14.7.2020 | Svátek má Karolína


KLIMA: Ledovce a stromy jsou popírači globálního oteplování

26.5.2014

Podle alarmistických grafů teploty rostly rychleji než sluneční aktivita. Ledovce ani stromy ale nic takového nepotvrzují. Samozřejmě se oteplilo, ale ne více, než o co stoupla sluneční činnost. Stromy i ledovce by měly být prohlášeny za popírače klimatu a uvaleny do klatby. Nejspíše je platí uhelný průmysl.

g

(Obrázek: Záběry z humoristického videoklipu "Hide the decline")

V článku Opravdu za většinu oteplení 2. poloviny 20.století mohou lidé? jsme si ukázali, že při volbě vhodného měřítka údaje z teploměrů až do konce 20. století dobře odpovídají vývoji sluneční aktivity. Není tedy žádné evidentní záhadné oteplení "navíc", které bychom museli vysvětlovat skleníkovými plyny.

Dnes si ukážeme, že i další ukazatele - jako tání ledovců či letokruhy stromů - jsou stále v souladu se sluneční aktivitou. Jediné, co je mimo, jsou natahovací grafy typu HadCRUT.

Alarmisté rádi citují ze studie Solanki a kol. (2005), která sice potvrdila úzkou korelaci dlouhodobého vývoje teplot s dlouhodobým vývojem sluneční činnosti, ale dodává: "Upozorňujeme, že poslední úsek oteplování, asi od 1975, nebyl v našich korelacích započítán. Za posledních 30 let sluneční záření, UV záření a kosmické záření nevykazují žádný významný sekulární trend, takže alespoň tato poslední epizoda oteplování musí mít jiný původ."

Bůh ví, proč tuto větičku napsali a co tím chtěli říci. Kdyby totiž autoři svoje srovnání letokruhů a sluneční činnosti dovedli až do roku 2005, viděli by, že korelují se sluneční aktivitou stejně dobře či špatně jako kdykoli za uplynulé tisíciletí!

g1

Graf č. 1 Srovnání sluneční činnosti (černě sluneční skvrny, Lean 1995) s vývojem teplot (modře letokruhy, Moberg 2005). Letokruhy nikdy neodrážejí teplotu/sluneční činnost na desetinu stupně přesně. Ale po roce 1950 tu žádný rozpor mezi Sluncem a letokruhy není. Obecně platí, že je-li teplejší rok, stromům se lépe daří a naroste jim silnější letokruh.

g21

Graf č. 2: Jonesova studie z roku 1998 má data z letokruhů dovedená až do roku 1991. To je jeden ze slavných grafů, které měly "potvrdit" hokejku. Na tomhle Phil Jones prováděl "Majkův trik" a vygumoval třicet let (1960-1991). Vygumovaný úsek je v souladu se sluneční aktivitou, ale v rozporu s grafy alarmujícího globálního oteplování.

g3

Graf č. 3: Černá křivka je přístrojové měření teplot (teploměry). Letokruhy (barevně) však odmítají takové oteplení uznat. Proto byly v Třetí zprávě IPCC 2001 po roce 1960 drzé letokruhy vygumovány. (The smoothed reconstructions were scaled to the smoothed instrumental NH temperature series over the period 1859–1976) (Arrigo, NRC 2006)

g4

Graf č. 4: Konec 20. století. Barevné křivky nahoře je vývoj teplot podle letokruhů (Arrigo 2008). Dole vývoj sluneční aktivity – počet slunečních skvrn (Lean 95). Jak vidíte, v druhé půli 20. století je obojí v souladu. Od poloviny století dolů a pak zpátky nahoru. Jenom ty teploměry (černá čára nahoře) jsou vedle jak ta jedle.

g5

Graf č. 5: Pokud porovnáte tání ledovců (dole, do roku 1990, Oerlemans 2005) za posledních 150 let, odpovídá přibližně vývoji sluneční činnosti (nahoře, Lean 1995). Ale ani stopy po katastrofickém oteplení na konci 20.století.

g6

Graf č. 6: Pokud srovnáte přístrojové měření teplot (GISStemp) s táním ledovců (Oerlemans), něco tu nehraje. Ledovce odmítají tát. A vůbec nerespektují mezinárodní vědecký konensus ani autoritu OSN či UNEP nebo EU. Zelené tečky vpravo naznačují, jak tání ledovců pokračovalo po roce 1990. Podle dat, která shromáždil Cogley (2009) . Vidíte, že ledovce ještě trochu tály do roku 2000 a od té doby jich naopak přibývá - oteplování se jaksi zastavilo. Podle ledovců bylo oteplení ve 2.polovině 20.století jen poloviční oproti tomu, co se nám tvrdí.

Grafy přístrojového měření (teploměry) jako je HadCRUT v druhé půli 20. století vykazují gigantické oteplení. Je to ale změřeno správně? Letokruhy stromů nic takového nepotvrzují. Ledovce také ne. Ledovce i stromy jsou v souladu s tím, co bychom očekávali od přirozeného sluncem řízeného vývoje teplot.

To ale nemusí znamenat, že teploměry měřily špatně. Je možné, že pouze VZÁJEMNÉ nastavení MĚŘÍTKA těch grafů je špatně.

Klimatologové se ale rozhodli veřejnosti zatajit, že letokruhy ukazují něco jiného než alarmistické grafy. Asi jako když mafie zařídí, že se nepohodlnému svědkovi stane "nehoda" a nemůže se dostavit k soudu. Křivku letokruhů po roce 1960 ze svých grafů odkrouhnuli.

Prasklo to v roce 2009, když v aféře Climategate na veřejnost unikla korespondence klimatologů. Phil Jones psal: "Právě jsem použil Majkův trik z Nature, abych zakryl pokles teplot." Pojem "hide the decline" vešel do historie.

V září 1999 Mann vygumování zdůvodňuje obavami o víru: "Jinak skeptici budou zpochybňovat naši schopnost porozumět faktorům, které ovlivňují tyto odhady, a to by mohlo podkopat víru (undermine faith) v rekonstrukce teplot… Já odmítám být ten, kdo bude skeptikům dávat munici!"

Tuto práci s gumou ospravedlňovali doměnkou, že letokruhy už po roce 1960 neukazují teplotu správně (D‘Arrigo 2008). Stromy se prý asi porouchaly, snad kvůli znečištění ovzduší, skutečný důvod ale klimatologové dodnes neodhalili. Jde jen o spekulace. Tento "problém divergence" má i vlastní heslo na Wikipedii.

To se tedy rozbily i ledovce? A jak to, že porouchané ledovce a letokruhy se porouchaly přesně v synchronizaci se sluneční aktivitou? To se celá příroda mýlí, jenom grafy alarmistů jsou správně?

REFERENCE:

Judith Lean et al. Reconstruction of Solar Irradiance since 1610: Implications for Climate Change. (GRL vol 22. December 1, 1995) http://www.geo.umass.edu/faculty/bradley/lean1995.pdf

J.Oerlemans et al.: Extracting a Climate Signal from 169 Glacier Records. Science 308, 675 (2005)http://www.climate-skeptic.com/files/oerlemans_glacier_length.pdf

A. Moberg et al. Highly variable Northern Hemisphere temperatures reconstructed from low- and high-resolution proxy data (Nature, únor 2005) http://stephenschneider.stanford.edu/Publications/PDF_Papers/MobergEtAl2005.pdf

P.Jones, R.Bradley. Little Ice Age summer temperature variations: Their nature and relevance to recent global warming trends. (The Holocene 1993) http://www.geo.umass.edu/faculty/bradley/bradley1993b.pdf

Jones et al. (Holocene 1998) High-resolution palaeoclimatic records for the last millennium: interpretation, integration and comparison with General Circulation Model control-run temperatures http://www.climateaudit.info/pdf/others/jones.1998.holocene.pdf

Michael Mann et al. Northern hemisphere temperatures during the past millenium – inferences,uncertainties and limitations. (GRL 1999)ttp://www.ltrr.arizona.edu/webhome/aprilc/data/my%20stuff/MBH1999.pdf (kalibrační období 1902-1980)

Michael Mann et al. Global-scale temperature patterns and climate forcing over the past six centuries (Nature 1998) http://www.meteo.psu.edu/~mann/shared/articles/mbh98.pdf

Třetí zpráva IPCC – část, kde je vedle sebe hokejkový graf (Mann 99) a vedle něj další graf, který ho "potvrzuje"(to je ten, kde Jones použil Majkův trik "to hide the decline")http://www.grida.no/publications/other/ipcc_tar/?src=/climate/ipcc_tar/wg1/069.htm#fig220

Rosanne D’Arrigo et al. On the ’divergence problem’ in northern forests: A review of the tree-ring evidence and possible causes (Global and Planetary Change 2008)http://www.wsl.ch/info/mitarbeitende//cherubin/download/D_ArrigoetalGlobPlanCh2008.pdf

D.Arrigo et al. Further discussion on: Tree-ring temperature reconstructions for the past millenium (Follow-up on the NRC Meeting on "Surface Temperature Reconstructions for the Past 1000- 2000 Years", March 2-3, 2006, Washington D. C.) http://www.ldeo.columbia.edu/res/fac/trl/downloads/Publications/D'AWilsJac.nrc.followup.pdf

Solanki et al. Solar activity over the last 1150 years: Does it correlate with climate? (Proc. The 13th Cambridge Workshop on Cool Stars, Stellar Systems and the Sun. June 2004. Published 2005) http://www.mps.mpg.de/dokumente/publikationen/solanki/c153.pdf

I.G.Usoskin et al. Millenium-scale sunspot number reconstruction: evidence for unsually active sun since 1940s.(Physical Review Letters 2003) http://cc.oulu.fi/~usoskin/personal/Sola2-PRL_published.pdf

Cogley, J.G., 2009, Geodetic and direct mass-balance measurements: comparison and jointanalysis, Annals of Glaciology, 50(50), 96-100 http://www.ncdc.noaa.gov/bams-state-of-the-climate/2009-time-series/glacier?del[]=wgms_all_glaciers&del[]=wgms_ref_glaciers

******************************************************
www.klimaskeptik.cz
Převzato z Kremlik.blog.idnes.cz se souhlasem autora.



SNAŽÍTE SE O MIMINKO? Funkce vaječníků s věkem klesá, pomoci může asistovaná reprodukce
SNAŽÍTE SE O MIMINKO? Funkce vaječníků s věkem klesá, pomoci může asistovaná reprodukce

S prodlužujícím se věkem a poněkud hektickým způsobem života přibývá žen, které mateřství odkládají. Těhotenství po čtyřicítce dnes proto není výjimkou. Vaječníky ale obelstít nejde, na řadu pak přicházejí reprodukční kliniky, které mají řešení.






 Neviditelný pes
Toto je DENÍK: do sítě jde obvykle nejpozději do 8.00 hod. aktuálního dne. Pokud zaspím, opiji se, zešílím nebo se zastřelím, patřičně na to upozorním - neboť jen v takovém případě vyjde Pes jindy, eventuálně nikdy.
Šéfredaktor Ondřej Neff (nickname Aston), příspěvky laskavě posílejte na adresu redakce Jiřímu Wagnerovi, redaktorovi NP (nickname JAG). Rubriku Zvířetník vede Lika.