30.9.2023 | Svátek má Jeroným, Ráchel


DOKUMENT: Sdělení tiskového mluvčího

19.11.2005

Sdělení tiskového mluvčího

Dnešní sládkovská provokace pánů Kocába a Šípka, o které Kancelář prezidenta republiky informovala hradní policie, je především projevem neúcty ke státnímu svátku. Tito pánové si myslí, že své exhibice, které mají sloužit jejich zviditelnění, mohou provádět kdykoli, kdekoli a jakkoli je napadne, protože na rozdíl od běžného občana jsou zcela beztrestní. Je na policii, aby vyšetřila, zda došlo k narušení veřejného pořádku, k porušení zákona, či pokusu o poškození státního majetku tak, jak by postupovala u kohokoli jiného.

Petr Hájek

ředitel Tiskového odboru Hradu

V Praze dne 17. listopadu 2005

**********

Vyjádření náčelníka Vojenské kanceláře prezidenta republiky a ředitele Útvaru pro ochranu prezidenta České republiky ochranné služby Policie České republiky k pokusu poškození majetku státu

Dnešního dne v době okolo 15. hodiny zjistil v rámci výkonu strážní služby voják Hradní stráže (HS), že na podstavci vlajkového stožáru na I. nádvoří Pražského hradu se nachází osoba se štípacími kleštěmi v rukou. Vzhledem k odůvodněné obavě, že tato osoba poškodí uzamykací mechanizmus vlajkového stožáru, příslušník HS ji vyzval, aby dalšího konání zanechala. Osoba výzvy uposlechla, štípací kleště odložila do připraveného zavazadla a sdělila: „My tady chceme jen vyvěsit vlajku EU“.

Zasahující příslušník HS toto odmítl s tím, že žádný pokyn k vyvěšení jiné vlajky neobdržel. Příslušník HS postupoval v souladu s ustanovením § 28 odst. 1 písm. a) zákona č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách České republiky, platnými interními normativními akty Ministerstva obrany, směrnicemi a strážními pravidly. Vzhledem k podezření, zda výše popsaným jednáním nedošlo ke spáchání přestupku, bude věc předána věcně a místně příslušnému útvaru Policie České republiky k prošetření.

V Praze dne 17. listopadu 2005

generálmajor Ing. Vlastimil PICEK

Náčelník Vojenské kanceláře prezidenta republiky

pplk. Bc. Jiří SKLENKA

Ředitel Útvaru pro ochranu prezidenta České republiky ochranné služby Policie České republiky

genmjr. Vlastimil Picek Petr Hájek