20.3.2023 | Svátek má Světlana


VĚDA: Genově upravený losos na talíři

26.12.2015

Dvacet let trvalo americkému Úřadu pro potraviny a léčiva, než posvětil vstup rychle rostoucí geneticky upravené ryby na americký trh s potravinami.

Losos AquAdvantage roste doslova jako z vody. Ve srovnání s lososy žijícími ve volné přírodě dosáhne konzumní hmotnosti v polovičním čase. Vděčí za to dědičné informaci upravené genovými inženýry. Ti vnesli atlantickému lososu obecnému do DNA gen pro růstový hormon vypůjčený od pacifického lososa čavyči.

To by samo o sobě nestačilo. U obyčejných lososů se růstový hormon vytváří v malé žláze – podvěsku mozkovém. Odtud pak putuje krví do zbytku těla. Vědci z americké biotechnologické firmy AquaBounty Technologies však zajistili, aby si jejich losos vyráběl malé množství cizího růstového hormonu v každé buňce svého těla. V krvi této rybě nekoluje více růstového hormonu než divokým lososům z volné přírody. Její růst je ale výrazně urychlený.

Otesánek

Geneticky modifikovaný losos také důkladněji tráví a efektivněji využívá krmivo. To všechno má za následek, že maso lososa Aq Advantage je levnější. A protože se k výrobě krmiva pro lososy používá maso jiných ryb, pojí se nižší spotřeba krmiva a kratší doba výkrmu lososa AquAdvantage i s menší zátěží pro životní prostředí.

Společnost AquaBounty Technologies požádala o povolení dodávat maso geneticky modifikovaného rychle rostoucího lososa na americký trh už v roce 1995. Úřadu pro potraviny a léčiva dodala s žádostí všechny potřebné podkladové materiály. Patřily k nim výsledky testů prokazujících, že genetická modifikace je stabilní a že se ryba v následujících generacích nebude významně měnit. Firma také doložila, že se maso geneticky modifikovaného lososa nijak neliší od masa běžně chovaných lososů. Velkou část dokumentace tvořily i materiály dokazující neškodnost lososa pro životní prostředí.

Pojistky proti úniku

Chov lososů provázejí úniky ryb do volné přírody. Co by se stalo, kdyby uprchl rychle rostoucí losos AquAdvantage? Některé divoce žijící ryby by se v konkurenci tohoto obra mohly ocitnout v ohrožení. Svou žravostí by mohl poznamenat i populace živočichů, jimiž by se živil. Společnost AquAdvantage zahnala tyto obavy důmyslným systémem „pojistek“.

Lososi budou chováni v důkladně zabezpečených sádkách v povodí řek, které ústí do Pacifiku. Uprchlí jedinci atlantického lososa obecného by se tedy v přírodě nepotkali s divokými příslušníky svého druhu a nemohli by s nimi plodit potomstvo.

Odchovny lososího plůdku zřídila firma na kanadském ostrově Prince Edwarda. Pobřežní vody tu v zimě zamrzají až půl metru silným ledem a uprchlý plůdek by pod ním nepřežil. Vlastní výkrm lososa AquAdvantage bude probíhat v Panamě. Voda v tamějších řekách je tak teplá, že se v ní neudrží dost vysoká koncentrace kyslíku. Uprchlí lososi by se zadusili. Navíc se v sádkách vykrmují jen neplodné samice.

Vznik životaschopné populace rychle rostoucího lososa z uprchlých ryb je tak prakticky vyloučen.

Dlouhé čekání

Už v roce 2010 oznámil Úřad pro potraviny a léčiva, že proti masu z geneticky modifikovaného lososa AquAdvantage nemá žádné věcné výhrady. O dva roky později úřad potvrdil, že neshledal slabiny ani v „pojistkách“ proti škodám na životním prostředí.

Firma AquaBounty Technologies proto očekávala, že její geneticky modifikovaná ryba dostane v dohledné době schválení. Stejně netrpělivě vyhlížel tohoto lososa celý svět, protože to měl být první geneticky modifikovaný živočich oficiálně povolený k přímé konzumaci. Geneticky modifikované plodiny konzumuje lidstvo dvě desítky let. Živočichové s dědičnou informací upravenou metodami genového inženýrství se však doposud používali jen pro výzkumné účely nebo pro produkci léků.

Losos AquAdvantage čekal na definitivní povolení až do konce roku 2015. V kuloárech se hodně hovořilo o silném tlaku lobby amerických chovatelů lososů, kteří se geneticky modifikované konkurence obávají. I když za více než dvě desetiletí, která uplynula od vytvoření lososa AquAdvantage, chovatelé tradičních lososů nezaháleli a intenzivním šlechtěním bez vy užití metod genového inženýrství popohnali své ryby rovněž k intenzivnějšímu růstu. Náskok lososa AquAdvantage tak zčásti „stáhli“.

Chovatelé lososů jsou nervózní z reakce zákazníků. Ve Spojených státech nemusí být potraviny z geneticky modifikovaných organismů označené tak, jako je tomu v Evropě. Úřad pro potraviny a léčiva je toho názoru, že jím schválené potraviny jsou bezpečné, a není proto zapotřebí mezi nimi dále rozlišovat s ohledem na metody, které byly použity k jejich produkci. Chovatelé ryb se obávají, že se odpůrci geneticky modifikovaného lososa budou preventivně vyhýbat všem lososům americké provenience. Některé velké obchodní řetězce už proto ohlásily, že lososy z produkce firmy AquaBounty Technologies prodávat nebudou.

Nástup dalších se čeká

Schválení geneticky modifikovaného lososa vítají biotechnologické firmy jako předzvěst obratu v genetických modifikacích. Například výkonný ředitel firmy Recombinetics Scott Frankenkrug slibuje skot, jehož dědičná informace je upravena tak, aby mu nerostly rohy. Telata nebude nutné podrobovat bolestivé proceduře, která budoucí roh poškodí a jeho růstu zabrání.

Podobně má prý firma Recombinatics ve svém portfoliu prase, jejichž kanci nezískávají typický nepříjemný pach. Dnes je nelibý odér potlačován kastrací, kterou ochránci zvířat silně kritizují, nebo vakcínou pozměňující kancům produkci pohlavních hormonů. Tu zase odmítají v řadě zemí spotřebitelé.

„Vidím to optimisticky,“ hodnotí Frankenkrug vyhlídky geneticky modifikovaných zvířat na brzké uvedení na americký trh.

S ohledem na dosavadní odmítavý vztah obyvatel Evropy ke genetickému inženýrství je jisté, že Evropská unie lososa AquAdvantage ani jiné geneticky modifikované zvíře na svůj potravinový trh nevpustí.

LN, 23.12.2015