4.10.2022 | Svátek má František


VYTÁPĚNÍ: Když topí ideolog

12.9.2022

Co je lepší? 18 anebo 22? Tím prosím nemyslím věk mladých žen a dívek, jak by mohlo někoho napadnout. Ale 18 anebo 22 °C v našich bytech následující zimu. Dovolím si k této problematice pronést několik vzpomínek a názorů. Ti, co mě znají, vědí že jsem napsal celou řadu knížek týkajících se vytápění. K tomu bych jen dodal, že jsem byl na přelomu prosince 1978 a dále v lednu 1979, v době, kdy zamrzla většina Evropy shodou okolností vedoucím Provozovny tepelných zařízení na OPBH Praha 9. Pokud se někdo diví, jak to, že já, jako signatář Charty 77, jsem mohl zastávat tuto funkci, lehce vysvětlím.

Po podpisu jsem byl samozřejmě vyhozen ze své funkce vedoucího Domovní správy a zařazen jako technik tepelných zařízení na OPBH Praha 9. Háček se následně ukázal v tom, že tato provozovna měla na starosti vytápění a dodávku teplé užitkové vody pro oblast, kde pracovali a žili dělníci a technici z tehdy zásadních pražských fabrik. A to ČKD, Praga, Tesla Holešovice, Avia Letňany apod. Prokádrovaní soudruzi, kteří vedli provozovnu po roce 1970 to prostě nezvládali. V těch letech postupně totiž začaly váznout dodávky uhlí do blokových kotelen. Soudruh Štrougal řídil jako předseda vlády stát pod heslem „Hlavně aby se nenasrali horníci“. Čímž myslel hlavně Ostravsko. Městský tajemník KSČ pro Prahu soudruh Kapek Štrougalovo heslo pozměnil na „Hlavně aby se nenasrali dělníci z ČKD!“

Když nakonec vyhodili na podzim 1978 dalšího vedoucího provozovny, byli nuceni se skřípěním zubů nechat mne tuto provozovnu řídit, a nakonec silně neradi, mne jmenovali vedoucím. V té době jsem už psal odborné články o vytápění do novin a odborných časopisů tu i cizozemských a celoevropská organizace EFA – Europäische Feuerstätten Arbeitsgemeinschaft mne kontaktovala a zajímala se o mé články (abych se nakonec stal po listopadu prvním jejím „východním“ členem). Soudruzi se pak nakonec zařídili heslem „z nouze Franta dobrej“ a nadřadili v tomto případě nad ideologická stanoviska odbornost, aby na ně lidi neřvali, že se jim netopí a neteče teplá voda.

Ovšem uhlí bylo stále málo a čím dál tím méně kvalitní. Už od roku 1976 „Strana a vláda“ vydávala různá nařízení a pokyny, jak se má kde a na kolik stupňů vytápět a dodávat teplá voda. Byly to v podstatě stejné hovadiny, jaké dnes vydává naše vláda pod vedením Petra Fialy a ministra Síkely. Jelikož se od roku 1975 už úředníci na ministerstvech museli vyměnit, je jediná možnost, že současní tzv. demokratičtí odborníci prostě opsali ty pitomosti, co tehdy vymysleli soudruzi na ÚV KSČ.

Píšu to proto, že dnešní vláda a EU vůbec jsou na tom v energetice podobně jako byli normalizační komunisté tehdy. Také ekonomiku , energetiku a tím i dodávky tepla a energií ovládali ideologičtí fanatici . Teprve když jim zamrzla republika, tak začali do oboru pouštět lidi s „nesprávnými názory“. Tehdy na ruskou okupaci, dnes na zelené šílenství vedené Německem. Zdá se, že na to Unie a Fialova vláda dosud nepřistoupila a řídí se místo rozumem, tak ideologickými „eko“ a „woke“ poučkami. A že to byli a jsou naprostí neumětelové a z hlediska fyziky negramoti svědčí už to, že chtějí nařizovat, že má být na chodbě 15 °C, v koupelně 19 °C a v obytných místnostech 18 °C.