24.9.2023 | Svátek má Jaromír


Čestmír Hofhanzl

Čestmír Hofhanzl

LESNICTVÍ: Je co slavit?

22.11.2017
Dvacátého pátého listopadu se má konat v Hradci Králové oslava dvacátého pátého výročí založení Státních lesů České republiky. Nenapadá mne... více

Státní Lesy České republiky slaví 25. výročí založení.

SPOLEČNOST: Zloděj křičí chyťte zloděje

26.12.2014
Ad Rozhovor s Ing. Václavem Žákem pro server Parlamentní listy 9. 10. 2014 Zkušený publicista Václav Žák: Hřeje vás, že jsme zaplatili rozkradení... více

U založení i fungování politických stran byli profesionálové ze služeb předsametového režimu.

SPOLEČNOST: Bludný kruh

14.9.2012
V září loňského roku (2011) se konala v aule Právnické fakulty Masarykovy univerzity debata mezi senátory Petrem Pithartem a Jaromírem Štětinou.... více

aneb „Boj“ bezmravné společnosti proti korupci.

SPOLEČNOST: Česká volba – Slavík a Tchoř

4.6.2011
Závěrečná scéna filmu Jiřího Křižana „Je třeba zabít Sekala“, kde sedláci táhnou vozík s umírajícím kovářem na místo souboje u křížku, se mne osobně... více

Počátkem 50. let se stali v našem jihočeském městečku elitou hlupáci a lenoši.

SPOLEČNOST: Nanebevstoupení teroristy

25.8.2010
Jedinec bez hrdosti a cti a bez vědomí hranice, za kterou se nesmí ustoupit, za níž život ztrácí smysl, přestává být hoden jména člověk. Zůstává... více

Záblesk naděje v postkomunistické pasti.

SPOLEČNOST: Kořeny korupce české postkomunistické demokratury

14.8.2010
Motto: Otcové komunismu postavili svůj ideální společenský pořádek na principu násilí. Strana měla vždy pravdu. Kdo projevil i jen náznak... více

Sametový způsob převratu znamenal jen výměnu klíčového technologického prvku ovládání.

EVROPA: Slepá cesta

1.2.2010
Když předkové člověka slezli ze stromu, začali používat nástroje, žít v tlupě, organizovat se, nejrozumnější z nich vymysleli náboženství a bohy -... více

Od křesťanství k lidským právům a sociální blaženosti.

SPOLEČNOST: Dlouhá, přímá cesta...

28.12.2009
Život mi poskytl příležitost od dětství do zralého věku pozorovat a sledovat, jak komunisty zpozdile a hloupě vedený stát tvaroval a měnil lidi ke... více

... k plzeňské porodnici magistrů a doktorů.

SPOLEČNOST: Dvacet let sametu – 1989 až 2009

13.11.2009
Komunismus je nemravná představa role a místa člověka v tomto světě. Jako filozofický systém byl komunismus zkaženým plodem svobody myšlení. Když... více

Výdobytkem dvacetiletí pravdy a lásky je zhmotnění lži a nenávisti.

SPOLEČNOST: Postkomunistická volební demokracie

8.10.2009
Strukturovaná společnost v Evropě vyrostla z křesťanských kořenů, základní normou bylo, že všichni jsme lidé a ze svých činů se budeme před Bohem... více

Žádný ze základních předpokladů ve společnosti, která prošla komunismem, neplatí.

SPOLEČNOST: Pravda vítězí ...

25.9.2009
V knize „Na úsvitě radikalismu“ zachycuje její autor, J. Dali, úsek anglických dějin, ve kterém proběhl rozhodující konflikt o tiskové svobody v... více

... heslo na české prezidentské standardě.

POLITIKA: České zemědělství

13.3.2009
Za našeho života se odehrála neuvěřitelná změna v přístupu k práci, k životu na zemědělské půdě, i v pojetí produkce potravin. Přes velké zvýšení... více

Obraz poznamenání země komunismem.

SPOLEČNOST: Odkaz „Vítězného února“

25.2.2009
To, co komunisté oslavovali jako vítězství pracujícího lidu, bylo organizovaným převratem řízeným cizí mocností. Dnes již všichni, kdo chtějí vědět,... více

Odkazem Vítězného února byla i Sametová revoluce.

POLITIKA: Ruský plyn

23.1.2009
Pro individuální život, násobně pro politiku je dobré znát historii. Znalost historie a používání zdravého rozumu nám dává možnost vyvarovat se... více

Cesta bludištěm ke svéprávnosti, nebo zpět k otroctví.

SPOLEČNOST: Augiášův chlév

27.11.2008
Kdyby to šlo, stydím se za to, co předvádí „kulturní elita“ v médiích, ke zveřejnění záznamu udání, které měl učinit Milan Kundera v roce 1950. Je mi... více

Zkušenost, kterou jsem prošel v sametově revolučním parlamentu, je nezaplatitelná penězi.

SPOLEČNOST: Investigativní žurnalistika v postkomunistickém vydání

27.9.2008
Technologický úspěch vymožeností vědy vrcholí v evropské civilizaci prosazením se totalitních technologií v politice. Moci nad společností se chápou... více

Naše doba je smutným časem duchovního úpadku.

SPOLEČNOST: Komunismus není mrtev

12.7.2008
Křesťanství pozvedlo svým etickým a morálním poselstvím evropskou civilizace ke světské a technologické velikosti. Platilo to jen do doby, kdy víra... více

K napsání úvahy mne vyzval televizní pořad o slušovickém kolchoze.

POLITIKA: Virtuální tance církevních restitucí

31.5.2008
Při „sametové“ technologii revoluce měli ekonomické zdroje, které mohli vložit do ovládnutí médií a politiky, pouze ti, kdo zemi vládli před rokem... více

Od počátku 90. let nikdo neměl v úmyslu vydat církvi majetek, který by vydělával, nesl zisk.

POLITIKA: Lež hybnou silou postkomunistické politiky

22.9.2007
„Politologická“ úvaha Bohumila Doležala o podobnosti politických scén v Maďarsku a České republice mne přiměla napsat názor na postkomunistickou... více

Nejsme demokracií, nemáme politickou pluralitu ani právní stát.

SPOLEČNOST: Posametová demokracie

25.8.2007
Jsem exaktně vzdělaný biolog. Co jsem od dětství viděl odehrávat se ve světě kolem, mne dovedlo k poznání. Nade vším, co pozoruji či změřím, musí... více

Dokonalý komunismus nebo virtuální perpetum mobile?

SPOLEČNOST: Technologie postkomunistické politiky

16.8.2007
České země se po tisíc let své existence nacházely na pomezí evropského Západu a Východu. Síly a hodnoty, které se na našem území po staletí potýkaly... více

Hloubka kořenů jejich pojetí světa.

POLITIKA: Étos a řád komunistické reformy a privatizace

7.7.2007
Tomáš Ježek byl předním komunistickým reformátorem, měl jejich „étos a hodnoty“. Pomáhal otevírat cestu postkomunistickému „zlořádu“. I on byl svou... více

Připletl jsem se na přelomu 80. a 90. let do sametové perestrojky komunismu.

RADAR: Netrpíme ztrátou paměti?

25.5.2007
To, co vidím v posledním roce odehrávat se na veřejné a mediální scéně kolem americké radarové základny, mne přinutilo položit si několik otázek.... více

Připravíme se vlastní hloupostí a nestatečností opět o právo patřit mezi svobodné národy?

NÁZOR: Ad Dějiny se opakují

13.3.2007
Ve virtuálním prostředí postkomunistické politiky moudrost podobného typu, jakou 27. února na Neviditelném psu zveřejnil Radim Perlín, neznamená nic.... více

Technologie postkomunistické politiky zůstává stejná.

SPOLEČNOST: Komunistická kultura

18.1.2007
Oba pánové plují po povrchu a nemají pravdu. Domnívám se, že každý z jiné příčiny. Václav Havel, intelektuál vyrostlý a odchovaný v prostředí... více

Česká republika nebude právním státem, dokud se nevymaníme z komunistické kultury.

NÁZOR: Malicherné problémy naší blaženosti

26.12.2006
Z předních, veřejně viditelných figur „státníků“ sametové doby jsem měl určitou slabost pro Petra Pithrata. Činil dojem, že je schopen leccos... více

Sametová revoluce byla procesem modernizace a přeměny předvoje proletariátu.

NÁZOR: Prokletí české povahy a šlendriánu

19.7.2006
V naší zemi je trpěným, zaběhlým úzusem, že za zločiny nejsou trestáni, ze společnosti vyřazováni jejich původci a hlavní aktéři. Němce, celé... více

Očekávám několik sehraných politických krizí, podivných hlasování, kdy se nepůjde dohodnout.

NÁZOR: Volební rok 2006

9.6.2006
Nábožensko-filosofické, židovsko-křesťanské základy evropské civilizace byly fenoménem, který otevřel cestu zvídavosti lidského ducha. Symbolem bylo... více

Šestnáct let po formálním pádu komunismu, obraz deprimující nicoty.

POLITIKA: Naše dnešní krize (6.)

11.1.2006
Máme dvoukomorový zákonodárný sbor - Sněmovnu a Senát. Činnost sněmovny a její vnitřní stav byl na samém počátku determinován kontinuitou ducha... více

Postřehy bývalého poslance Parlamentu. Závěr.

POLITIKA: Naše dnešní krize (5.)

10.1.2006
V kontextu je dobré připomenout, jak klíčové jsou ve vývoji civilisace a jejího udržování precedenty příkladných činů a jejich postupná zvyková... více

Postřehy bývalého poslance Parlamentu. Část pátá.

POLITIKA: Naše dnešní krize (4.)

9.1.2006
Ve zkratce jsem popsal hlavní figury na politické šachovnici přechodného období, přeměny totalitního komunismu v „pluralitní“ mafiánský kapitalismus.... více

Postřehy bývalého poslance Parlamentu. Část čtvrtá.

POLITIKA: Naše dnešní krize (3.)

6.1.2006
Politická pluralita po sametové revoluci. více

Postřehy bývalého poslance Parlamentu. Část třetí.

POLITIKA: Naše dnešní krize (2.)

5.1.2006
Pokud mé znalosti historie sahají, žádná privilegovaná vládnoucí vrstva nikdy ze svého postavení neodešla dobrovolně. Nejvýše se pod tlakem... více

Postřehy bývalého poslance Parlamentu. Část druhá.

POLITIKA: Naše dnešní krize (1.)

4.1.2006
Postřehy bývalého poslance Parlamentu. Část první. více

Postřehy bývalého poslance Parlamentu. Část první.