13.8.2020 | Svátek má Alena


DOKUMENT: Tiskové prohlášení JUDr. Altnera

21.7.2007

k usnesení Městského soudu v Praze o zamítnutí návrhu na prohlášení konkurzu na majetek ČSSD

- usnesení soudu vychází z názoru, že smlouvy se neuzavírají proto, aby se dodržovaly, nýbrž proto, aby se zpochybňovaly

- rozhodující závěr soudu je ten, že nejen uzavřené smlouvy, ale ani doložení faktur po lhůtě splatnosti vystavené na základě uzavřených smluv nejsou důvodem k prohlášení konkurzu, pokud dlužník uplatní proti smlouvě námitky

- usnesení je dobrou zprávou pro všechny dlužníky v České republice, kteří nemohou nebo nechtějí platit svým věřitelům, Ústavou jsou zaručena rovná práva všem a platí zákaz diskriminace

- usnesení soudu obsahuje návod na to, jak se dlužník vyhne konkurzu, zpochybní-li smlouvy uzavřené s věřitelem podáním co největšího počtu námitek a navrhne-li soudu co největší počet důkazů

- soud potom vyhodnotí spor jako složitý a návrh na konkurz zamítne s odůvodněním, že není účelem konkurzního řízení provádět dokazování

- usnesení (stejně jako další rozhodnutí soudů ČR, která na ně budou navazovat) bude proto zveřejněno na internetu, a to v zahraničí v českém, anglickém a německém jazyce

- podstata sporu je přitom jednoduchá, jde o dodržování dvou základních právních zásad :

1. smlouvy nutno dodržovat

2. nemůže se proti škodlivým následkům domáhat ochrany práva ten, kdo porušením práva si je sám způsobí


Aby si jistý krasotlachal nepletl dojmy s pojmy, zdůrazňuji:

1. odměna mnou vyúčtovaná ČSSD v r. 2000 činí okolo 140 milionů Kč a nenavýšila se od té doby ani o jedinou korunu,

2. sankce za neplnění závazků ze smlouvy tj. smluvní pokuty a pouze zákonné úroky (ve smlouvě žádné úroky sjednány nejsou) přesahují nyní již částku 20 miliard korun.

Praha dne 20.7.2007120 maminkám rozdáváme BEBA Comfort 2. Nenechte si to ujít!
120 maminkám rozdáváme BEBA Comfort 2. Nenechte si to ujít!

Díky špičkovému výzkumu a vývoji jsme v Nestlé dokázali vyvinout recepturu se strukturami oligosacharidů, probiotik a optimalizovanou bílkovinou...


 Neviditelný pes
Toto je DENÍK: do sítě jde obvykle nejpozději do 8.00 hod. aktuálního dne. Pokud zaspím, opiji se, zešílím nebo se zastřelím, patřičně na to upozorním - neboť jen v takovém případě vyjde Pes jindy, eventuálně nikdy.
Šéfredaktor Ondřej Neff (nickname Aston), příspěvky laskavě posílejte na adresu redakce Jiřímu Wagnerovi, redaktorovi NP (nickname JAG). Rubriku Zvířetník vede Lika.