2.10.2023 | Svátek má Olívie, Oliver


POLITIKA: Zavaž se, že zemřeš včas

18.1.2014

"První případ milosti, kterým se zabýval prezident Miloš Zeman, se týkal muže po autonehodě. Ten je už několik let upoután na lůžko, má poškozenou míchu i mozek a trpí demencí. Ministerstvo spravedlnosti případ prověřilo a doporučilo Zemanovi, aby milost udělil. Jenže prezident stav muže nechal přezkoumat a žádost zamítl." Udělení milosti navrhl státní zástupce. (zdroj)

S Milošem Zemanem si od jeho pověstné virózy vždy říkám, že už snad nemůže klesnout hlouběji - a on vždy klesne.

Ponechme stranou, že prezident zřejmě nevěří odborníkům z ministerstva spravedlnosti a státního zastupitelství, když cítí potřebu jejich práci ještě zpětně prověřovat svým neodborným personálem, a že není jasné, proč tedy tu agendu na ministerstvo vůbec převáděl.

Ponechme stranou otázku, proč státní zástupce sám nezastavil řízení, zřejmě mu k tomu z nějakého důvodu nedává trestní řád prostor.

Ponechme stranou, že pro prezidenta dolních deseti milionů je asi každý, kdo se dostane do problémů s exekutory, eklhaft - jinak si neumím vysvětlit, jak s tím souvisí exekuce vedené proti muži trpícímu demencí.

Ponechme stranou, že prezident zveřejněním této kauzy klesl pod úroveň i toho nejbulvárnějšího média, pokud zveřejnil informace takto polovičatým a manipulativním způsobem, v podstatě jen proto, aby všem ukázal, jak je nemilosrdný. Vůbec nebyl důvod zveřejňovat neudělení nějaké milosti a dělat z vážně nemocného muže šaška a svlékat jej, byť anonymně, před celým národem donaha.

U tohoto prezidenta jsem si už zvykl na leccos a jen tak něco mne nezdvihne.

Co mne ovšem zdvihlo je následující neuvěřitelně surové vyjádření prezidentova Vratislava Mynáře:Podle hradního kancléře dá prezident milost jen člověku, kterému zbývá pár měsíců života."U tohoto pána to nebylo naplněno. Není pohyblivý, ale smrt mu nehrozí," řekl Vratislav Mynář.

Takže podle kancléře milost smí od Miloše Zemana dostat jen ten, kdo prokáže, že v dohledné době zemře ... aha, tak to jo ... v tom případě mám pro Hrad námět na zlepšení: Ať hradní úřednice neobjíždějí žadatele, ušetří se tím benzín i cestovné. Prostě ať každému, kdo chce milost, nejdřív pošlou podepsat takovéhle lejstro:

"Já, X.Y., zavazuji se, budu-li prezidentem republiky Milošem Zemanem milostivě omilostněn, zemřít do 3 měsíců od udělení milosti."

- tím se předejde trapné situaci, kdy by někdo, kdo dostal milost, nezemřel včas.

Ano, ani tak to není úplně dokonalé, mohli by se najít i omilostnění, kteří by na pana prezidenta udělali dlouhý nos a nezemřeli by v termínu. Ale třeba by šlo změnit zákon tak, aby v případě nesplnění závazku nastoupilo nějaké vykonávací řízení, mohli by to dělat bokem třeba soukromí exekutoři ...

Mimochodem, co bude Miloš Zeman dělat, když toho člověka, kterému tak surově odmítl dát milost, pozítří raní mrtvice a zemře? Udělí mu milost zpětně?

A konečně, když už nám prezident a jeho nerozlučný kancléř sdělili A, prozradí nám i B: co vlastně ten člověk udělal? Kdyby nám Hrad sdělil, že ten člověk zavraždil a snědl vlastní babičku, bylo by to pochopitelné odůvodnění, proč nedostal milost, ale argumentaci, že je velmi vážně nemocný, ale smrt na jazyku zatím nemá, může přijmout jako dostatečnou jen člověk trpící sociální demencí či deprivací.

Převzato z blogu autora s jeho souhlasem
Autor je právník, byl poradcem prezidenta Klause