23.8.2019 | Svátek má Sandra


POLITIKA: Kdo četl protokol z Melku, zvedne ruku!

22.12.2006

Je jako yetti – všichni o něm slyšeli, všichni o něm mluví, nikdo ho však nikdy neviděl. Nejzasvěceněji se o něm, mám na mysli protokol z Melku, mluví v Rakousku. Podle představ tamních politiků, novinářů a potažmo veřejnosti představuje dokument zázračný klíček ke dveřím s nápisem Komerční provoz JE Temelín. Bez našeho souhlasu se nesměl zahájit, notují si poslanci i protiatomoví aktivisté, a proto musí Rakousko podat na Česko mezinárodní žalobu.

Pozadu překvapivě nezůstávají ani někteří čeští politici a média. „Smlouva z Melku stanovila dvacet devět bodů, kterými česká strana zaručila bezpečnost elektrárny. Jedním z nich byl slib, že se stavba nezkolauduje, dokud se v ní budou vyskytovat nějaké závady. Zprávy o haváriích se však objevují stále, a tak nebylo správné Temelín kolaudovat,“ prohlásil na Svobodné Evropě (veřejnoprávní ČRo6) redaktor Petr Holub.

To je za pět! rozčílil by se pomyslný učitel zkoušející ho ze znalostí toho, o čem mluví. Po dalších podobných odpovědích při zkoušení by zcela jistě požádal virtuální žáky na obou stranách hranice, mluvící a píšící tak zasvěceně o melkském dokumentu: „Kdo četl protokol z Melku, zvedne ruku!“ Troufám si tvrdit, že by se nepřihlásil ani přidrzlý Pepíček.

Učitel, který si na rozdíl od svých žáků dokument vyhledal na internetové stránce českého ministerstva zahraničí, totiž ví to, co umírající rabín: všechno je jinak. Není to smlouva, není to dohoda, je to Protokol z jednání mezi českou a rakouskou vládou, vedených mezi předsedou vlády Zemanem a spolkovým kancléřem Schüsselem za účasti komisaře Verheugena. Má osm kapitol, z nichž prvních šest (Info-horká linka, Systém včasného varování, Energetické partnerství, Bezpečnostní otázky, Hodnocení vlivu na životní prostředí a jedna bezejmenná) popisují, jakým způsobem bude Rakousko informováno o nestandardních událostech v JE Temelín. Česko se v nich dále zavázalo, že „dobrovolně rozšíří probíhající vyhodnocování vlivu 78 projektových změn na životní prostředí na komplexní a úplné vyhodnocení vlivu celé elektrárny na životní prostředí, přičemž vezme plně do úvahy expertízy provedené do této doby“.

Termín „komerční provoz“ se v protokolu vyskytuje pouze jednou v bezejmenné šesté kapitole. „Komerční provoz JETE nebude zahájen před ukončením šetření v oblasti jaderné bezpečnosti a vlivu na životní prostředí. Obě strany souhlasí s ukončením tohoto procesu do konce května/začátku června 2001.“

Jinými slovy: suverénní stát chápe obavy svého souseda a vychází mu dalekosáhle vstříc. Nikde však ani písmenko o tom, že by sousedovi svěřoval právo vetovat svá rozhodnutí – včetně zahájení komerčního provozu.

Ústupek? Spíše nepříliš běžný projev dobré vůle, byť protitemelínským aktivistům, kteří na přelomu tisíciletí blokovali rakousko-české hraniční přechody snad každý víkend, to mohlo znít jako výsledek jejich důrazných akcí. Pokud by však četli v protokolu dále, dozvěděli by se, že „musí být zachován a respektován volný pohyb zboží a osob“ a že se obě strany „během přechodného období zdrží veřejných prohlášení či provádění vládních politik, které by mohly ohrozit úsilí o usnadnění zkvalitněného dialogu mezi rakouskou a českou vládou ohledně otázek JETE.“ V poslední osmé kapitole pak souhlasí s harmonogramem přístupových jednání, jenž se nakonec, navzdory snahám především rakouských nacionalistů ze strany Svobodných, dodržel.

Připouštím, že podobné citace sotva přimějí běžného občana k tomu, aby si otevřel webové stránky českého ministerstva zahraničí (www.mzv.cz), kde si v sekci Zahraniční vztahy může protokol přečíst i v angličtině. Že tak však neučinili lidé, kteří mají občany na obou stranách hranice pravdivě informovat, je přinejmenším napováženou. A rozehraje-li se obecná neznalost do velké politické kauzy, jak se stalo v rakouském parlamentu, lze tím nepochybně získat body. Řešení vážného rakouského vnitropolitického problému, do něhož se zápas proti Temelínu rozrostl za posledních šest let, se tím však nepřiblíží ani o píď.

Právo, 20.12.2006

Autor je členem výboru České nukleární společnostiDomácí násilí: Soud chce vyšší tresty, pokud k němu dochází před dětmi
Domácí násilí: Soud chce vyšší tresty, pokud k němu dochází před dětmi

Fyzické i psychické násilí v přítomnost dětí může mít ještě větší dopad, než tomu bylo doposud. Násilník se totiž nedopouští trestného činu pouze na partnerovi, ale také na nezletilých. Jaké následky může domácí násilí mezi partnery na dětech zanechat?

Diskuse


MIda
21:27
24.12.2006

Ignacy M.
0:06
24.12.2006

Bachař
23:27
22.12.2006

Milan
23:59
22.12.2006

jarda
9:21
23.12.2006

standa
17:49
22.12.2006

AeroKarel
16:31
22.12.2006

Evropan (original)
14:01
22.12.2006

Pametnik starejch dob
16:31
22.12.2006

čtenář
13:59
22.12.2006

oakman
11:09
22.12.2006

čtenář
14:01
22.12.2006

zm
16:12
22.12.2006

AeroKarel
16:34
22.12.2006

oakman
10:47
22.12.2006

Minutus
13:52
22.12.2006

raff
15:49
22.12.2006

Minutus
13:58
22.12.2006

Plzák
9:19
22.12.2006

jerry
9:27
22.12.2006

I-Worm
10:37
22.12.2006

Emp
10:18
22.12.2006

Jiří
9:15
22.12.2006

Delfín
9:21
22.12.2006

Karel
10:53
22.12.2006

honzak
8:33
22.12.2006

taky ctenar
10:27
22.12.2006

Ostap Bender
12:57
22.12.2006

Ostap Bender
13:39
22.12.2006

Prokouk
8:32
22.12.2006

klobouk
8:20
22.12.2006

honzak
6:13
22.12.2006

cimbal
6:46
22.12.2006

cimbal2
8:55
22.12.2006

Mablung
9:01
22.12.2006

I-Worm
10:43
22.12.2006

gebosch
5:10
22.12.2006

I-Worm
10:39
22.12.2006

Ostap Bender
0:58
22.12.2006

počet příspěvků: 87, poslední 24.12.2006 09:27

 Neviditelný pes
Toto je DENÍK: do sítě jde obvykle nejpozději do 8.00 hod. aktuálního dne. Pokud zaspím, opiji se, zešílím nebo se zastřelím, patřičně na to upozorním - neboť jen v takovém případě vyjde Pes jindy, eventuálně nikdy.
Šéfredaktor Ondřej Neff (nickname Aston), příspěvky laskavě posílejte na adresu redakce Jiřímu Wagnerovi, redaktorovi NP (nickname JAG). Rubriku Zvířetník vede Lika.