30.9.2023 | Svátek má Jeroným, Ráchel


JAZYK: Zefektivnění procesu kultivace občanů

8.6.2016

V deníku Metro (3.6.2016, str.2) vyšel krátký článek převzatý ze zahraničního tisku. Adriana Krnáčová, starostka jakéhosi anglického města jménem Prague, představila projekt Smart Prague.

Má i vlastní stránku smartprague.eu na doméně „eu“.

Dle jména soudím, že starostka je původem z Čech nebo ze Slovenska. Bravo, takže nejenže starostou Londýna je muslim, ale i Češka či Slovenka se dokázala v Británii prosadit až na post nejvyšší v anglickém městě Prague.

Adriana Krnáčová mimo jiné říká: „Otevřeli jsme Startup centrum a startupovou komunitu chceme podporovat i nadále.“ Hm, to mohl překladatel z té angličtiny přeložit. Nevím, co znamená startupová komunita.

Starostka dále vysvětluje: „Co mě ale nejvíc láká a na co bych se chtěla zaměřit, je takzvaný eGovernment, tedy elektronizace úřadu. ... Už na tom řešení pracujeme a v relativně blízké době bychom chtěli představit Prague Market ...“ Těm slovům celkem rozumím i bez překladu, vzdělání mi na jejich pochopení postačuje. Avšak moc nerozumím spojení government-market. Ale vem to čert, dnes se posouvají významy slov zcela běžně.

A jak to chce Adriana Krnáčová financovat? „Z praxe se jako nejvhodnější jeví některá z forem PPP. To znamená právě ve spolupráci se soukromým sektorem.“ Takže poplatek za psa bude v anglickém městě Prague vymáhat v rámci eGovernmentu jakási PPP (tj. Public-Private Partnership) firma? Asi Angláni nemají na výběr poplatků dostatek svých úředníků. Ale to je jejich věc.

Moc se mi nelíbí, jak překladatel překládá tu pasáž projektu Smart Prague o čidlech hlídajících výšku rostoucí zeleně, ke kteréžto problematice starostka poznamenává: „To samozřejmě pomůže práce lépe plánovat a celý ten proces kultivace zeleně zefektivnit.“ Výraz „zefektivnění procesu kultivace zeleně“ na mne působí jako přetištěný z bruselského žargonu. Tak to snad v anglickém originále Adriana Krnáčová nemohla říci. To musí být neobratnost překladatele. Nicméně zřejmě dobře chápu, že to znamená „zavčas ořezávat keře“.

Starostka též hovoří o dalších součástech projektu Smart Prague: „Do tohoto konceptu nespadají jen technologické projekty. Před několika měsíci jsme třeba otevřeli Kreativní klastr v centru Prahy“.
Ah tak! Už chápu! Takže se nejedná o britské město, ale o Prahu! Jinak by to přece překladatel nepřekládal jako „v centru Prahy“, ale jako „v centru Prague“.

Tak to je jiná. Článek tudíž není nedobrý překlad z angličtiny, ale je to článek přímo psaný v češtině a týkající se českého hlavního města. Tedy přesněji - týkající se českého hlavního města řízeného xenocentristy (viz pozn. pod čarou). Proto tolik anglických výrazů. Projekt Smart Prague však v tom případě vzbuzuje neodbytnou otázku, komu je určen. Obyvatelům nebo turistům?

Pokud o Praze Adriana Krnáčová na jiném místě říká „Měla by být taková, aby se v ní lépe žilo,“ tak asi obyvatelům. Jestli obyvatelům, pak zřejmě jen některým. Neřekl bych, že babička z Hodkoviček vůbec zaznamená, že po veselých chvilkách strávených vestartupové komunitě může díky eGovernmentu řízenému PPP firmou v rámci aplikace Prague Market projektu Smart Prague zaplatit poplatek za odvoz odpadu přes mobil přímo z Kreativního klastru.

Nebo má projekt Smart Prague za cíl „zefektivnit proces kultivace občanů“ tak, aby vstřebali anglickou terminologii?
Dobrá (nově tedy spíš „well“), přežil jsem chozrasčot a perestrojku, přežiju i startupovou komunitu a kreativní klastr.

---
Pozn.: Xenocentrismus je dávání přednosti výrobkům, stylům či myšlenkám jiné kultury, než té vlastní. Xenocentrismus je opakem etnocentrismu.

Převzato z blogu Strunz.blog.idnes.cz se souhlasem autora