16.4.2021 | Svátek má Irena


DOKUMENT: Už víme, jak by měla vypadat ideální banka

28.11.2007

Portál www.bankovnipoplatky.com spolu s Poštovní spořitelnou vyhlásil 1. září soutěž pro studenty středních a vysokých škol o výhry v celkové hodnotě 60 000,- Kč! Soutěžní disciplínou bylo zpracování eseje na téma „Ideální banka v 21. století“. Celkově studenti poslali 55 prací. Z tohoto počtu odevzdalo svoje práce 24 studentů, 26 studentek a 5 studentských týmů. Zajímavé je, že ze středních škol přišlo plných 21 soutěžních textů. Z vyšších odborných škol 2 práce a z vysokých škol pak podle očekávání největší počet – 31. Nejvíce studentů poslalo své náměty z Technické univerzity v Liberci a z Bankovního institutu vysoká škola.

Členové užší poroty (zástupci serveru www.bankovnipoplatky.com, vysokých škol a Poštovní spořitelny) vybrali v prvním kole hodnocení 20 nejlepších prací, které nyní posoudí všichni členové 16členné poroty. Ze všech odevzdaných textů 9 prací nesplnilo pravidla soutěže pokud jde o rozsah eseje (minimálně 6000 znaků). Z 20 finálových prací patří shodně po 9 studentům a studentkám. Zbylé 2 práce odevzdaly studentské týmy. Ve finálovém kole najdeme 6 studentů středních a 14 studentů vysokých škol.

Banka by měla být dobrá milenka…

Nejčastěji se v esejích objevovalo přání zlepšit profesionalitu a zvýšit ochotu personálu a zaměstnanců banky. Studenti často naráželi na neochotu bankovních úředníků. Dále jim vyčítali, že více myslí na své zájmy než na potřeby klientů. Zaměstnancům bank chybí osobní a lidský přístup a často se prý nevhodně oblékají. Nevnímají klienty jako partnery. Studenti také navrhovali, aby v bankách pracovali či pomáhali jejich vrstevníci, kteří by jim tak lépe porozuměli.

Studentům také vadí agresivní a masivní reklamní kampaně, kde na úkor důležitých informací se prezentují jen povrchní výhody. Tím dochází k dezinterpretacím a manipulaci se zákazníky. Autoři prací ve valné většině vidí budoucnost v internetu, v komunikaci přes mobil, ICQ, Skype, v nových informačních technologiích a v ovládání veškerých operací z domova. S tím souvisí frekventované přání a vize v zapojení dalších moderních prvků z hlediska bezpečnosti a snadnosti ovládání jako je využívání biometrických údajů (nejčastěji otisk prstů či oční duhovky), zabudování čipů do těla člověka apod..

Studenti nabídli také řešení současných kritizovaných oblastí. To vidí především ve větší vzdělanosti klientů z pohledu finanční a bankovní gramotnosti a zaměstnanců bank z pohledu mezilidských vztahů, psychologie a etiky. V této souvislosti studenti navrhovali rozšířit výuku ve školách o předměty, které by budoucí bankovní klienty připravily na různé životní situace, které souvisejí s finančními rozhodnutími (škola investora, výuka úvěrový program atd.).

Často se opakovaly podněty, které se vztahovaly na vybudování vlídnějšího prostředí bankovních poboček, kde by si našly své místo různé cílové skupiny klientů – dětský koutek pro rodiče s malými dětmi, WIFI připojení či relaxační místnost pro podnikatele, sledování televize či DJ pult pro mladé lidi. Samozřejmostí by pak mělo být občerstvení.

Pokud jde o bankovní poplatky, drtivá většina studentů současný stav kritizovala a porovnávala jej s ostatními zeměmi EU. Stejně kritický postoj se týkal také nepřehledných sazebníků, nemožnosti snadno porovnávat nabídky jednotlivých bank a nevyhovující rychlosti platebního styku. Na to studenti upozornili zejména ve vztahu k vlastním zkušenostem se svými studentskými účty. Studenti opakovaně zdůrazňovali, že v bankách chybí věrnostní programy pro stávající dlouholeté klienty.

26. 11. 2007

provozovatel portálu www.bankovnipoplatky.comAkční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!


 Neviditelný pes
Toto je DENÍK: do sítě jde obvykle nejpozději do 8.00 hod. aktuálního dne. Pokud zaspím, opiji se, zešílím nebo se zastřelím, patřičně na to upozorním - neboť jen v takovém případě vyjde Pes jindy, eventuálně nikdy.
Šéfredaktor Ondřej Neff (nickname Aston), příspěvky laskavě posílejte na adresu redakce Jiřímu Wagnerovi, redaktorovi NP (nickname JAG). Rubriku Zvířetník vede Lika.