12.8.2022 | Svátek má Klára


MÉDIA: Operace Bagration – kolik pravdy zamlčeno?

6.12.2011

Na ČT 2 se dívám na ruský dokumentární seriál Velká vlastenecká válka. Rusové se patrně poprvé – pokud sleduju TV – pokusili moderními výrazovými prostředky ukázat, jak vybojovali druhou světovou válku. Byť ty jejich trikové scény mají do elastičnosti a dokonalosti daleko. Ale to bych jim odpustil, chybí jim k tomu technika.

Vadí mi zamlčování a polopravdy, kterých bude víc, než jsem já dokázal zachytit.

Autoři uvádějí jména svých a německých vojevůdců, zahlcují nás nejrůznějšími fakty, ale přesto klamou. Řadu věcí však zamlčují, například množství ztrát vlastních vojáků, zatímco počty německé uvádějí. Dne 28. listopadu jsem se namíchl. Popisují operaci Bagration, jejímž cílem bylo vyhnání Němců z Běloruska. Ovšem to se povedlo za ohromných ztrát: údajně zahynulo podle nově odtajněných informací 178 tisíc rudoarmějců, na druhé straně na 200 tisíc německých vojáků a dalších asi 150 tisíc padlo do sovětského zajetí.

Autoři filmu řekli, že v zahraničí tomuto úspěchu příliš nevěřili, proto Kreml nařídil přivézt 57 tisíc německých zajatců do Moskvy, aby pochodovali přes Rudé náměstí. Komentář říkal, že za nimi jely kropicí vozy, aby "zametly špínu fašismu". To je lež. Rusové se pomstili zajatcům barbarským způsobem – před tímto pochodem jim dali najíst ostrou polévku s projímadlem, takže během chůze všichni kadili do kalhot. A proto za nimi uklízely počišťovací vozy.

Rudá armáda se dostala na vzdálenost několik desítek – možná 50 či 70 – kilometrů od Varšavy. Když tam vypuklo povstání, jejich vojska Polákům nepomohla, dopustila, aby je Němci v krvi udusili. Jistě, mohli být vyčerpaní, ale neshazovali jim zbraně a další vojenský materiál. Ale to je jiná otázka, na kterou nemohou Poláci dodnes zapomenout, patří mezi bolavé otázky vzájemných vztahů.

Historici se také shodují na tom, že úspěch Bagrationu otevřel Rudé armádě cestu do střední Evropy – bohužel tedy i k nám.

Také musím připomenout, že minulý díl ukazoval tankovou bitvu u Kurska. Padla tam zmínka, že díky zpravodajcům sovětští generálové znali německé úmysly. Opět chybí upřesnění: tuto informaci jim dodal agent sovětské rozvědky John Cairncross, člen "cambridgské pětky" Kima Philbyho, který pracoval v odposlechové a dešifrovací centrále v Bletchley Parku v Anglii.

Předpokládám, že redakce převzatých pořadů České televize nemůže zasahovat do komentářů cizích tvůrců, tím by porušila autorská práva. Ovšem vzhledem k této neobjektivitě by měla příště ČT velmi vážit, jestli ruské dokumenty kupovat a vysílat.

28.11.2011

Se svolením autora převzato z www.karelpacner.cz