4.12.2020 | Svátek má Barbora


POLITIKA: Lávka spadla, lávka spadla, kdopak nám ji postaví...

23.12.2017

Byly doby, kde to bylo jednoduché. Když starý „lávkař” nebyl doma a mladý to neuměl, šlo se, aspoň v písni, “za dědečkem” a bylo to hotovo.

Což je samozřejmě hovadina, čili básnická licence. Já, který jsem postavil mnoho “pecí”, i mnozí další víme, že postavit selskou pec či sporák není žádná sranda. Nemluvě o té pitomosti s kladivem.

Ale ani postavit novou lávku v Praze-Troji, co nám spadla, nebude žádná sranda. Ne, že by nebyli mostaři a “lávkaři” doma, ale “bumážky”, jak se dříve říkalo razítkům,nejsou. A hned tak nebudou. To jsem pochopil při zprávě činovníka z pověřeného úřadu, že jen zakreslení nové lávky do plánů bude trvat nejméně rok!

Samotné technické zakreslení trvá tak týden. Ale co ostatní schvalovačky, vybíračky, odborné posudky a zapracované námitky aktivistů... a razítka a razítka. Léta a léta! Podle mne byl činovník nezřízený optimista. Most z Bohnic přes Vltavu do Suchdola takhle blokují místní už vice než třicet let.

Porovnejme:

V roce 1889, v říjnu, Klub českých turistůpo navrácení z Paříže pojal plán postavit Petřínskou rozhlednu. Dne 16. března roku 1891 byl učiněn první výkop (samozřejmě už se všemi úředními povoleními, byli jsme v Rakousku-Uhersku!) a rozhledna byla slavnostně otevřena 20. srpna roku 1891.

Dálnice D 8 Praha -Drážďany, délka 94 km. Stavba začala za bolševika v dubnu 1984. Dodnes, tedy do roku 2017, není dokončena. Tato vybraná dálnice se tedy staví rychlostí 2,8 km za rok!Pro představu: španělská dálnice A-2, Madrid – Alfajarín, Fraga – Barcelona, 554 km, se stavěla 12 let!

Když u nás zvítězila demokracie, přestalo se stavět úplně. Neb byly jiné úkoly jako záchrana přírody a převzetí předpisů EU a hlavně zákonů, které pomalu a polehoučku prakticky zakázaly všecko. A uzákonily novou „vedoucí úlohu“,tentokrát „aktivistů“. To je totéž, jako byla za socialismu vedoucí úloha Strany.

Bez rozhodnutí dotyčných strážců nové ideologie se ve společnosti nikdo ani neuprdne. Což zajišťují tisíce zákonů a miliony vyhlášek. Takže dnes jsme pod vedením drahého Bruselu opět v podobné situaci jako na konci bolševismu.Společnost se zasekla a stát ovládají naši i cizí ideologičtí fanatici plus nová byrokracie.

Když spadla ta lávka v Troji, vzpomněl jsem si na zážitek z mládí. Zrovna jsme jeli se ženou koupit televizor Tesla zn. Jantar. Na rohu Vodičkové byla prodejna Elektro, kde jsme jej za úplatek 500 Kčs (můj plat byl tehdy asi 1 700 Kčs) měli „rezervovaný“.

Toho roku, myslím snad 1964 či 1965, bylo deštivo. Pršelo téměř nepřetržitě snad víc než 40 dní. Když jsme přicházeli k Dívčí škole, bylo slyšet ženské ječení, křik lidí, ve vzduchu se vznášel prach. Na chodníku u stanice tramvaje ležely dvě evidentně mrtvé ženské, zavalené spadlou římsou z baráku. Kolem na silnici a chodníku leželi a křičeli další zranění a kolemjdoucí se snažili pomáhat.

Pád římsy uvedeného domu byl přímým důsledkem politických rozhodnutí našich nadšených bolševiků a jejich mládežnických úderek ČSM po roce 1948. Jistě, oni neplánovali, že budou padat baráky na lidi. Ale jejich ideologie to přímo zapříčinila. Soudruzi totiž po roce 1948 zabavili všechny činžáky, aby kapitalisté neokrádali chudé nájemníky. Že se ale baráky musí pravidelně opravovat, nadšeným bolševikům nějak nedocházelo.

Další malér byl, že ony činžáky se většinou neopravovaly už od roku 1941, když to nacisti zakázali.Takže byly po více než dvaceti letech už tak zanedbané, že prostě musely začít padat.

Němci mysleli při zákazu oprav činžáků na “vítězství Říše”, komunisti v tom pak pokračovali za účelem budování socialismu. S ideologickou představou, že všude budou postaveny krásné nové paneláky. Ten ideál komunistického bydlení, v novém krásném kolektivu. A ty staré baráky, ta připomínka kapitalismu, jsou stejně odsouzeny k zbourání. Až se proletáři všech zemí spojí.

Fyzika ovšem funguje za všech režimů. A tak se pomalu začaly hroutit další starší baráky, opadávaly z nich římsy a omítka, štíty a balkony.

Ovšem blaho pracujícího lidu a boj proti kapitalismu mají stále přednost. Takže naši soudruzi ani tehdy nepřehodnotili svoje idiotská rozhodnutí o zestátnění činžáků a zákazu soukromých řemeslníků coby základu buržoasie a nutného potlačení kapitalismu a vykořisťovatelské třídy. (Je zajímavé, že ČSSD a naši novináři, zvláště ti televizní, na tomto názoru trvají dodnes.)

Nakonec začaly v okresních městech padat celé baráky, chodci na pražských chodnících byli schováni pod dřevěnými podchody. Kusy fasád i domy padaly a padaly, a kdyby nepřišel Listopad, spadla by celá Praha.

Leč Listopad přišel, činžáky a jiné budovy se vrátily do soukromých rukou a naše města zazářila krásou. Neboť zmizela „vedoucí úloha strany“. A vrátil se částečně kapitalismus.

Jenže jen o něco později se k nám ze Západu přiřítila nová marxistická ideologie zvaná tu „progresivismus“, tu levicový liberalismus, jindy zas politická korektnost.A už jsme vtom zase. Dnes začaly jako první padat lávky a mosty a uvidíme, co bude dál. Výstavba a údržba domů, bytů, stavba silnic a železnic prakticky stojí, idioti mají pré.

Dnes jistě nerozhodují uliční výbory KSČ, soudruzi tajemníci na okresech, závodní organizace KSČ a ZV ROH atd. Vše podle vzoru ideologické komise ÚV KSČ, jež myšlenky soudruhů z Moskvy přetavuje na české poměry na Vokovické Sorbonně(Vysoké škole politické Ústředního výboru Komunistické strany Československa). Dnes jsou buňky aktivistů s právem „veta“ rozesety všude ve společnosti. Nelze jim uniknout.

Objevilo se i Orwellovo dystopické nejvyšší „Ministerstvo pravdy“, jehož součástí je dnešní Ministerstvo životního prostředí, bez jehož schválení a předpisů a výkladu zákona nepostavíte ani kurník.

Místo dříve nechvalně známých Lidových milicí,Svazu československo-sovětského přátelství či Pomocné stráže VB máme dnes Hnutí Duha, totalitní organizaci Rekonstrukce státu a dokonce zde máme i vrahy od kancelářského stolu. Podobné, jakým byl Eichmann. I když jiná doba jim nedovoluje se tak rozvinout. Místo milionu mrtvých jen pár tisíc. Jistý pán z Brna a jeho parta vraždí lidi zastavováním dopravních staveb. Což je vlastně administrativní vraždění lidí na nevyhovujících cestách, lidí sedících v automobilech i těch pohybujících se po přechodech přetížených silnic. Mrtvoly ve jménu ideologie pravdy a lásky a pokroku, a to včetně zbytných dětí a stařenek. Zabíjených úředně stejně spolehlivě jako zabíjeli nacisté jim nepohodlné osoby. Na vše „právně“ dohlíží státní aparát, státní zástupci, policie, soudy, finanční úřady atd. atd.

Už se ani nedivíme, že se nikde nic nestaví, ani

potřebné domy, ani dálnice a silnice, ani dětská hřiště. Proč se nic nestaví? Nepovolili to noví ideologičtí páni za pomoci milionů jejich vyznavačů a jim podléhajících úředníků.

Ani se nekupují a neopravují zbraně a uniformy pro

armádu.Kdo se o to pokusil, na toho poslali noví fanatici novou policii, nejlépe útvar ÚOOZ pod vedením několika pohůnků a drábů. Podobně je to i jinde, takže se nestaví a neopravuje skoro nic. Když se nestaví nové a neopravují staré stavby, tak holt padají…

Proč to nikdo nezmění? Nejde to. Byla by to sebevražda. Protože všichni vědí, že když někdo nechá něco potřebného koupit, opravit, vybudovat či zařídit, už na něj čekají amatérští,ale i profesionální udavači a placení dozorci z milionu „kontrolních úřadů“. A za nimi číhá policie a prokurátoři a už je dotyčný obžalován, obviněn, vláčen v novinách a desetiletí souzen a souzen a dehonestován.

Moji přátelé se vždy diví, jak je to možné. Kde se vzalo najednou tolik lidských sviní, to prý ani za normalizace nebylo.

No, oni normalizační komunisti nebyli úplně blbí a už tomu bolševismu sami ani nevěřili. Takže už byli opatrnější a až na nás chartisty a jiné neposedné vzdělance si vůči lidem moc nedovolili. A jak říkal soudruh Štrougal: „Hlavně aby se nenasrali horníci!“

Zato dneska žádné brzdy v paměti pokrokářů nejsou, je to zároveň mimořádně předem propracovaný systém. Pseudoškoly chrlí polovzdělance a progresivistická ideologie přímo vytváří dobře placená místa mediálních „presstitutů“, zástupy všemožných drábů a ideových dozorců. Poslušní úředníci, opojeni vlastní mocí, se množí jak kobylky a Evropská unie i naše republika poskytují nekonečné možností týt na tomto systému kdekomu, kdo bude správně „hajlovat“.

Kdopak to ale je? Tak nějak lidsky? Využijme nápadu pana spisovatele Karla Čapka atak, jak on pojmenovává třeba pošťáky anebo vodníky, pojmenujme si dnešní vládce západní civilizace, takzvané „progresivisty“.

Jsou to idealističtí fanatici, kteří nedohlédnou toho, co vlastně dělají. Dále pak fanatici, kteří naopak přesně vědí, co dělají. A za kolik. Jsou to osoby, většinou nikdy v životě nepracující, které nemají vyvinuté čelní laloky(zvané též prefrontální kortex) a tupě věří tomu, co je zdánlivě jednoduché. A co dokáží svým omezeným mozkem „jakoby“ pochopit. Pak jsou to, bez ohledu na pořadí a význam, prodejní intelektuálové a zároveň polovzdělaní idioti všech těch pseudoškol,kde se učí memorovat politické brožurky sepsané fanatiky a podvodníky.

Vědecká obec už je dneska profláknutá svou lhavostí a vyhlašovanými nesmysly a kandidát Drahoš je jejím extraktem. Jen za mého života a jen co se týče jídla už byl nezdravý, ba zásadně škodlivý bílý chleba, pak pár let vejce, potom sádlo. Máslo mělo být doslova jed. Rajčata byla jednou zdravá a pak zase smrtelně nebezpečná. Dneska je „jedem všech jedů“ cukr a taky mouka.

Jo, a nejdřív jsme měli všichni umrznout a dneska se prý upečeme vedrem.

A statisíce těchto zbytečných a nebezpečných lidí, magorů, hlupáků, lenochů a podvodníků, hrbatých duší, kverulantů a škodičů, hysterických bab a sexuálně vyšinutých osob atd. doplňuje armáda byrokratů. Takového typu, co za války bez mrknutí oka organizovali transporty do koncentráků a dnes bez mrknutí oka zničí Šumavu anebo nám sem pošlou statisíce muslimů.

Dnes máme jednu jistotu. Pokud nepřijde další převrat, válka, okupace, rozpad říší, které měly trvat tisíce let či věčnost, nic se nezmění. Zamrzlá společnost ovládaná progresivisty všeho druhu se bude dále a stále rychleji propadat do úpadku.

Ani ti nejfanatičtější komunisté nikdy nevěřili tomu, že by za nimi stála taková masa příživníků a kolaborantů, jakou si dokázali pokrokářští neomarxisté vychovat dnes.

Dívám-li se na například na dnešní #MeToo a Mezivládní panel pro klimatickou změnu (IPCC) a jejich jednání a filosofii lhaní a podvodů, byli Pavlík Morozov i „Timur a jeho parta“ celkem slušní lidé.Dodržující aspoň nějaké civilizované zásady.

No, a abych nekončil tak smutně, je zde také báječná příležitost. Máte-li rádi přírodu, Vltavu, pobyt na čerstvém vzduchu, je zde úžasná nabídka na celoživotní zaměstnání. Staňte se obsluhou přívozu v Troji, co tam plánuje „makající“ pražská primátorka.

Na dalších padesát let máte o zaměstnání postaráno. Jen musíte prohlásit, jak je vše báječné a jak se vám dnešní doba líbí.

Můžete být klidní. Pokud povládnou levicoví progresivisté, celá desetiletí tady žádná Trojská lávka nebude...Dvě mámy, tři děti: Testujeme kosmetiku sebamed pro citlivou pokožku
Dvě mámy, tři děti: Testujeme kosmetiku sebamed pro citlivou pokožku

Vyzkoušeli jsme kosmetickou značku sebamed na naše citlivé a suché pokožky. Naše Hanka otestovala řadu BABY s malou Emičkou, do testování se však...


 Neviditelný pes
Toto je DENÍK: do sítě jde obvykle nejpozději do 8.00 hod. aktuálního dne. Pokud zaspím, opiji se, zešílím nebo se zastřelím, patřičně na to upozorním - neboť jen v takovém případě vyjde Pes jindy, eventuálně nikdy.
Šéfredaktor Ondřej Neff (nickname Aston), příspěvky laskavě posílejte na adresu redakce Jiřímu Wagnerovi, redaktorovi NP (nickname JAG). Rubriku Zvířetník vede Lika.