21.9.2020 | Svátek má Matouš


DOKUMENT: K reformě cukrovarnického průmyslu

26.9.2007

Projev na plenárním zasedání Evropského parlamentu ve Štrasburku

Dámy a pánové,

jako poslankyně za Českou republiku, která už svůj trh s cukrem restrukturalizovala, nemohu souhlasit s předkládanými změnami. Jsou nesystémové a nespravedlivé. Jak se ukazuje, reforma nevede k selekci ekonomicky nekonkurenceschopných podniků. Vede k disproporcím, ze kterých profitují výhradně velké evropské cukrovarnické společnosti, ale už vůbec ne spotřebitelé a pěstitelé. Neumím vysvětlit občanům, jak je možné, že řada zemí vůbec neodevzdala své cukerné kvóty nebo jen v malém rozsahu a ostatní jim nyní mají zaplatit za nedodržení dohod více peněz.

Konkrétně:

1. Zásadně nesouhlasím s navýšením podpory v případě částečné restrukturalizace na úroveň podpory pro plnou restrukturalizaci.

2. Navýšení části restrukturalizační podpory z 10 % na 50 % určené pro pěstitele cukrovky a smluvní poskytovatele strojů je neodůvodněné.

3. Nepodporuji zvyšování dodatečné platby pro pěstitele a jakékoliv zvyšování dočasné restrukturalizační částky a rovněž nepodporuji rozšíření dodatečné platby na dodavatele.

4. Za absurdní považuji návrh, aby demontáž zařízení, která proběhla v loňském roce, byla považovaná za uskutečněnou v hospodářském roce letošním a letech dalších.

Za naprosto klíčové naopak považuji, aby bylo zohledněno odevzdávání kvót po celou dobu restrukturalizačního procesu v celkové výši. V žádném případě nepodporuji změnu, podle které by se měly zohlednit pouze kvóty, jichž se podniky vzdaly od hospodářského roku 2008/09. Domnívám se, že pokud komise nemá v úmyslu upustit od ryze administrativního a nespravedlivého způsobu řízení reformy, bude nejlépe prosadit co nejrychlejší zrušení kvót cukru a liberalizovat cukerní trhu.

Štrasburk 25.9. 2007

poslankyně Evropského parlamentuAkční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!


 Neviditelný pes
Toto je DENÍK: do sítě jde obvykle nejpozději do 8.00 hod. aktuálního dne. Pokud zaspím, opiji se, zešílím nebo se zastřelím, patřičně na to upozorním - neboť jen v takovém případě vyjde Pes jindy, eventuálně nikdy.
Šéfredaktor Ondřej Neff (nickname Aston), příspěvky laskavě posílejte na adresu redakce Jiřímu Wagnerovi, redaktorovi NP (nickname JAG). Rubriku Zvířetník vede Lika.