2.10.2023 | Svátek má Olívie, Oliver


KORONAVIRUS: Svérázná regulační smyčka PES

24.12.2020

Protiepidemický systém ČR (PES) má vlastnosti regulátoru, jak jej známe z oblasti měření a regulace či teoretičtěji z kybernetiky.

Je to zřejmé, jestliže se index rizika (regulovaná veličina) sníží na nižší stupeň, kohouty regulací se uvolní, jestliže index naroste, kohouty se přivřou.

Má to ovšem zajímavé důsledky. Záleží na tom, na jaké hladině rizika PES nastartujeme. Když třeba na čtvrté, udržuje regulace index rizika na třetí a čtvrté hladině. Nyní to vypadá, že se budeme vlnit mezi čtvrtým a pátým stupněm. Co je ovšem důležité, nemůžeme za daného stavu regulace dosáhnout prvního nebo i druhého stupně. Každé rozvolnění nás totiž vrací na vyšší stupeň. Je to záměr? Nedomyšlený důsledek?

Teoreticky je nejvýhodnější držet se na prvním stupni rizika. Nejméně mrtvých, nejmenší ekonomické ztráty, nejvíce svobody. Než se zeptáme, zdali je to možné, ptejme se, jak se tam dostat. Bylo by zřejmě nutné delší dobu držet tvrdá opatření, třeba pro stupeň pět (asi nejrychlejší metoda), až index rizika klesne na stupeň jedna a tam nechat index rizika oscilovat mezi hladinou jedna a dva. Problém je, že doba „lockdownu“ mezi stupněm pět a jedna by byla příliš dlouhá. Nelze ji politicky zvládnout. Během dejme tomu dvou měsíců by docházelo k velkým ekonomickým ztrátám (ale obětí covid-19 by ubývalo!), nicméně dlouhodobě by takový přístup byl ekonomicky výhodný. A také by obnášel menší množství obětí. Je možné, že obyvatelstvo je již natolik pandemií unavené, že je příliš neposlušné, aby dodržovalo přísná epidemiologická opatření, nejen pátého stupně. Pro takový dvouměsíční lockdown by asi bylo nutné připravit silný stimulační balíček, tj. kompenzace ztrát ve značné výši. Byl by však omezen dobou dvou měsíce a pak konec. Fungovalo by to?

Další otázka je, zdali je vůbec možné se udržet na hladinách jedna a dva podle principů PES. Je možné, a vypadá to tak, že omezení na stupni dva jsou tak měkká, že dané nastavení nutně vede k vyšším stupňům. Což vede k následující úvaze. Co je lepší? Kmitat mezi čtvrtým a pátým stupněm, nebo mezi prvním a pátým stupněm? Jde o různá nastavení regulace.

Je možné, že nejlepší strategie sestává z dlouhého období tvrdých restrikcí (i když index je už dávno nízký) a dlouhého období uvolňování než kmitání na úrovni tvrdých a dosti tvrdých restrikcí. K tomu směřuje současné používání PES. Viz obrázek, červená čára ukazuje dlouhodobý výsledek déle trvajících tvrdých restrikcí a následného delšího uvolňování až do pátého stupně.

smycka

Jako méně výhodné se jeví nastavení, které nazývám „citlivá regulace“, v technické praxi žádoucí, v případě epidemie však ne. Jakou cestou se vydáme?