF Dnes o tom, že jsme se dosud nepoučili z éry covidu. Autor zde mj. uvádí, že jednou z výhod svobodné a demokratické společnosti by mělo být, že takováto společnost by měla být schopna sebereflexe a vyhodnocení řešení, která aplikuje na sebe a své členy, a také nápravy, pokud zjistí nedostatky. Dozvíme se někdy oficiálním způsobem pravdu o covidu nebo ji budou znát pouze ti, kteří musí mlčet?

Pokud někdo způsobí nehodu s následkem smrti (byť neúmyslně), tak bude mít pravděpodobně soud a bude hradit způsobenou škodu, možná půjde dokonce do vězení… Tady je ale více nežli 40 tis. mrtvých a také gigantické náklady, které zatížily každou čtyřčlennou rodinu možná dvousettisícovým dluhem. Ano, dluhy státu jsou ve skutečnosti dluhem jeho občanů! Nezasluhují si naši mrtví a jejich pozůstalí alespoň omluvu a jasnou odpověď? A co naše veřejnoprávní media a naplňování jejich významu a funkce? Proč naše veřejnoprávní media mlčí?

Myslím si, že období pandemie je proto velkým testem naší demokracie. Kladu si otázku, obstojíme v něm?

  1. např. Šindelář, R.: článek Dozvuk covidu, o kterém se moc nemluví, 3. 4. 2023, a zivotvcesku.cz
  2. např. Lesková, I.: článek Miliony odškodného za covid, nemoc z povolání, 23. 3. 2023, MF Dnes
  3. studie ÚNRR, Aktualizovaný odhad dopadů COVID-19 na saldo hospodaření a vývoj dluhu sektoru veřejných institucí – stav k 6. 10. 2020, studie je členěná podle jednotlivých druhů nákladů, https://www.rozpoctovarada.cz/publikace/informacni-studie-fiskalni-naklady-pandemie-covid-19-v-ceske-republice/
  4. Kotyzová, K.: článek Přelomové zjištění. Vědci našli důkaz, který objasňuje původ covidu, 24. 10. 2022, https://tn.nova.cz/zpravodajstvi/clanek/474450-znepokojive-zjisteni-vedci-nasli-prelomovy-dukaz-ktery-objasnuje-puvod-covidu-19
  5. pořad Rozstřel, 10. 1. 2023, TV iDnes, https://tv.idnes.cz/rozstrel/rozstrel-roman-prymula-cely-zaznam.V230110_132258_idnestv_krr
  6. Hrdinová, A.: článek Covid-19 se nejspíše rozšířil z čínské laboratoře, říká šéf FBI, seznam.cz, 1. 3. 2023 https://www.seznamzpravy.cz/clanek/zahranicni-covid-19-se-nejspise-rozsiril-z-cinske-laboratore-rika-sef-fbi-226832