27.2.2021 | Svátek má Alexandr


SPOLEČNOST: Systémová chyba

30.6.2011

Celý problém naší komunity je v propojení tabákových firem, které vyrábí skrze děti nemoci farmaceutickým firmám. Tak se ve společnosti udržuje skepse, nemoci, invalidita a předčasné umírání.

Úspěšnost podnikání je v systému pochopitelně vyjádřena udržitelným ziskem. Jak tabákový průmysl, tak farmaceutický ovšem vytváří zisk nikoliv ze zdravé společnosti, ale ze společnosti ve všech ohledech nemocné. Pokud by děti přestaly kouřit, zkrachuje tabákový průmysl, ovšem stejně zkrachuje i farmaceutický, pokud lidé budou zdraví, byť i na základě používání farmak.

Tedy je zde generována obrovská poptávka po dlouhodobě závislých ze strany tabákového průmyslu a po dlouhodobě nemocných ze strany farmaceutického průmyslu, který pochopitelně tvoří zisk z dlouhodobého odbytu léčiv, nikoliv z jednoduché efektivní léčby či dokonce prevence.

Proto vymíráme, protože se zde přirozeně ustavila systémová anomálie, která prakticky neumožňuje jakýkoliv rozumný vývoj v oblasti zdraví, rodiny, delšího dožití, menšího stresového zatížení. Statistiky navíc ukazují, že jak tabákové výrobky, tak farmaka jsou nejen v čele nejvýdělečnějších odvětví, ale i v čele úmrtnosti. Tabákové drogy, (do kterých jsou navíc dále bez absence jakékoliv kontroly přidávány stovky dalších chemických látek "aditiv"), jsou primární samostatnou příčinou neplodnosti, úmrtnosti a to nejen u kuřáků, ale skrze generační přesah a sociální vazby i u nekuřáků. Farmaceutické výrobky působí i při správné indikaci též velmi vysoký počet úmrtí. Z pohledu kapitálové a podnikatelské úspěšnosti není přitom v dějinách zaznamenaná úspěšnější dvojice než tabákový a farmaceutický průmysl. Tedy obchodování jak nemoci, utrpení, tak neefektivní léčby, tedy dalších drog, lepší dvojici v negativním slova smyslu si lze už jen těžko představit.

Z pohledu rozumnosti a práva na život se však střetáváme s patologickým kruhem iniciace drogové závislosti na tabákových výrobcích, která ovšem generuje bezpočet dalších závislostí na farmaceutických výrobcích a zastavuje jak tělesný, tak duševní vývoj našich dětí a to nejen těch kouřením postižených. To vše se děje v systému, kde je deklaratorně, ústavně zdraví občanů, zejména potom dětí nejcennější podmínkou přežití a ochrana dětského zdraví je přímo požadavkem ústavy, viz judikát...

„Ochrana zdraví a života dítěte je zcela relevantním a více než dostatečným důvodem pro zásah do rodičovských práv a omezení náboženské svobody, kdy jde o hodnotu, jejíž ochrana je v systému základních práv a svobod jednoznačně prioritní.” (Nález Ústavního soudu ÚS 459/03)

Doposud ve vzájemných politických a občanských půtkách jsme přehlíželi tento zdrcující vývoj podnikatelské soutěže. Odpovědí nám jsou jednak ztráty v řádu desítek až stovek miliard ve státním rozpočtu ročně, ale také neudržitelnost nikoliv jen prosperity, ale obecně národa na živu. Tak tragické je toto opomenutí, které generuje následně i ostatní, pokud jej nevyřešíme, nelze učinit jakoukoliv reformu, protože skutečně důchodce by neměl kdo živit, protože vymíráme v důsledku odklonu systému od rozumnosti, spokojenosti, vzdělávání k udržitelnému vývoje k distribuci nemocí, závislosti, skepse, beznaděje a smrti.

www.retezlasky.cz
 Neviditelný pes
Toto je DENÍK: do sítě jde obvykle nejpozději do 8.00 hod. aktuálního dne. Pokud zaspím, opiji se, zešílím nebo se zastřelím, patřičně na to upozorním - neboť jen v takovém případě vyjde Pes jindy, eventuálně nikdy.
Šéfredaktor Ondřej Neff (nickname Aston), příspěvky laskavě posílejte na adresu redakce Jiřímu Wagnerovi, redaktorovi NP (nickname JAG). Rubriku Zvířetník vede Lika.