1.2.2023 | Svátek má Hynek


USA: Biden a „kritická rasová teorie“

20.5.2021

Když Joe Biden nastoupil do úřadu jako 46. prezident Spojených států amerických, oznámil světu, že „národ se musí postavit nadřazenosti bílé rasy“. Většina lidí to pravděpodobně přešla jako jedno z mnoha jeho „stařeckých přeřeknutí”. To by byla ta lepší varianta. Bohužel se však jedná o snahu neomarxistické nové levice rozdělit společnost podle rasy na základě tzv. „kritické rasové teorie”. Zatímco Donald Trump šíření této rasistické teorie zakázal, Bidenova administrativa protlačuje „kritickou rasovou teorii“ do úřadů a amerických škol.

Po druhé světové válce si většina z nás myslela, že touto slepou uličkou si lidstvo již prošlo a poučilo se z ní. V USA to dnešní socialisté - Demokratická strana ovládajíci obě komory Kongresu a prezidentský úřad -zkoušejí znovu s tím rozdílem, že tentokrát neutiskuje Žid, ale bílá rasa. Dr. James Lindsay, autor knihy Cynical Theories (Cynické teorie), vysvětluje na kanále Prager University, o co jde, když se hovoří o „kritické rasové teorii”:

Co je „kritická rasová teorie“?

Už jste slyšeli o Critical Race Theory (tedy kritické rasové teorii)? Předpokládám, že asi ano. Pronikla již do mnoha institucí a rychle se šíří do dalších. Pokud se prosadí, zcela změní podstatu Ameriky i to, jak žijete.

Kritická rasová teorie tvrdí, že tím nejdůležitějším na vás je vaše rasa. Barva vaší kůže. To určuje, kým jste. Není to vaše chování, vaše hodnoty nebo vaše prostředí. Je to rasa.

Pokud jste podle kritické rasové teorie příslušníkem „upozaďované“ rasové skupiny – to je jejich termín, ne můj – jste obětí systému, který je nastaven proti vám, systému, který nechce, abyste uspěli. Na druhou stranu, pokud je vaše rasa „privilegovaná“, jste – ať už vědomě nebo nevědomě – vykořisťovatel.

Kritická rasová teorie vychází z předpokladu, že k rasismu dochází ve všech jednáních. Abyste viděli, jak to funguje, zkuste tento myšlenkový experiment: Představte si, že vlastníte obchod a vstoupí do něj najednou dva zákazníci. Běloch a černoch. Koho obsloužíte jako prvního? Pokud to bude černoch, kritická rasová teorie řekne, že jste tak učinili proto, že černochům nevěříte a nechcete, aby s vámi zůstal v obchodě sám. To je rasistické. Pokud ale obsloužíte nejdřív bělocha, kritická rasová teorie řekne, že jste tak učinili proto, že černochy považujete za druhořadé občany. To je také rasismus.

To je podstata kritické rasové teorie. Rasismus dokáže najít ve všem, i kdyby vám kvůli tomu měla číst myšlenky.

Kritická rasová teorie je jedinečný americký vynález. Vznikla v 70. letech na právnické fakultě Harvardovy univerzity a dnes je součástí akademického a mediálního mainstreamu. Je však také výrazně neamerická, protože odmítá základní principy amerického klasicky liberálního židovsko-křesťanského hodnotového systému. Základní americkou myšlenku obrací zcela naruby.

Takto ji popisují Richard Delgado a Jean Stefancic, dva přední zastánci: „Kritická rasová teorie zpochybňuje samotné základy liberálního řádu, včetně teorie rovnosti, právního smýšlení, osvícenského racionalismu a zásad neutrality ústavního práva.“

Zastánci kritické rasové teorie totiž předpokládají, že rasismus je přítomen vždy a všude, a „kriticky“ ho hledají, dokud ho nenajdou. A najdou ho vždycky. Musí tam být, protože tak to nastavily imperiální evropské mocnosti a po nich Amerika.

I zde, stejně jako ve všech nebezpečných akademických teoriích, je jádro pravdy. Lidé se rasou nezabývali až do 16. století, kdy Evropané začali objevovat a následně kolonizovat jiné části světa. Vytváření rozdílů mezi rasami dosáhlo vrcholu v 19. století, kdy bylo v Severní i Jižní Americe rozšířeno využívání otrocké práce.

To nikdo nepopírá. Od té doby však západní svět a především Amerika vynaložily mnoho času, peněz i krve na to, aby se ze své rasistické minulosti vymanily. Byla to trnitá cesta, ale bylo na ní dosaženo velkého pokroku.

Kritická rasová teorie tvrdí, že všechen tento pokrok je jen přelud: rasismus nejen že nepominul, ale ani nepolevil. Jen se lépe skrývá. Kritická rasová teorie tedy není pokračováním hnutí za občanská práva. Ve skutečnosti toto hnutí odmítá. Pro zastánce kritické rasové teorie byl Martin Luther King naivní a mýlil se. Bílí Američané nemohou nikdy posuzovat černochy podle jejich charakteru. Mohou je posuzovat pouze, ať už vědomě či nevědomě, podle barvy jejich kůže – a to vždy předpojatě.

Je ironické, že od dob árijské posedlosti v Německu ve 30. a 40. letech a pak jihoafrického apartheidu v druhé polovině 20. století nebylo žádné společenské hnutí tak posedlé rasou.

Kritická rasová teorie je tedy zcela reálně protiamerickou revolucí. Pro ty, kdo se k této teorii hlásí, je to však pozitivum, nikoli negativum.

Americký experiment dostal čtyřsetleté zkušební období a nefunguje. Tak ho zrušme. To si zastánci teorie myslí. Myslíte si to i vy? Předpokládám, že většina z vás ne.

Jak tedy kritickou rasovou teorii zastavit dříve, než infikuje mozky většího počtu slušných – zejména mladých – Američanů a promění nás v něco, čím jsme nikdy nebyli a čím bychom se nikdy neměli chtít stát?

Odpověď je jednoduchá: odmítněme ji.

Nenechte se zastrašit logikou této sebedestruktivní, realitu popírající a Ameriku nenávidějící myšlenky uplatňující přístup „hlava vyhrávám, orel prohráváš“. Nenechte si vnutit, že jste rasista, když víte, že nejste. Ani že jste oběť, když víte, že nejste.

Braňte se - dokud ještě můžete.

Dr. James Lindsay, autor knihy Cynical Theories (Cynické teorie) a zakladatel New Discourses, pro Prager University.

PragerU, zkratka pro Prager University, je americká nezisková mediální společnost, která z americké konzervativní perspektivy vytváří videa na různá politická, ekonomická a filozofická témata. Organizaci spoluzaložil Allen Estrin a hostitel a spisovatel talk show Dennis Prager v roce 2009.

Přeložil Tomáš Staněk, výsledný text upravil Jaroslav Pešta.

Odkazy:

https://www.prageru.com/video/what-is-critical-race-theory/
https://www.nationalreview.com/corner/biden-set-to-push-critical-race-theory-on-u-s-schools/
https://www.amazon.com/Cynical-Theories-Scholarship-Everything-Identity_and/dp/1634312023/ref=sr_1_1?crid=3RNA8MZ2W36FX&dchild=1&keywords=cynical+theories+james+lindsay&qid=1621242478&sprefix=Cynical+Theories+%2Caps%2C257&sr=8-1
https://newdiscourses.com/

James Lindsay