2.10.2023 | Svátek má Olívie, Oliver


GLOSA: Mávání s demokracií

29.3.2014

Demokracie je jako mince, má svůj rub a líc. Na jedné straně právo, na straně druhé odpovědnost.

S tou první mává kde kdo, je třeba myslet i na tu druhou, tolik zanedbávanou.

První zkušenosti z parlamentní manéže mne přiměly k zformulování úpravy jednacího řádu sněmovny, která je trochu aprílová, ale má své opodstatnění. Díváte-li se občas na přenosy z parlamentu, budete vědět, kam mířím. Pokud se nedíváte, děláte dobře.

Nedokáže-li poslanec zformulovat svůj příspěvek do tří minut, měl by si jej povinně přečíst před zrcadlem, dívat se na sebe a kontrolovat, jak při tom vypadá.

Zopakuje-li poslanec ve sněmovně nějaké tvrzení více než dvakrát, dostane za domácí úkol napsat stokrát: "Napříště nebudu degradovat již tak pokleslou televizní zábavu."

Mezi řečníky s přednostním právem navrhuji zařadit šéfa lampárny na Hlavním nádraží, dvě babičky z Babovřesk a Luďka Sobotu.

Při obstrukčních projevech nebude předčítán ekvivalent telefonního seznamu, ale povinně Jirotkův Saturnin jako návod k uvádění románů na správnou míru.

Začne-li někdo svůj projev "Nebudu zdržovat", povinně opustí řečnický pult jako nejefektivnější metodu vyřešení nastíněného problému.

Bude-li řečník dlouho a vášnivě objímat řečnický pult, bude mu předsedajícím připomenuto, aby pamatoval na svou manželku/manžele, přítelkyni/přítele.

Poslanecké konzumační alkoholové účtenky budou slosovány měsíčně v akci "Ani promile nazmar" a vítěz dostane asistenta pro podporu v případě náhlé virózy.

Požádáme o seminář legislativce z amerického Colorada na téma "S mařenou jde všechno líp".

V případě nedodržování navrhované novely se bude provinilec zodpovídat před nově vzniklým Inkvizičním výborem PSP. Jako předsedkyni navrhuji odbornici na interpretaci výsledků výslechů p. poslankyni Semelovou.

Převzato z Pilny.blog.idnes.cz se souhlasem autora

Autor je prezident sdružení TUESDAY Business Network