30.9.2023 | Svátek má Jeroným, Ráchel


POLITIKA: Komunální volby ve stínu globální politiky

10.9.2014

Současná kampaň před komunálními volbami byla poltickými stranami nastartována z časového hlediska takřka optimálně dle politologických pouček. Přesto je otázkou, zda se podaří přilákat ke komunálním volbám takový počet voličů, aby se výrazněji zvedla legitimita těchto voleb. Více a více komentátorů podotýká, že přímých voleb je u nás příliš a lidé k nim nechodí. Na druhou stranu, např. v sousedním Německu sice nemají přímé prezidentské volby, ale obecně tam na volby „druhého řádu“ přichází mnohem větší procento voličů.

Nezájem občanů o komunální politiku je v kontrastu s tím, že řada kriminálně-politických problémů, jako jsou korupce, protekce či podvody, bují právě na komunální úrovni. A to pak slouží jako důvod k nadávání na politiku jako celek, přestože o její ovlivnění na komunální úrovni existuje jen malý zájem. Souvisí to i s medializací, protože o běžném dění ve městech se dá z masmédií dozvědět jen málo, snad s výjimkou dvou či tří velkých magistrátů.

Lze předpokládat, že malé obce a města ovládnou nezávislá hnutí a kandidátky, jejichž volba je dána především personálním obsazením. Na druhou stranu zde je problém menší odpovědnosti těchto uskupení, jejichž reprezentanti snadno mění postoje i kandidátky, na nichž se objevují. „Etablované“ strany se zase potýkají se „zabetonovanými“ strukturami, které na důležitá místa nechtějí pustit nikoho mimo stranickou hierarchii. A nové celostátně úspěšné subjekty nemají členskou základnu, která by jim dovolila kandidovat plošně po celé ČR. To je zvláště případ ANO.

S ohledem na vypjatou mezinárodní situaci do komunální kampaně fakticky prosakují i globální témata, byť s regionálními i lokálními dopady. Snížení výroby v důsledku protiruských sankcí leckde může zvýšit nezaměstnanost či pokles příjmů či poškodit podnikatele, kteří před rokem vítali příchod nových „propodnikatelských“ subjektů. I v tomto kontextu je třeba vnímat Sobotkovu či Babišovu kritiku tvrdé evropské sankční politiky. ODS se v předvolebním období podařilo prosadit do masmédií díky kritice islámu jakožto cizí kultury. Navíc se TOP 09 i ODS snaží „jestřábími“ postoji k Rusku uzmout některé pravicové voliče ANO, stejně možná uvažuje i KDU-ČSL. Česká „skutečná“ komunální kampaň je tak zatím ve stínu globální politiky, což šanci na vysokou volební účast příliš nezvyšuje.

NašiPolitici.cz