7.12.2023 | Svátek má Ambrož, Benjamin


POLITIKA: Dvacet čtyři

13.11.2006

Stalo se, co se dalo čekat. Po týdnu zvažování pro a proti požádalo vedení ODS o přepočítání a prověření platnosti odevzdaných hlasů v senátním obvodě Chrudim. Celá věc má svoji logiku. Práci okrskových volebních komisí vykonávají dobrovolníci, v případě zapisovatelů poloprofesionálové, do jejichž práce se může vloudit chyba. Tuto chybu zachytí zpracovatel, neboli Český statistický úřad, pouze pokud se vymyká logice kontrolních čísel zápisu. Přitom odlišné posouzení pouhého jednoho promile, jediné tisíciny z celkového počtu odevzdaných hlasů, by změnilo konečný výsledek, tedy osobu nového senátora. Přepočítání hlasů jednoduše odstraní pochybnosti v tom, kdo skutečně v hlasování voličů vyhrál.

Nevěříte, že takové chyby vznikají a že uniknou statistikům? Právě na Chrudimsku na volebním okrsku č. 1 v obci Seč uvedli v zápise, že počet oprávněných voličů pro první kolo senátních voleb činil pět set patnáct. V týž den u stejné komise pro volby komunální činil počet oprávněných voličů devět set třicet šest. Stejný počet voličů, devět set třicet šest, byl uveden v zápise z druhého kola senátních voleb. Protože k volbám do senátu v kole prvním přišlo lidí méně, než bylo v zápise uvedených voličů, chyba komise unikla a dnes je součástí oficiálních statistik.

Čekal jsem, jak na stížnost ODS zareaguje pan Pithart. Vzhledem k rozšafnosti, se kterou se snaží prezentovat, jsem věřil, že volební stížnost přivítá. Jako člověk spravedlivý by přece měl mít sám zájem na tom, aby jeho mandát nemohl být zpochybňován, alespoň v bodě součtu hlasů. Skutečnost, že nakonec rozhodne cílová fotografie v závodě, kde na startu měl zaručen náskok poloviny trati, oddiskutovat nejde.

Pan docent kupodivu přepočítání nepřivítal, dokonce je označil za nebezpečný precedens, protože ODS svoji stížnost neopírá o konkrétní poznatek porušení zákona konkrétní okrskovou komisí, pouze o statistickou pravděpodobnost chyby, která je větší než dosažený rozdíl v hlasech. Jeho tým se dokonce práce komisí zastal: pokud v nich ODS neměla svoje zástupce, je to prý chyba ODS.

A tady se opět objevuje způsob, kterým Petr Pithart vystupuje. Zatímco se velmi důrazně staral o to, aby se jeho soupeři v kampani chovali vůči němu maximálně korektně, bez uzardění líčil v přímém televizním přenosu pohádku o tom, jak svým senátním hlasováním zabránil nákupu gripenů a ušetřil něco mezi stovkou a sto padesáti miliardami v českých. Vedle vlastního chlubení cizím peřím pak v letáku obvinil bez důkazů kandidátku ODS, že by nebyla schopna vykonávat funkci senátora v souladu se slibem. V římském přísloví o bovech a jovech se Petr Pithart považuje za jova.

Devadesát procent jeho výdajů na kampaň šlo, stejně jako u ostatních kandidátů za KDU-ČSL, přímo přes jeho osobu a lidovci se tak vyhnuli povinnosti uvádět tyto dárce ve stranických dokumentech. Rád se podívám, zda zvolení senátoři za KDU-ČSL tyto příjmy zveřejní nebo „zapomenou“. Zvláště když např. Petr Pithart měl pro svoji kampaň více peněz než šest jeho protikandidátů dohromady a jeho vlastní účast na kampani, včetně práce a nákladů jeho asistentů, platil senát ze svého rozpočtu.

Stejné to je i s vyjádřením k přepočítání hlasů, kdy protistraně podsouvá, že zpochybňuje bez důkazu práci komisí. Nikoli, ODS pouze poukazuje na možnou statistickou chybu způsobenou lidským faktorem a žádá její naprosto korektní vyloučení.

Jeho poradce pan Veis k tomu přidal nepravdivé tvrzení, že do okrskových komisí mohly všechny volební strany vyslat svoje zástupce, a tedy ODS pozdě bycha honí. Podle volebního zákona mohly volební strany vyslat svoje zástupce pouze do okrskových komisí v místech, kde příslušná strana kandidovala ve volbách komunálních. V případě ODS to znamenalo, že v naprosté většině volebních okrsků svého delegáta mít nesměla. O důvod víc ke stížnosti.

Pokud bychom udělali součet hlasů pouze za volební okrsky, kde podle platného volebního zákona mohli sedět jak delegát KDU-ČSL, tak delegát ODS, rozhodně by výsledek těsný nebyl a rozhodně by senátorem nebyl Petr Pithart.

Stížnost ODS také nesměřuje k opakovaným volbám, jak se snažila na havlíčkobrodském náměstí namluvit kterási televize místním občanům. Porušení volebního zákona Petrem Pithartem v tom smyslu, že lhal o svých zásluhách na gripenech a pomlouval svého protikandidáta a tímto způsobem na svoji stranu strhl oněch dvacet čtyři vítězných hlasů, není předmětem stížnosti. Pokud soud podané stížnosti vyhoví, dojde pouze k překontrolování čtyřiadvaceti tisíc a jednoho sta odevzdaných hlasovacích lístků a výsledek voleb bude vyhlášen podle tohoto přepočítání. Nic více, nic méně.

Vlastně ano. Podle způsobu, jakým Petr Pithart zareagoval, čeká ho několik nocí špatného spánku. Protože osobně nevěřím, že přepočítání hlasů povede ke změně osoby senátora, bude právě toto a hromada popsaného papíru nejspíše konečným výsledkem celého počítání.