28.5.2023 | Svátek má Vilém


Roman Lenský

Roman Lenský

POLITIKA: Jakou národnost má pirát Peksa?

3.4.2021
26. března na svém facebookovém profilu poslanec Evropského parlamentu (EP) za Českou pirátskou stranu Mikuláš Peksa uvádí: „Připojte se k nám ke... více

Snaha progresivní levice měnit svět pomocí jazyka vychází z filosofie 20. století.

POLITIKA: Pirátské přitakání imigraci

30.12.2020
Dne 24. listopadu uveřejnila Pirátská strana na svých webových stránkách Piráti.cz dokument Stanovisko k migraci 2020. Především bych Piráty... více

V listopadu uveřejnila pirátská strana dokument „Stanovisko k migraci 2020“.

KORONAVIRUS: Svérázná regulační smyčka PES

24.12.2020
Protiepidemický systém ČR (PES) má vlastnosti regulátoru, jak jej známe z oblasti měření a regulace či teoretičtěji z kybernetiky. více

Za daného stavu regulace nlze dosáhnout prvního nebo i druhého stupně.

EVROPA: Koronavirus a klimatická změna

19.6.2020
Zkušenosti z průběhu a řešení koronakrize ovlivňují pohled na model klimatické změny a způsoby reakce na tento model. více

Na hypotéze oteplování je založena prestiž i živobytí klimatologů. Tím se ale stávají nevěrohodní.

EVROPA: Epidemie a EU

4.6.2020
V souvislosti s průběhem pandemie způsobené coronavirem covid-19 je Evropská unie kritizována za nečinnost nebo za chybné postoje, např. za kritiku... více

Zvládl by „Brusel“ epidemie lépe než národní státy?

EKONOMIKA: Pohraniční uhlíková daň je nereálná

20.2.2020
Mluví se o tom často, také jsem tom psal zde na NP, snížení emisí CO2 v Evropské unii způsobí zvýšení emisí CO2 ve světě. Světový nárůst nebude... více

Jde o zvýšení cel na přeshraniční přepravu zboží podle toho, jaké emise za sebou zanechávají.

EVROPA: Jakou strategii v boji s klimatickou změnou?

25.12.2019
Boj za klima se stává klíčovým politickým tématem. Zejména ve státech Evropské unie. Tento článek se nezabývá otázkou, zdali je předpověď zvyšování... více

Aby nedošlo ke zchudnutí vlivem klimatické katastrofy, je třeba zchudnout dobrovolně?

SVĚT: Istanbulská úmluva neřeší násilí páchané na ženách

5.8.2019
Debata o ratifikaci mezinárodní smlouvy zvané „Úmluva Rady Evropy o prevenci a potírání násilí vůči ženám a domácího násilí“ (v PDF zde) se vede již... více

Smlouva je o závazném přijetí genderové hypotézy a genderové ideologie.

SPOLEČNOST: Rovnost, spravedlnost a struktura našeho světa

11.2.2019
Trvalo nějaký čas, než jsem pochopil, že… svoboda je důležitější než rovnost, že snaha uskutečnit rovnost ohrožuje svobodu a že neexistuje-li... více

Ještě dnes mají termíny jako pokrok, reforma, revoluce pozitivní nálepku. Ale proč?

ANALÝZA: Je Evropská unie zárukou míru v Evropě?

15.9.2018
Klíčovým argumentem ve prospěch existence Evropské unie jsou její zásluhy za zachování míru. Podívejme se tedy na tyto zásluhy blíže. více

Mírový stav trvá 73 let od roku 1945 a tento výsledek je přisuzován existenci EU.

EVROPA: Dublin IV a jeho důsledky

9.2.2018
Na veřejnost stále prosakují zprávy o připravovaných změnách celoevropské azylové a imigrační politiky, tzv. Dublin IV. Cílem tohoto článku není... více

Jde o návrh časově a množstevně neomezené distribuce imigrantů mezi země EU.

ANALÝZA: Evropská unie a argument velikosti

24.1.2018
Měla by existovat Evropská unie? Měla by být více sjednocená, než je dnes? Měl by existovat jeden superstát „Evropa“? Existují občané České... více

Měla by být EU více sjednocená, než je dnes? Měl by existovat jeden superstát „Evropa“?

EVROPA: Machiavelli o EU a migrační krizi

12.12.2017
Niccolò Machiavelli je znám především jako politolog a politický filozof, významná postava renesance, souputník Leonarda da Vinci a Michalangela... více

Několik pasáží, které jsou přímo použitelné na události spojené se současnou migrační krizí.

EVROPA: Historka o jádru a periferii

2.9.2017
Posloucháme a čteme dennodenně, jsou příznivci další integrace Evropské unie a jsou odpůrci této integrace. více

Zarážející je absence konkrétní argumentace příznivců vstupu do integrovaného jádra.

EVROPA: Nejoblíbenější mýty migrační krize

1.7.2017
Elity evropských zemí neví, jak zastavit nelegální migrační toky z Afriky a Asie. Elitami míním zejména politiky hlavního proudu, velkou část... více

Elity evropských zemí neví, jak zastavit nelegální migrační toky z Afriky a Asie.

ESEJ: Úpadek evropské civilizace a co dělat

1.5.2017
Jde o trendy, které s největší pravděpodobností budou pokračovat. Současné pokračování těchto trendů vyústí v kolaps evropské civilizace. Než... více

Evropská civilizace v současnosti čelí třem hlavním hrozbám.

EKONOMIKA: Proč nebudovat evropské impérium

16.6.2016
Stále čteme různá vyjádření obav z možných imperiálních ambicí Ruska, Číny a dnes i Turecka. Když však vezmeme do úvahy pouze jeden ze základních... více

Velký stát je prý výhodnější než malý a Evropané prý musí být jedna velká rodina

SPOLEČNOST: Obrazy proti slovům

26.2.2016
Minulý rok jsme viděli, jak se v otázce migrační krize vyprofilovaly dvě hlavní skupiny. Proimigrační, svými odpůrci zvaná „sluníčkáři“, a... více

Zastánci imigrace ukáží obrázek mrtvého chlapce a označí své oponenty za xenofoby.

MIGRACE: Matematické vyjádření solidarity

10.11.2015
Dne 21. září t.r. ministři vnitra států Evropské unie většinou hlasů schválili kvóty pro rozdělení uprchlíků mezi unijními zeměmi. V současnosti... více

Analýza vzorce pro rozdělování uprchlíků.

DŮCHODY: Pochybnosti o smyslu penzijní reformy

12.6.2010
Jádrem penzijní reformy je přímět občany, aby platili povinné penzijní pojištění do soukromých penzijních fondů. A to buď nad současné povinné... více

Tento článek argumentuje proti penzijní reformě, respektive proti jejímu jádru.

FINANCE: O spravedlivých daních

30.10.2007
Především se mluví o tzv. rovné dani, zejména pak o stejné sazbě u daně z příjmu pro fyzické osoby. Stejné procento pro všechny je spravedlivé!... více

Mluví se stále o daních. Slyšíme, že daně mohou být spravedlivé, nebo nespravedlivé.

FINANCE: Nejmenší stát s nejmenšími daněmi

29.6.2007
Často to slyšíme. Chceme stát co možná nejmenší! Uvedené tvrzení je oblíbeným sloganem lidí, kteří se sami označují za liberály. Ale i jiní souhlasně... více

Tento článek je krátkou formální analýzou pojmu nejmenší stát a den daňové svobody.

SPOLEČNOST: Přídavky na děti a rómský problém

22.4.2006
V předvolebním období objevili v sobě naši politici odpovědnost za demografický vývoj v České republice. Porodnost je povážlivě nízká, obyvatelstvo... více

Debata o demografii se kromě nízké obecné porodnosti dotýká i vyšší porodnosti našich rómských spoluobčanů.

ÚVAHA: Logické problémy multikulturalismu

14.2.2006
Multikulturalismus je situace, kdy různé kultury existují v rámci jednoho státu, a to tak, že není usilováno o sjednocení těchto kultur do jedné... více

Tato kritika tvrdí, že idea multikulturalismu je vnitřně rozporná a prázdná.

SPOLEČNOST: Když svoboda slova uráží

11.2.2006
Islámským světem se nese rozhořčení nad karikaturami Mohameda. Evropští novináři odpovídají: „Máme svobodu slova karikovat i Mohameda.“ Vzápětí... více

Může být ve jménu svobody slova někdo urážen? A když může, tak za jakých okolností?

SPOLEČNOST: Logické problémy multikulturalismu

8.2.2006
Multikulturalismus je situace, kdy různé kultury existují v rámci jednoho státu, a to tak, že není usilováno o sjednocení těchto kultur do jedné... více

Tato kritika tvrdí, že idea multikulturalismu je vnitřně rozporná a prázdná.