23.9.2019 | Svátek má Berta


SPOLEČNOST: Zvrácený sociální experiment

4.2.2017

Všechny etablované politické strany (naposledy TOP 09) slibují svým voličům zvýšení životní úrovně, ačkoli zárověň souhlasí či minimálně se nebrání úmyslu obohatit euroatlantický genofond „čerstvou krví“ muslimských imigrantů a nadšeně podporují záměry „zachránců Zeměkoule před uvařením“.

Tak jako nejde mít zároveň společnost blahobytu a otevřené hranice, nejde ani skloubit „záchranu Zeměkoule“ se slibem zvyšování životní úrovně všech.

K prvnímu problému zcela krátce: V roce 2016 vydala jen spolková vláda (to jest bez výdajů spolkových zemí a obcí) 22 miliard na „integraci“, v tom samém roce byly děti ze sociálně slabých rodin vyzvány, aby ukončily školní docházku a šly do učení. V případě, že tak neučiní, budou jejich rodičům kráceny sociální dávky o částku úměrnou „mzdě“ učně.

V případě záchrany Zeměkoule to není řečeno tak přímo, ale lze to dovodit z již realizovaných a plánovaných záměrů zachránců a jejich vodičů: většinu nákladů „záchrany“ ponesou sociální třídy od středu dolů.

Dle většiny v mainstreamu zveřejněných prací je hlavní příčinou ohřívání zeměkoule člověkem produkovaným CO2, a tudíž musí být veškeré úsilí soustředěno na jeho rychlou likvidaci: heslem doby je „dekarbonizace“, to jest konec všech fosilních zdrojů energie a jejich nahrazení zdroji obnovitelnými, v Německu se budou muset obejít i bez jaderné energie.

Důsledky jsou nasnadě: v případě realizace nebude dost energie pro všechny a vlastně to ani není žádoucí. Již dnes prosazuje německá vláda tzv. smart bytové hodiny s vazbou na internet. Je počítáno s tím, že skrze tyto hodiny bude možné regulovat spotřebu domácností. Nedostatek elektrické energie povede samozřejmě k nárůstu její ceny, až bude pro nízkopříjmové domácnosti luxusním zbožím. Na trhu budou pouze smart-elektrospotřebiče, drahé, komplikované a hlavně ovladatelné z „dispečinku“.

Na silnicích budou pouze drahá elektrická auta a ta musí taky odněkud „tankovat“ proud. Je spočítáno, že na současný provoz ho nebude nebude dostatek, tedy pokud by měl pocházet pouze z „obnovitelných zdrojů“. Je jasné, že to odskáčou zase ti dole.

Test v Darmstadtu prokázal, že tzv. energetické domy jsou sakra náročné na elektrickou energii: něco musí pohánět všechny větráky, čerpadla a ovládací panely. Připočtěte si k tomu drsné náklady na stavbu „energeticky neutrálního domu“ a bude vám zřejmé, kdo na tyto byty nedosáhne. Již dnes je v Čechách v domech hromadného bydlení předepsána maximální teplota v bytech. Kupujte vlněné svetry a filcové bačkory.

A nejen to: uskromnit se bude muset část obyvatelstva i v jídle. Spolkový úřad životního prostředí již navrhl spolkové vládě, aby maso a mléko a produkty z nich vyjmul z pásma s nízkým DPH a přeřadil je do nejvyššího pásma. Důvod: jejich klimatická bilance je velmi, velmi záporná. Podle zprávy zadané Greenpeace by se v Německu měl do roku 2050 snížit stav prasat o 63 %, krav o 47 % a drůbeže o 23 %. V roce 2050 budou muset tři čtvrtiny obyvatelstva silně omezit spotřebu masa a čtvrtina se bude muset bez něj obejít úplně. Hádejte, kdo bude menšího vzrůstu a menší inteligencí? A jak se projeví nárůst metanu z člověčího zažívacího ústrojí?

Svého času jistá americká společnost udělovala cenu roku za nejabsurdnější úmrtí. Jeden rok to vyhrál vegetarián živící se hlavně boby. Našli ho udušeného, obloženého bobovými konzervami.

Vrátíme se do středověku, kdy byla zdrojem masa pouze divočina a ta byla vyhrazena „elitě“, proto byla šlechta vyššího vzrůstu a proto bylo lidu zapovězeno držení zbraně. Možnost držení zbraně, nutné k lovu, byla také - mimo osobní obrany - důvodem článku americké ústavy.

Zdá se, že toto vše voliči akceptují: lépe žrát trávu, než zapříčinit zánik Zeměkoule. Ale kdo myslí takhle, ani si nic jiného nezaslouží.
 Neviditelný pes
Toto je DENÍK: do sítě jde obvykle nejpozději do 8.00 hod. aktuálního dne. Pokud zaspím, opiji se, zešílím nebo se zastřelím, patřičně na to upozorním - neboť jen v takovém případě vyjde Pes jindy, eventuálně nikdy.
Šéfredaktor Ondřej Neff (nickname Aston), příspěvky laskavě posílejte na adresu redakce Jiřímu Wagnerovi, redaktorovi NP (nickname JAG). Rubriku Zvířetník vede Lika.