27.6.2022 | Svátek má Ladislav


NĚMECKO: Vzestup islámu

11.11.2017

Jan Fleischhauer, novinář z týdeníku Der Spiegel, vymyslel pro rychlý úpadek křesťanství v Německu vlastní definici: Selbstsäkularisierung (“sebe-sekularizace“). Bude církev zlikvidována?

Konference německého biskupa právě zveřejnila data týkající se úpadku křesťanství v Německu za rok 2016. Za jeden rok Německá katolická církev ztratila 162 093 věřících a zavřela 537 farností. Od roku 1996 do dnešního dne byla zavřena celá čtvrtina katolických komunit. „Víra vymizela,“ prohlásil kardinál Friedrich Wetter, arcibiskup v Mnichově a Freisingu mezi lety 1982 a 2007.

Podle deníku Die Welt, se během 20 let křesťané stanou v Německu minoritou. Asi 60 % země nyní vyznává křesťanství, 24 miliónů je katolíků a 23 miliónů protestantů. Nicméně, pouze kvůli samotnému vymírání klesá toto číslo o 500 000 ročně. „Tyto statistiky odráží skutečnost, kterou lze o nedělích pozorovat v německých městech: kostely jsou téměř prázdné,napsal katolický teolog, George Weigel.

Německý protestantismus čelí stejné krizi. Die Zeit odhalil, že v roce 2016 zemřelo 340 000 protestantů a pouze 180 000 bylo pokřtěno. Přibližně 190 000 církev opustilo a pouze 25 000 do církve vstoupilo.

Ve svém nejznámějším projevu papež Benedict XVI. řekl známou větu, že by lidé na západě, včetně těch, co nevěří v transcendentno, měli jednat „etsi Deus daretur“, jako kdyby Bůh existoval. Dřívější křesťanská společnost se již nevrátí, ale je zásadní, aby se i sekulární Západ držel – a hluboce se inspiroval ze – svých židovsko-křesťanských hodnot.

Zdá se, že v dalším stadiu bude německému kulturnímu a náboženskému panoramatu dominovat ateismus a dvě menšinová náboženství: islám a křesťanství. Pokud sekularisté nebudou brát západní křesťanské dědictví – nebo alespoň židovsko-křesťanské hodnoty, ze kterých vzešlo – vážně a nezačnou ho bránit, pak ateisté i křesťané budou brzy ovládnuti rostoucím politickým a velmi autoritativním náboženstvím, islámem. Významná muslimská fundamentalistická organizace v Německu, kterou spolková vláda zakázala, se nazývá „Pravé náboženství“ (“Die Wahre Religion“). Ta se zjevně domnívá, že je židovsko-křesťanským hodnotám nadřazená.

Některé dramatické případy ilustrují rozpad křesťanství v Německu. Například v diecézi Trier, v místě nejstarší katolické komunity a rodišti Karla Marxe, se podle biskupa Stephana Ackermanna do roku 2020 sníží počet farností z 903 na 35 – což je pokles o více než 90 %. V diecézi Essen bylo zavřeno více než 200 farností; jejich počet se propadl z 259 na 43.

Na tuto krizi náboženství má vliv také demografický pokles. „Křesťanství v Evropě doslova vymírá,“ řekl Conrad Hackett, vedoucí výzkumného týmu, který předložil před několika měsíci zprávu pro Pew Forum. Mezi lety 2010 a 2015 převažovala v Evropě křesťanská úmrtí nad narozeními o 6 miliónů. V samotném Německu to bylo o 1,4 miliónů křesťanských úmrtí více.

Tento pokles je také zřejmý z krize náborů nových kněží. Na oficiálních stránkách Německé katolické církve je poznámka z května, že diecéze Osnabrück a Mainz nedostanou v tomto roce nového kněze. Arcidiecéze Mnichov přivedla v minulém roce pouze jediného kandidáta. V celé arcidiecézi Mnichov je na 1,7 miliónu katolíků k dnešnímu dni pouze 37 studentů kněžského semináře na různých stupních. Pro srovnání, americká diecéze Lincoln v Nebrasce má v kněžském semináři 49 studentů na asi 96 000 katolíků. V Americe je křesťanství silné; v Německu doslova umírá.

Německý architekt Joaquim Reinig řekl pro Die Tageszeitung, že by se měla zlepšit integrace muslimů, že kostely by měly být zbourány a nahrazeny „dobře viditelnými mešitami“. Zní to možná trochu šíleně, ale skrývá se v tom překvapivá pravda. Ve své knize Poslední dny Evropy (The Last Days of Europe) historik Walter Laqueur napsal, že „v osmdesátých letech bylo v Německu asi 700 malých mešit a modlitebních míst, v současnosti jich je již přes 2 500“. Jestliže se křesťanství v Německu vytrácí, pak islám vzkvétá.

Turecko-islámská unie pro náboženské záležitosti (The Turkish-Islamic Union for Religious Affairs – DITIB) nedávno otevřela mega-mešitu v německém Kolíně nad Rýnem. Tato nová německá mega-mešita má kapacitu 1 200 lidí a nejvyšší minaret v Evropě. Podle Deutsche Wellese křesťanští představitelé naježili při představě, že známá Katedrála sv. Petra v Kolíně nad Rýnem bude sdílet panorama s minarety“. Když byla v roce 2007 mešita plánována, byla spuštěna občanská inciativa s heslem „chceme katedrálu, ne minarety“. Muslimské autority poté ohlásily plán „zdvojnásobit“ počet mešit.

mega-mešita

Nová mega-mešita v Kolíně nad Rýnem má kapacitu 1200 lidí a nejvyšší minaret v Evropě. (Zdroj obrázku: Raimond Spekking/Wikimedia Commons)

Nejenže chtěly turecké autority postavit mega-mešitu ve městě, ve kterém je největší katedrála v Německu, ale projevily také smysl pro ironii, když pověřily návrhem mešity architekta Paula Böhma. Böhmův otec a dědeček byli ve skutečnosti dva nejzásadnější a nejvíce obdivovaní stavitelé kostelů své generace. V „novém Německu“ nikdo po Böhmovi návrh nové katedrály nikdy nechtěl.

Od svého nástupu k moci v Turecku zde Recep Tayyip Erdogan postavil 17 000 islámských modliteben. Turecký prezident je odhodlán postavit mešity také v evropských hlavních městech. Turecko ovládá 900 mešit v Německu a podle deníku Frankfurter Allgemeine Zeitung bez obav prohlašuje o německé „liberální mešitě“, že je „neslučitelná“ s islámem. Také to je důvodem, proč se 57 procent Němců obává vzestupu islámu v Německu.

Když kancléřka Angela Merkelová otevřela v roce 2014 svou zemi masové migraci, zjevně se neobávala žádného kulturního problému, který by přijetí dalšího vice než miliónu muslimů mohlo přinést.

Slova Erdogana však zní jasně: „Minarety jsou naše bajonety, kopule jsou naše helmy a mešity jsou naše kasárna.“ Islámské režimy ve skutečnosti již nabízejí vyplnění prázdných míst na německé náboženské mapě. Saúdská Arábie navrhla, že v Německu postaví 200 nových mešit, „jednu za každých 100 uprchlíků“.

Dokážete si představit, jak Německo nabízí Iráku, Sýrii nebo Egyptu, že postaví „200 nových kostelů“, aby tam obnovilo vyhnané a zdevastované křesťanské komunity? Ne, protože na Blízkém východě křesťané již vymizeli kvůli násilné konverzi. V Evropě křesťané procesem „sebe-sekularizace“ také brzy vyhynou. Riskujeme nejen ztrátu kostelů, ale - co je důležitější - také ztrátu síly naší kultury a dokonce ztrátu důvěry v hodnoty naší vlastní civilizace.

Autor je kulturní redaktor Il Foglio, italský novinář a spisovatel.

Překlad původního textu:Germany: The Rise of Islam
Překlad: Jan Kuta

Převzato z webu Gatestone Institute