28.9.2023 | Den české státnosti


SPOLEČNOST: Cesta do hlubin kriminálníkovy duše

10.9.2007

Prolog
Ani ve snu by mě nenapadlo pokusit se zdokumentovat kus života člověka na šikmé ploše, kdyby tomu nechtěla náhoda.

Co skrýval starý vybydlený dům
Nechtěně jsem do ni kopl, ostatně vypadala jako obyčejná krabice od bot, kterých se zde povalovalo hned několik, s pozůstatky odpadu bývalé propagace, nacházející se v části domu obývaného převážně tak zvanými nepřizpůsobivými občany. Moji pozornost upoutalo lejstro s barevně upravenou hlavičkou státního znaku, které vypadlo z krabice, kde lev hrál všemi barvami, s dokresleným velkým pohlavním údem a s kouřící dýmkou. Jen tak ze zvědavosti jsem papír zvedl a zjistil, že jde o Trestní příkaz, vztahující se, budeme mu říkat třeba Pepa, vydaný samosoudcem okresního soudu dle § 314e odst. 1 trestního řádu. Přiznám se, že jsem Trestní příkaz držel poprvé v ruce, proto pro ilustraci uvedu jeho část. Následovaly iniciály obviněného, oddělené tlustou čárou a pod ní bylo uvedeno:
je vinen, že

dne 28.1.2001 v době kolem 22:20 hodin v Ostravě-Hrabové na ul. Prodloužená 807 v hypermarketu TESCO odcizil 1 ks rodinného balení kuřecího salámu 450 g, který uschoval pod svou bundu, přičemž po projití do prostoru za pokladnou bez placení byl zadržen pracovníkem bezpečnostní služby, odcizené zboží vydal, čímž způsobil obchodní společností TESCO Stores ČR, a.s. Škodu ve výši 35,- Kč
a to přestože
byl rozsudkem okresního soudu ze dne 9.8.1999 pod sp. zn. ........, který nabyl právní moci dne 27.8.1999, ve spojení s rozsudkem téhož soudu ze dne 18.2.1999, sp. zn. ........., odsouzen m.j. pro trestný čin krádeže dle ustanovení §247 odst. 1 písm. b) trestního zákona k souhrnnému trestu odnětí svobody v trvání 20 měsíců, jehož výkon byl podmíněně odložen na zkušební dobu v trvání do 5.3.2000,

a byl trestním příkazem okresního soudu ze dne30.10.2000 sp.zn. ....., který nabyl právní moci dne 20.3.2001, odsouzený pro trestný čin krádeže dle § 247 odst. 1 písm. e) trestního zákona k trestu odnětí svobody v trvání 3 měsíců a zařazen pro výkon trestu do věznice s dozorem,
tedy
přisvojil si cizí věc tím, že se jí zmocnil a byl za takový čin v posledních letech odsouzen a potrestán,
čímž spáchal

trestný čin krádeže dle § odst. 1 písm. e) trestního zákona
a odsuzuje se

podle § 247 odst. 1 trestního zákona s přihlédnutím k § 314 e odst. 2 trestního řádu za použití § 45 odst. 1,2 § 45a odst. 1 trestního zákona k trestu .............

Pepa
Tentokrát z toho vyvázl s pouhými 300 hodinami veřejně prospěšných prací. Docela mě zajímalo, od kdy se takto začal Pepa živit, ale přestože krabice obsahuje všechno možné, na tohle odpověď nedává. Spisovatel pan Hrabal sbíral soudní texty, případně výroky bývalé SNB a v tomto případě jsem si na jeden vzpomněl, který by se na Pepu hodil: .......... žádné otisky prstů se na místě vloupání nenašly, protože pachatel na co sáhl to ukradl.........

Na druhé straně je třeba podotknout, že to asi nebyl žádný Arsen Lupin, protože jako přes kopírák se zde střídají Obžaloby podle ust. § 176 odst. 1 tr. řádu, s Trestními příkazy, s Usneseními o nařízení výkonu trestu, s Potvrzením o propuštěním z vazby nebo výkonu trestu.

Ptáte se čím byl a máte na mysli zaměstnání? Tak to nevím, nenašel jsem zde ani náznak, že by pracoval nebo projevil zájem o nějakou prací, vlastně ano, chtěl prodávat pro firmu BESSY STANDARD žrádlo pro kočky. Domnívám se, že se asi "ulakomil" na výdělek 8.000,- Kč týdně, jak je uvedeno v náborovém letáku. Ovšem ani to se neuskutečnilo, protože neměl 150,- Kč na administrativní poplatek, což omlouval slovy: ..........uvedený poplatek Vám zašlu až teprve když něco vydělám. Prosím abyste byl trpělivý a chvíli posečkal.

No, nevím jestli BESSY STANDARD posečkal, protože porovnáním dat na spisech vidím, že Pepa šel sedět na čtyři roky za podvody.

Možná někdo řekne, že není možné, aby na Pepovi nebylo něco pozitivního. Nevím co by to mělo být, snad to jsou jeho literární sklony sepsané v sešitě formátu A5. Například velmi je zajímavá jeho básnická tvorba a jak sám uvádí je inspirována verši Langstona Hughese "Černoch si zpívá blues." A je s podivem, že Pepa sebe vidí jako oběť společnosti, ovšem jeho verše mají daleko k nářkům černocha nad apartheidem. Pepovy verše se jako celek nedají publikovat, ale přece, abyste si udělali představu čím se převážně zaobírají, je zde malá ukázka jeho adaptace zlidovělé písně, která v originále začíná: Už troubějíííí, už troubějíííí, na horách jeleni.

Já na rozdíl od něho znám verzi jak si ji zpívají komunisté. To jednou přišel komunista za dirigentem na vesnickém plese a prosí ho, aby mu zahrál českou lidovou, kde se zpívá o soudruhu Leninovi jak tráví dovolenou na horách. Dirigent marně pátrá v paměti a samozřejmě na nic nepřišel, proto požádal, aby mu ji zazpíval. A komunista spustil: Už troubějíííí, už troubějíííí na horách je Lenin.

A jak se s adaptací písně vyrovnal básník Pepa? Poznamenám, že tuto verzi jsem neznal, tak tady je aspoň její úryvek: Už troubějííí, už troubějííí, vraž mi ho hlouběji.......

Dalším dílem jsou zpěvy opěvující nezměrnou odvahu neznámého bohatýra, který se skutečně ničeho neboji, ani ženského přirození, něco jako Ilja Muromec. Balada začíná slovy: Ty mu dáš ....... Ne, raději nebudu pokračovat, taktéž ostatní dílka jsou nepublikovatelná. Sbírku doprovázejí umělecké fotografie osob z nichž poznávám pouze Pepu, protože jeho tvář znám z propadlého pasu Československé republiky. No, umělecké fotografie, co si budeme namlouvat, výstižnější je, že jde o pornografií nejhrubšího zrna.

Podstatná část je určená filozofickým úvahám a citacím lidových filozofů, asi stejného ražení jako Pepa a opět dominuje jedno téma. Abyste si i v tomto případě udělali obraz, uvedu aspoň jednu moudrost: Muži se dělí na dvě základní skupiny. Jedni co p..u lížou a přiznají to. Druzí co ji také lížou, ale tají to. Byl jsem však místním "znalcem vězeňských poměrů", kterého jsem požádal o vysvětlení některých částí písemností, upozorněn, že zde má Pepa vědomostní mezeru, protože je ještě třetí skupina, která jí napřed umyje a vodu pak vypije.

Dominantní postavou filozofické části je Václav Havel, kterého současně se sebou samým považuje Pepa za "nejférovějšího člověka planety". Odůvodnění je prosté: ........můj spoluvězeň a přítel, amnestií umožnil slušným lidem, kteří se nedopatřením ocitli ve vězení, nabyt ztracené svobody, aby se mohli opět svobodně nadechnou....... a můžeme dodat, čehož Pepa náležitě využil a jak je zřejmé z dalšího Trestního příkazu, mohl konečně po více než roce, opět svobodně přepadnout 79letého důchodce, kterému způsobil zhmoždění obličeje, podlitiny po těle a zcizit mu necelých 300,- Kčs.

Zajímavé jsou i Pepovy sny. Myslíte si, že vězeň v base nemá sny? Ale má, jsou opět na jedno téma a Pepa si pečlivě zapisoval, co se mu zrovna té noci zdálo. Zabralo by to mnoho stránek, proto opět uvedu fragment jednoho snu, hodně toho vynechám, ale zachovám přesné znění, které nazval:

Vodní vězení
........ bylo kruhové, jeho výška ode dna byla 6 metrů průměr 12 metrů nahoru vedly jen obyčejné schody. Na vrcholu té basy bylo dvouřadé zábradlí a to pod vysokým napětím. Bylo to největší svinstvo jaké jsem kdy viděl a zároveň i slyšel. Tenkrát za mnou přišla na návštěvu, má moc krásná dívka, aby mě po dlouhé té době mohla zase vidět.........dozorci mě zkontrolovali a pak mě vedli do takové budky....(co se odehrálo v budce vynechám ) ........ a nakonec mi řekla chtěla bych to tam vidět, jak to tam vypadá. A tak jsem ji povídal, že můžeš to tam vidět proč ne? Ale hlavně tě prosím, nechoď až dolů. Je to moc nebezpečné a mohli by ti ublížit. Nebo tě dokonce i znásilnit. Ale pokud jsi statečná?! Tak tam jdi. Ale bacha! Dávej hodně pozor! Už jsem to jednou zažil a není to nic pěkného. Potom jsme se rozloučili a dali si hodně velkou pusu. Potom jsem se ještě zeptal jí tak co chceš? Nebo ne? A ona mi potom odpověděla jo chci risknu to. Tak jo. Řekl jsem. Vyšel jsem s ní s té budky a oba jsme viděli jak akorát ti vězni znásilňovali jednu ženu na těch schodech do toho bazénu. A stráže, ptáte se? Ty se všichni smáli a vůbec jím to nevadilo. Prostě to byli hrozní sobci. A v tu chvíli jsem se akorát probudil.

Eva
Jeho ženě Evě se skutečně divím, co vše dokázala několik let vydržet. Třeba její dopis Pepovi do věznice v Opavě, který je datován docela zajímavě: 13.4. dubna .............jinak pořad na tebe myslím neboj neopustila bych tě nemusíš mít strach pořád tě mám ráda a Péťa taky nemusíš se bát čekám na tebe jako vzorná manželka. Jinak jsme neměly co jest tak jsem udělala placky z vody a mouky a nebylo to nic moc, a pak už jsme neměly co jíst vůbec asi tak týden tak se nediv že jsem tam nedojela protože jsem už neměla peníze na cestu do Opavy....

Není divu, že Eva přece jen požádala žádost o rozvod, doma se totiž Pepa ani neohřál a už byl v jiné věznici, cituji z žádosti o rozvod: .......je zase ve výkonu trestu, nepřispívá na výživu syna, v době soužití neměl snahu vydělávat, spíše mi ještě peníze bral - kupoval si sám pivo a cigarety. Když měl peníze šel do hospody a téměř všechny peníze propil............... Žádost o svěření syna Petra do své výchovy a otci stanovit výživné, jehož výši ponechám na rozhodnutí soudu: ....... po několik let žijeme velmi nuzně, máme obrovské dluhy za odběr elektřiny, plyn několik roků odpojený.......... .......výkon soudního rozhodnutí vystěhování z bytu. Manžel nebyl schopný se po celou dobu manželství postarat o zaměstnání a zajistit větší finanční prostředky, abychom netrpěli nouzi.........

Následuje hromada Usnesení, Návrhů, Rozhodnutí o nepřiznání dávky sociální péče formou opakovaného příspěvku, přiznání jednorázové dávky sociální péče, Výzva ........abyste soudu sdělila písemně, ve lhůtě 7 dnů od doručení výzvy........... zda je Vám známa současná faktická adresa na níž se zdržuje otec - Josef D., a tak bych mohl pokračovat.

Vše pokračuje Platebními rozkazy, Čestné prohlášení na dlužné částky za ubytování v Domě pro matky s dětmi v Havířově, pokusem o ubytování v Armádě spásy za 2.320,- Kč měsíčně, při čemž její příjem činí 3.194,- Kč. Eva se synem Peťou se protloukali jak se dalo, ale bohužel nezvládla to.

Přátelé
Proč jim nepomohli jejích přátelé a měli vůbec nějaké? Samozřejmě, že měli. U Pepy to bylo jednoznačné, měl špatné přátele, to byli ti, co mu dlužili z vězení, třeba jak tady čtu z jeho poznámek, 3x tabák po 50 gr a 6 x cigaretové papírky. A pak byli dobří přátelé, jako ten z cely číslo 315, s kterým posléze přepadli invalidní důchodkyni paní Annu Ch. a vykradli mateřskou školku.

Než dlouhé líčení skutečnosti, tak bude výstižnější použijí-li citaci z dopisu jejích společné přítelkyně: ........ Píšu proto abyste věděli kde se nyní nacházím. Možná tě napadne odkud můžu psát. Samozřejmě, že nás to napadlo, ale asi se ptáte jak k tomu došlo? Ve zkratce, z privátu šla celá parta řádně posilněná alkoholem na nádraží. Proč tam? .......... Jarek už měl dost vypito a začal dělat blbosti. Najednou slyšíme nějaký křik a představ si že začal obtěžovat nějakou starší paní. Nevím co mě to najednou napadlo a běžela jsem za ním. Chtěla sem mu říct ať se na to vykašle, že to nemá cenu. Ale než sem mu stačila něco říct, měla jsem v náruči igelitovou tašku, co v ní bylo dodnes nevím. Začal na mě volat ať utíkáme ven před halu. Ale mezi tím někdo zavolal štuba, takže sme jim vběhly přímo do náruče, a byly jsme jasný. Tak nás začaly vyslýchat co a jak a tu tašku sme té paní vrátili před nima...... Ráno na záchytku pro nás přijela štuba a vzali nás k výslechu. Potom nás odvezli na vyšetřovačku a odtamtud přímo na CPZ. Potom za námi přišla obhájkyně a sdělila nám že na nás uvaluje vazbu. No a od té doby sem tu.........

Péťa
Na cele věci mě zaujal osud jejich dítěte. A víte proč? Něco z toho mi připomnělo moje dětství, ovšem já měl na rozdíl od Péti skvělou maminku, ale to by byla úplně jiná historie.

Než dlouhé povídání použijí citát z Usnesení, kterým se nezletilý Péťa předává do péče babičky Evy Š.:......... pochází z manželství rodičů, kteří spolu bydlí s krátkodobými rozlukami, rodiče neumí hospodařit s finančními prostředky, mají vysoké dluhy a často neměli dostatek prostředků k zajištění potřeb nezletilého. Po narození byl nezletilý umístěný pro nedostatečnou péči rodičů, v kojeneckém ústavu a poté ve faktické péči babičky. Babička znala neutěšené poměry v domácnosti nezletilého, snažila se sjednat nápravu, avšak pro odpor otce nezl., který má špatnou pověst v místě bydliště a s ohledem na své hlučné jednání, požívání alkoholických nápojů, agresivitu a neschopnost komunikovat v zájmu souladného soužití, avšak bezúspěšně............ Výchova nezl. rodiči nebyla řádná a projevovala se ve velmi nepříznivých posudcích ze základní školy, kterou nezl. nenavštěvuje, stížností nájemníků v místě bydliště na chování rodiny, rodiče neoprávněně odebírali plyn, elektřinu, zanedbávali výživu nezl., který navštěvoval školu bez pomůcek, svačin, jakéhokoliv pití, teplé jídlo v domácnosti požíval jen zřídka. Rodina nezl. je neustále na hranici sociální potřebnosti a nezl. je často fyzicky trestán otcem..................Nezl. byl vyšetřen v pedagogicko-psychologické poradně v Ostravě a bylo shledáno, že nezl. trpí, když mu schází zájem rodičů o jeho citový život a problémy, chybí teplo domova a jídlo.................... Raději nebudu pokračovat, protože Usnesení má tří hustě popsané stránky a není to povzbudivé čtení.

A co na to Péťa? Opět budu citovat, tentokrát z jeho dopisů otci. Je zde pohlednice s pejskem sedícím u telefonu a doplněná tištěným textem: Tak už se netrap a ozvi se. A Péťa píše:
Pan
Josef D.......
P.O.BOX 18/G1P
530 44 Pardubice

Blahopřeji ti k 36 narozeninám
Petr
P.s. Mám tě moc rád.
Petr

Jsou zde dopisy a kresby, kdy Péťa v každém popisuje draka, po kterém nesmírně touží. Nakreslil dokonce něco jako výrobní výkres, jak se mají dát špejle, papír, šňůra a kde se uváže ocas. Dále je tady krásná kresba, jak si představuje kosmos. V popředí je země a na ní jsou státy označené nahoře CS, vlevo Země obřích ptáků, pod ní London, vpravo Slovensko, pod ním Malta, uprostřed je Německo, pod ním je Polsko a úplně dole, jakoby na jižním pólu je Rakousko. V pozadí je obrovské slunce, které se nevešlo na formát papíru a v pravém rohu dole je Pluto.

Pepovo poučení
Každý by se měl z chyb poučit a provést korekci i Pepa tak udělal, ale co budu povídat, vše sepsal do sešitu a o jeho plánech na nový život po propuštění z vězení si udělejte obraz sami:

Dne 25.7.02 jsem se rozhodl, že já Josef D....... si nechám zjistit svůj původ, a také zda mám nějaký šlechtický titul (pokud nějaký je).

1. Zařídit si u některé z bank hypoteční úvěr max. do ceny: 500.000,- Kč, a pak za něj koupit v solidním stavu rodinný domek.
2. Zařídit si u některé z bank spotřebitelský úvěr do max. částky: 100.000,- Kč a pak za něj nakoupit chci tohleto:
a) Barevný televizor - 8.000,- Kč
b) Pračka automatická - 10.000,- Kč
c) Hodinky - 5.000,- Kč
d) Videorekordér - 6.000,- Kč
e) Nábytek - 10.000,- Kč
f) Koberce - 5.000,- Kč
g) PC počítač - 14.000,- Kč
h) Lednice - 9.000,- Kč
i) HIFI věž - 7.000,- Kč
j) Mikrovlnná trouba - 3.000,- Kč
k) Nějaký pěkný prsten ze stříbra nebo ze zlata, s čínským motivem po sebe v hodnotě 5.000,- Kč
l) Nějaký hezký prsten pro Evičku ze zlata nebo takzvanou sadu - 9.000,- Kč

3. Koupit si nový mobilní telefon - 5.000,- Kč
4. Nechat si v Kolíně ušít tyto věci: 1x dlouhý kožený kabát, 1x kalhoty, 1x košili
5. Koupit si nové boty - 2.000,- Kč
6. Koupit si v O-Mar. Horách v Kartáči 5x pečená kolena - 600,- Kč (pozn.: Kartáč je herna)
7. 4x cigarety "Gitanes" - 260,- Kč
8. Nové žolíkové karty a nové karty "taroky" - 160,- Kč
9. Nechat si nastřelit do ucha 1x stříbrnou nebo zlatou náušnici. A také si něco nechat vytetovat pěkného - 3.000,- Kč
10. Vsadit si nějakou sázku. Například sportka, šťastných deset nebo koupit los - 2.500,-Kč.
11. Pokud vyhraji nějakou výhru čili peníze pokud to bude hodně, darovat peníze nějakou částku vyšší, na dobročinné účely potřebným. Nebo za ně koupím skrze pomoci dětem oblečení, hračky, kukuřici a léčivo pro státy Afriky.
12. Koupit 1x tmavé brýle ale slušivé brýle - 200,- Kč

Epilog
Na Ostravsku se takovému člověku lidově říká "baraba," ale já bych ho nazval jinak. A další rčení s nádechem humoru zní: Slušný člověk neuvěří, co baraba zkusí. A opravdu, dovedete si představit, jaké chmurné ráno musí prožívat, když prochlastal poslední korunu, je mu zle, bolí ho z kořalky hlava a nemá už ani vindru, třeba na pečená kolena z Kartáče, případně na slušivé černé brýle. Nebo to hrozivé pomyšlení, že už nemá ani co vhodit do automatu.

Mohl bych ještě dlouho pokračovat, ale už se těším, až krabici a s ní všechnu tu lidskou špínu a bídu hodím do ohně. Přečtení a sepsání všeho nebylo příjemné, navíc mi zabralo dost času, přesto jsem chtěl skončit něčím optimistickým, ale naprosto mě nic nenapadá, protože z jednání Pepy nejsem vůbec chytrý. Naopak sám si kladu spoustu otázek. Napravilo vězení-nápravné zařízení aspoň jediného člověka jako je Pepa? Neměli by žít takoví lidé v rezervacích pod trvalým dohledem, v řádných hygienických podmínkách, s přídělem jídla, pití a třeba i s dávkou alkoholu, s možností hrát na automatech, ale ne se zdrcujícím následkem pro rodinu, protože tyhle lidí již nikdo a nic nezmění? Ovšem nestálo by za to dát šanci jejich dětem, které by se naučily vést normální život? Bohužel, je to nereálné, protože jsou zde ochránci lidských práv. Ovšem ochránci lidských práv koho? Samozřejmě, že pouze lidí jako je Pepa.

Najde-li se v této společnosti někdo bez pokřiveného pohledu na skutečnost, koho zajímají naopak lidská práva zmlácených, okradených a podvedených lidí, majících z takového setkání s lumpem trauma pro celý zbytek života, je obyčejně překřičen a umlčen lidmi typu pana Petra Uhla, volajících po toleranci k jejích odlišnému způsobu života vycházejícímu z jejich údajné mentality.

Netušil jsem, že se dá vést takový život. Zajímalo by mě, co Péťa, snad ještě neukradl rodinné balení kuřecího salámu 450 g v ceně 35,- Kč, ale naopak, za dveřmi je podzim, možná už má i on syna a Péťa mu udělal draka, právě takového, jakého si marně přál on? Kéž by tomu tak bylo!