29.6.2022 | Svátek má Petr, Pavel


HISTORIE: Komunisté žádají omluvu

6.6.2017

V pátek 26.5.2017 uveřejnily Haló noviny rozhořčení komunistů nad výrokem ministra Daniela Hermana: „Je nepřijatelné a je to hanba české politiky, že komunisté stále v parlamentu sedí.“ Předseda poslanců KSČM vyzval ministra, ať se voličům KSČM okamžitě omluví. Nejsou to lidé druhé kategorie.

K tomuto dodáváme, že zakladatelé tzv. vědeckého komunismu byli, jak obecně známo, Karl Marx a Fridrich (Bedřich) Engels. K jejich odkazu se komunisté vždy hlásili. A hlásí se i dnes. Prvomájové a jiné průvody s jejich portréty si živě pamatujeme. Z dnešních stanov KSČM, čl. 4: „Program KSČM vychází z marxistické teorie otevřeného dialogu s mezinárodním komunistickým a levicovým hnutím, ....“

Uctívání Marxe a Engelse, které přecházelo až k apoteóze obou klasiků, zcela opomíjí jejich otevřené vystupování proti ideám humanismu apod.

Jedná se především o to, že oba komunisté spojovali boj pokrokových a reakčních tříd nerozlučně s bojem reakčních národů s pokrokovými národy. Slované byli představitelé reakčních národů, proto je čekal „zasloužený“ osud z rukou revolučních Maďarů a Němců.

Uvedu výňatky z některých článků, které Fridrich Engels se schválením a souhlasem šéfredaktora Karla Marxe publikoval v Neue Rheinische Zeitung v roce 1849:

Ale při prvním vítězném povstání francouzského proletariátu budou osvobozeni rakouští Němci a Maďaři a na slovanských barbarech vykonají krvavou pomstu. Všeobecná válka, která pak vypukne, rozmetá tento slovanský spolek a tyto malé mizerné národy zničí až do jejich jména.
Příští světová válka nezničí jen reakční třídy a dynastie, ale také odstraní reakční národy z povrchu země. A to je také pokrok.
(Der magyarische Kampf, 13.1.1849)

Jinde se Engels zamýšlí nad dějinami Čechů. Podle jeho názoru Češi žádné dějiny nemají. Tento komunista píše: Češi, ke kterým počítáme Moravany a Slováky, ačkoliv se liší řečí a osudem, neměli nikdy dějiny. Od časů Karla Velikého jsou Čechy připoutány k Německu. Na okamžik se český národ emancipoval a vytvořil Velkomoravskou říši, aby ihned opět byl podmaněn a dalších pět set let bylo s ním házeno jako s míčem mezi Německem, Maďarskem a Polskem. Potom byly Čechy a Morava definitivně připojeny k Německu a slovenské okolí zůstalo v Maďarsku. A tento v dějinách vůbec neexistující národ si dělá nárok na nezávislost?
(Der demokratische Panslawismus, 15.2.1849)

Pak boj „nemilosrdný boj na život a smrt“ se Slovanstvem, které zradilo revoluci, zničující boj a bezohledný terorismus – nejenom v zájmu Německa, ale také v zájmu revoluce!
(Der demokratische Panslawismus, 15.2.1849)

Ovšem podobných pozoruhodných poznámek obou klasiků je daleko více.

K tomu podotýkáme, že další modle komunistů, V. I. Leninovi, by se Velká říjnová revoluce nepovedla bez peněz německého císaře. Ten sledoval jediný cíl, vyřadit Rusko z války, což se mu povedlo.
Vedle toho obhajoba 21. srpna 1968 jako nezištné internacionální pomoci ze strany komunistické poslankyně je maličkostí.

Komunisté svým postojem připomínají dívku, která miluje vraha svých rodičů i sourozenců.

Jistě může být předmětem diskuze, do jaké míry. Soudím, že totéž lze vztáhnout i na jejich voliče.

Je hanba, že komunisté stále sedí v parlamentu.Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!