27.9.2023 | Svátek má Jonáš


DOKUMENT: Tiskové prohlášení JUDr. Altnera

21.7.2007

k usnesení Městského soudu v Praze o zamítnutí návrhu na prohlášení konkurzu na majetek ČSSD

- usnesení soudu vychází z názoru, že smlouvy se neuzavírají proto, aby se dodržovaly, nýbrž proto, aby se zpochybňovaly

- rozhodující závěr soudu je ten, že nejen uzavřené smlouvy, ale ani doložení faktur po lhůtě splatnosti vystavené na základě uzavřených smluv nejsou důvodem k prohlášení konkurzu, pokud dlužník uplatní proti smlouvě námitky

- usnesení je dobrou zprávou pro všechny dlužníky v České republice, kteří nemohou nebo nechtějí platit svým věřitelům, Ústavou jsou zaručena rovná práva všem a platí zákaz diskriminace

- usnesení soudu obsahuje návod na to, jak se dlužník vyhne konkurzu, zpochybní-li smlouvy uzavřené s věřitelem podáním co největšího počtu námitek a navrhne-li soudu co největší počet důkazů

- soud potom vyhodnotí spor jako složitý a návrh na konkurz zamítne s odůvodněním, že není účelem konkurzního řízení provádět dokazování

- usnesení (stejně jako další rozhodnutí soudů ČR, která na ně budou navazovat) bude proto zveřejněno na internetu, a to v zahraničí v českém, anglickém a německém jazyce

- podstata sporu je přitom jednoduchá, jde o dodržování dvou základních právních zásad :

1. smlouvy nutno dodržovat

2. nemůže se proti škodlivým následkům domáhat ochrany práva ten, kdo porušením práva si je sám způsobí


Aby si jistý krasotlachal nepletl dojmy s pojmy, zdůrazňuji:

1. odměna mnou vyúčtovaná ČSSD v r. 2000 činí okolo 140 milionů Kč a nenavýšila se od té doby ani o jedinou korunu,

2. sankce za neplnění závazků ze smlouvy tj. smluvní pokuty a pouze zákonné úroky (ve smlouvě žádné úroky sjednány nejsou) přesahují nyní již částku 20 miliard korun.

Praha dne 20.7.2007