24.6.2021 | Svátek má Jan


POLITIKA: Plácá nesmysly...

15.10.2008

... jako když Kateřina Dubská hovoří

Chápu, vymyslet anketu pro kandidáty do Senátu nebo na hejtmany Co znáte ze svého kraje je a) jednodušší a b) méně problematické než se začít zabývat tím, co politici opravdu říkají. Tak třeba kandidát ČSSD na hejtmana Jihomoravského kraje Michal Hašek od měsíčníku PRO51 přes denní tisk až po Otázky Václava Moravce popisuje svůj aktivní odpor proti privatizaci krajských nemocnic, ačkoliv moc dobře ví, že zastupitelsvo JMK již v minulých letech odsouhlasilo, že nemocnice v jeho působnosti budou i nadále nemocnicemi krajskými, a zrušilo případné převody nemocnic na akciovky.

Stejně tak si s pomocí odborářů a novinářů dělá hlavní volební téma z Úrazové nemocnice, i když je to nemocnice podřízená nikoliv kraji, ale ministerstvu zdravotnictví a JMK má k němu stejná práva jako ke státní nemocnici v Horní Dolní. Ovšem vyvolávání strachu ve voličích je metoda účinná, takže bez ohledu na fakta ji hoši z Lidového domu považují za správnou. Kdyby se snad někdy snížili k tomu, že budou říkat pravdu, tak volby nemohou vyhrát. Nic proti tomu, na metody těch, co tak rádi nosí oranžové šály jsme si dávno všichni zvykli. (A Ďurička s Kočkou do toho opravdu nechci tahat.)

Čekal bych, že se novináři alespoň pokusí udělat analýzu toho, co jednotlivé strany tvrdí na billboardech a ve volebních programech. Omyl. Místo rozboru, tu velmi často máme čistou propagaci jedné strany. Příkladem budiž boj za procenta pro zelené.

Když se blížily komunální volby na podzim roku 2006 objevily se po Brně letáky se stylizovaným „NE ODSunu nádraží“, které měly jemně bolševickým způsobem dehonestovat ODS, která chtěla vybudovat nové nádraží v odsunuté poloze, podle ekoaktivistů nikoliv kvůli lepšímu řešení, ale pro své hospodářské zájmy. Pak se díky tradiční lidovecké upřímnosti dostali zelení do městské koalice a šupky dupky i odsun nádraží se najednou začal jevit poněkud jinak.

Podobný vývoj lze pozorovat i nyní. Zelení, ruku v ruce se všemi ekologickými iniciativami, neustále znovu a znovu napadají jakékoliv kroky posunující projekt dálničního spojení mezi Brnem a Vídní R52. Takže místo zcela logického, nejlacinějšího a k životnímu prostředí nejšetrnějšího řešení dálnice na Mikulov prosazují zelení vedení této dálnice přes Břeclav. Jihomoravský kraj na základě jejich obstrukcí nechal zpracovat i tuto variantu. A světe div se – dražší, dopravně horší řešení, vedoucí přímo přes památku UNESCO Lednicko–Valtický areál je právě to, co tak fanaticky prosazují zelení. A dopad na ekologii je tak fatální, že kdyby s tím náhodou nepřišli Greenpeasáci, ale naopak JMK, tak nás, ostatní zastupitele JMK, zelení rozsápou. (O podzemních vodách, superdrahých dopravních nadjezdech přes železnici, estakádách nad úrovní lužních lesů etc... v případě břeclavské varianty raději ani nemluvě.)

V pátek 10. října se na Krajském úřadě konala tisková konference na níž kolegyně architektka Procházková přítomné novináře velmi obsáhle informovala o situaci kolem dálničního spojení mezi Brnem a Vídní. Její powerpointovou prezentaci, zcela exaktně srovnávající klady a zápory obou řešení – jak toho přes Vídeň, které Jihomoravské krajské zastupitelstvo přijalo v poměru 62 : 3 (bingo, uhádli jste, ti tři byli zelení – ale to zase nebylo tak těžké, že?), tak toho, které navrhovali zelení – tedy přes Břeclav, doplnil manažer celého projektu z Ředitelství silnic a dálnic. Ten také informoval všechny přítomné novináře o zřízení speciální stránky www.r52.cz. Jen pro informaci z tohoto webu (oddíl "Nejčastější otázky") uvádím:

Dojde ke kácení lesů?

Díky využití stávajícího dopravního koridoru nedojde k záběru nové volné krajiny, tudíž ani masivních zásahů do lesních porostů. V místech, kde bylo možné přece jen předpokládat střet rychlostní silnice R52 se zalesněnými územími, bylo vedení silnice citlivěji začleněno do krajiny – jako v případě lesů Horního luhu a při okraji vodních nádrží Nové Mlýny. Důležité je srovnání s tzv. břeclavskou variantou prosazovanou některými ekologickými organizacemi: schválená varianta vedení rychlostní silnice R52 počítá s cca 5x nižším záborem lesní půdy. Ke kácení porostů tedy v převážné míře dojde jenom v souvislosti s rozšířením současné silnice první třídy na čtyřproudovou komunikaci. Náhradní výsadba za takto vykácené dřeviny je samozřejmostí.

Novináři si poslechnou, odkráčejí do svých redakcí a sepíší třeba článek, který už svým titulkem závěry přednesené na tiskovce zpochybňuje - Další studie o trase do Vídně tvrdí, že přes Mikulov je to lepší. A dá slovo zcela jednostraně pouze straně zastupující kverulanty.

„...Ani nová studie ekology mnoho nenadchla. ´Takový výsledek mne vůbec nepřekvapuje, pokud je studie dělána na objednávku kraje. Dáme podnět Nejvyššímu kontrolnímu úřadu, aby tento dokument prošetřil,´ uvedla Kateřina Dubská, kandidátka zelených na hejtmanku...“

Shodou okolností jsem byl přítomen několika diskuzním pořadům s kandidáty na hejtmana. Jak v pořadu RTA, tak v diskuzi pořádané Masarykovou univerzitou a OHK, a kdo viděl, potvrdí, že i v Otázkách Václava Moravce se kandidátka zelených na hejtmanku Kateřina Dubská mohla cítit jako ryba ve vodě. Dostala konečně možnost oslovit voliče. Bohužel se to ze strany pořadatelů ukázalo ve všech třech případech jako medvědí služba!

Udělat sám ze sebe pitomce, to asi nebylo hlavním cílem volebního štábu zelených, který úkoloval svou kandidátku.

Tvrdit to, co tvrdila p. Dubská v OVM, totiž že Brno nepotřebuje žádnou novou dálnici do Vídně, protože má dobré dálniční spojení s Vídní přes Bratislavu, je sice, pravda, inovativní nápad, ale kdokoliv kdo se orientuje i v jiné mapě, než je ta, v níž jsou zakresleny Ptačí oblasti a Natura 2000, pozná, že poněkud mimo.

Po jedné podobné diskuzi v Blansku, kde kandidát zelených do krajského zastupitelstva mluvil o další problematické dálnici - o R43 z Brnana Svitavy tak poutavě, že dokonce i lidé, kteří přišli jako běžní diváci do obecenstva a na hrudi měli placky „Zelení“ odcházeli s tím, že zelené nikdy, ale opravdu nikdy volit nebudou.

Poslední argument, proč zelené NE: podobně jako sběratel politických funkcí, senátor Jiří Zlatuška, se i Ing. Jana Drápalová, krajská zastupitelka za zelené může chlubit pěknou sbírkou funkcí:

- starostka městské části Brno - Nový Lískovec

- členka krajského zastupitelka JMK

- členka Republikové rady Strany zelených

- členka Zastupitelstva města Brna

- členka Rady města Brna

Vzhledem k tomu, že ani ten prostor není nekonečný, o členství pí Drápalové v komisích a výborech různých zastupitelstev raději nepíši. Potencionálním voličům uvažujícím o hlasu pro zelené doporučuji vyžádat si na JMK informaci o tom, kolikrát se za poslední dva roky paní Ing. Jana Drápalová, krajská zastupitelka za zelené, zúčastnila jednání zastupitelstva a kolikrát tím hájila zájmy voličů, kteří ji do této funkce zvolili.

R52c 

Autor je člen Zastupitelstva JMK za ODS
 Neviditelný pes
Toto je DENÍK: do sítě jde obvykle nejpozději do 8.00 hod. aktuálního dne. Pokud zaspím, opiji se, zešílím nebo se zastřelím, patřičně na to upozorním - neboť jen v takovém případě vyjde Pes jindy, eventuálně nikdy.
Šéfredaktor Ondřej Neff (nickname Aston), příspěvky laskavě posílejte na adresu redakce Jiřímu Wagnerovi, redaktorovi NP (nickname JAG). Rubriku Zvířetník vede Lika.