4.2.2023 | Svátek má Jarmila


POLITIKA: Stačí být lepší!

28.9.2007

Skoro ve všech evropských zemích pracují legálně komunistické strany a nikoho to nijak neleká. Nikdo se nebojí ani jejich symbolů. Nikoho tam ani nenapadne, že by s politickou stranou bylo možné bojovat jinak než politickými prostředky. Ani u nás by se nemělo po bolševicku volat po zákazu politického protivníka, po administrativních či mocenských krocích vůči němu. Stačí být lepší než on a ve svobodných volbách vítězit, a nedat mu tak šanci. Jak prosté!

Pravda, zatím se na volební úspěch KSČM mohou se závistí dívat i lidovci i zelení, kteří jsou i v součtu ve Sněmovně slabší než slabí. Ještě že máme v ČR sociální demokracii - naši nejstarší politickou stranu -, která dokázala svým volebním ziskem dosáhnout víc, než mají komunisté, lidovci a zelení dohromady. A je dobré, že je tak pevně zakotvena i v rámci EU. Je proto na pováženou, jak nejen naše pravice, ale hlavně jak většina našich médií vede tvrdý boj právě se sociální demokracií a jak jim zřejmě uniká, že tím bojují za silnější, vlivnější a úspěšnější KSČM. Úsměvné!

Nemám důvěru k dnešním o dvacet let opožděným bojovníkům proti komunismu, zejména když nejen verbálně, ale i fakticky dokazují, že jsou připraveni a ochotni - byť pod jiným praporem - dělat skoro totéž, co dělala někdejší „státostrana“, to, co se nikde neosvědčilo, co bylo odsouzeno a je hodné leda studu.

Na konci jako na začátku: S hloupými myšlenkami se bojuje rozumnějšími myšlenkami, s politickými stranami politickými prostředky. Máme pluralitní polický systém a boj na bolševický způsob, tj. zákazy, umlčováním, cenzurou, vězením a šibenicemi zavádět v Evropské unii nelze. Politický zápas má být trvalý, onen bolševický nulový. Aby pro nás občany Česka už neplatilo, že „z dějin plyne jediné poučení, totiž že si lidé neberou z dějin poučení!“