2.7.2022 | Svátek má Patricie


POLITIKA: Jedno přísloví

19.10.2006

Lidská důležitost jest v mudrosloví národa našeho srovnávána při určité neoprávněné nadnesenosti s lejnem v trávě, protože však bude řeč o ústavním činiteli, přikloním se raději k tomu hodnocení srovnávajícímu ji s vraty od chléva.

Diskusní fórum Osma (fonetický přepis starého fora na fórum mi ježí všechnu srst, ale třeba to má vyjadřovat, že jde o dobrý fór) pořádalo veřejnou debatu s tímto, rovněž podivnou to češtinou vyjádřeným záhlavím.

Americká základna v Česku: Spojenecký závazek, nebo zbytečný risk?

Řečnil pan Lubomír Zaorálek, a to tak, že diskuse měnila se v jeho monolog, pan Tomáš Pojar, náměstek ministra zahraničí pro dvojstranné vztahy, a moderoval Tomáš Klvaňa.

Pokud jde o tu základnu soudím, že rozhodování je vcelku jednoduché. Komunisté jsou proti a slušní lidé tudíž musí nutně být pro.

Což jsem tamo vyjádřil a na námitku, že není důležité kdo co říká, ale co říká, dodávám zde (na foru už jsem se ke slovu nedostal) že bojem za mír se (kromě pozdějšího mírotvůrce Stalina) vyznačoval v létech třicátých jistý Adolf Hitler a také tehdy vyskytlo se sdostatek osob (jinak známi pod názvem užiteční idioti), kteří mu dělali v demokratickém světě křoví, například tvrzením, že Hitler, sám bývalý frontový voják, zná hrůzy války a jistě si ji tudíž nepřeje.

Občan zákonodárce Zaorálek obšírně až nejobšírněji (odtud ten příměr k vratům od chléva) vysvětlil, že se dostává k informacím tajným až nejtajnějším, o základně samé že však neví nic. Dokonce i informační text veřejně přístupný na internetu amerického velvyslanectví v Praze mu zůstal zjevně utajen. Nicméně užitečně dělal křoví antiamerické propagandě, například tvrzením, že atomová výzbroj Íránu a severní Koreje je výsledkem americké politiky a nutno se tedy od amerických zájmů odvrátit. Musíme prostě, jest podprahové sdělení, leč panem Zaorálkem sděleno i nad podprahovou úroveň, těmto zemím zahnaným (neúspěšnou, ba zlotvornou a k těmto zemím nespravedlivou americkou politikou) do situace, kdy jim chudákům nic jiného než spolehnout se na atomovou výzbroj nezbývá, nabídnout lepší řešení a zapojit je do svého systému myšlení.

Dvě minuty na diskusní příspěvek samozřejmě nebral občan zákonodárce a demokrat, dokonce s přídomkem sociální, za pro sebe závazný a na konkretní dotaz, jak se tedy k těmto zemím chovat a do jakého systému vzájemné bezpečnosti je zapojit, odpověděl sice dlouze a rozšafně, dokonce zmínil i Maginotovu linii a její neúspěšnost,..ale co si počít se severokorejskými a íránskými atomovkami bez USA nesvěřil. Ačkoli ten dotaz pramenil právě z jeho předchozího tvrzení, že americký přístup je mylný a obecně špatný a nutno tedy jinak. Jak, je zřejmě nejpřísněji střežené tajemství Paroubkova kabinetu. Třeba v poslanecké sněmovně taktéž pak obecná přezaměstnanost trávená nekonečným problémem jak si snížit platy a zrušit tu zatrolenou imunitu.

Nemá cenu zdůrazňovat další trapnosti. Trvám na předchozím postulátu, tedy povinnosti slušných lidí odporovat zlému. Komunisté nikdy nic dobrého nechtěli a chtít nebudou. Ta americká základna je proti jejich zájmu destabilizovat civilisovaný svět, v čemž se shodují s Peršany, Severokorejci i Castrem, a naším zájmem je jeho stabilizace.

Kromě toho stále ještě nevíme, zda Amíci budou tu základnu na našemu území opravdu chtít a potřebovat; chová-li se kabinetní ukázka naší representace tak, jak to na tomto večeru předvedl občan zákonodárce Zaorálek, dáváme nejvýše sami sobě vysvědčení, že nepatříme k těm, s nimiž se dá počítat. Nepatříme do trička velikosti XXXL (ačkoli pan Zaorálek se to snažil navodit) a pokud se s námi nebude počítat, budeme to my, kdo na to doplatí. Američané jsou lidé, kteří dotahují věci až do konce a zajisté dotáhnou i tuto. I bez nás a k naší škodě, nebudeme-li u toho.

Jistý Nikita Sergejevič Chruščov se proslavil také tím, že v OSN tloukl botou do stolu a vyhrožoval svobodnému světu: „My vás pohřbíme!“ Zdroje své nesmírné země používal na výzbroj, nikoli už na to, aby dal svému obyvatelstvu najíst. Krmit musela Amerika, Kanada a jiné země.

Írán zatím oznámil, že pohřben bude Izrael a o ostatním se můžeme dohodnout.

Tohle už známe z Války s mloky pana Čapka, že?

Severokorejský midget zas dal vědět, že pokud nedostane jídlo a ropu, „bude nucen“ své rachejtle použít. Nemá jídlo ze shodných důvodů, proč je neměl Chručov. Takhle se chovají gangsteři s výzvou: „Peníze, nebo život!“ Nebo se mýlím?

Tohle by občan zákonodárce a zastupující představitel svrchovaného lidu neměl zatajovat. Zločinu se odporuje a jak říkal Masaryk, když je třeba, tak i železem.

Ještěže takové diskusní forum je potřebné právě jen pro lidi potřebující se vykecat a pak k iritaci důchodců jako já. Případně důchodkyň. Tu předmětnou chystající se občanu zákonodárci udělit pár facek jsem neměl zadržet. Třeba by se vzpamatoval. A přestal dávat najevo, že patří do trika XXXL a spokojil se s tím small, jež jemu i nám přísluší.