29.5.2023 | Svátek má Maxmilián, Maxim


POLITIKA: Nesplněné sliby škodí Šumavě

30.8.2017

Zklamáním letošního turistického léta se staly nesplněné sliby ministra Brabce. Ten totiž sliboval otevření dosud uzavřených částí Šumavy veřejnosti. Lidé doufali, že rozdíl bude markantní. Doufali však marně. Žádné velké změny se nekonají a k velkému překvapení mnohých se nekonají ani ty malé. Pan ministr svým zákonem neotevřel nic z dosud nepřístupné Šumavy.

Nedočkala se ani Modrava. Pan ministr osobně na jednání se šumavskými občany 1. října 2015 v Kašperských Horách přislíbil, že letos otevře cestu Luzenským údolím. Ve skutečnosti prosadil takovou novelu zákona, která (bez možnosti udělení výjimky) otevření cesty zapovídá. Nové turistické cíle a příležitosti nejen nevznikají, ale naopak se ty fungující uzavírají. Smutným příkladem je tři roky uzavřená Březnická myslivna. Tu nechal uzavřít ministr Brabec z důvodu nevyřešeného problému s čištěním odpadních vod. Myslivna však byla po rekonstrukci, kterou vedla a financovala Správa NP Šumava za souhlasu ministerstva.

Nezbývá mi tedy než konstatovat, že v otázce ochrany přírody je nesystémovost resortu ministerstva životního prostředí vlastní. Jak je možné, že ani po třech letech se problém čištění odpadních vod nepodařilo uspokojivě vyřešit? Pouhé čtyři kilometry vzdušnou čarou, na Luzném v NP Bavorský les, si s odpadními vodami poradili bez problémů. Nejde jen o to, že myslivna je v širokém okolí jedinou možností, kde se občerstvit, a cílem kritiky je právě zejména uzavření tohoto oblíbeného občerstvení. Ochránci přírody, kterým jde skutečně o přírodu a ne jen o „přírodu na papíře“, by měli řešit také to, kam si turisté mohou odskočit. Na náročné túře se chce na toaletu snad každému. Lesy podél cest na Březník av okolí myslivny jsou tak lemovány v lepším případě papírky, v horším hromádkami, kterým někteří místní říkají „Brabcova pomsta“.

Další nesplněný slib ministra Brabce je z jiné oblasti, ale štve mě neméně. Zaměstnanost obyvatel naší obce byla historicky spjata s péčí o okolní lesy. Při našem prvním společném jednání mi ministr Brabec podáním ruky slíbil, že tuto historickou svázanost udrží a bude ji dále podporovat. Vyřešil ji tak, že dnes žádný občan naší obce v lese nepracuje. Je to především kvůli složitému systému zadávání veřejných zakázek, kdy babka s motykou musí procházet složitým výběrovým řízením, jako kdyby měla kopat základy pro atomovou elektrárnu. Pro správce parku je tak pohodlnější vehnat práce v lese do náruče obřích společností. Jako trapnost vyznívá nářek správců parku, že místní lidé nemají o práci v lese zájem. Mají, jen musí plánovat, aby měli na chleba.

Skoro by se chtělo říci, že tento způsob léta zdá se mi poněkud nešťastným. Léto ale naštěstí netvoří na ministerstvu, a tak se letos na Modravě hodně povedlo. Jednou se třeba podíváme i na Modrý sloup a Luzný a cestou si dáme čaj na Březnické hájovně. Jednou.

Autor je starosta Modravy

LN, 28.8.2017