28.5.2023 | Svátek má Vilém


Přemysl Houda

GLOSA: Chtěli v Praze voliči změnu?

19.11.2010
Nerad bych byl ojedinělým skeptikem volajícím na poušti, nerad bych dokonce byl i pro to, kdybych byl ze skepticismu osočován, nemohu si ale odpustit... více

Média operují s několika výroky, které lze jen těžko obhájit jako relevantní.

GLOSA: Kam až porosteme?

6.4.2010
Starověcí Řekové se pokoušeli odmytologizovat svět. Skoro si snad i mysleli, že jimi započatý proces ústící v osvícenského racionalistu nemůže být... více

Věříme, že vše musí neustále růst, neustále se vyvíjet.

SPOLEČNOST: O vajíčkách trochu jinak

4.6.2009
Média jsou plná vajíček, slepic, odkazů na fašisty, fotografií Jiřího Paroubka se žloutkem v uchu, výzev na facebooku, vzájemného obviňování... více

Zdánlivě není potřeba nic nového psát, jelikož všechno již bylo zveřejněno.

SPOLEČNOST: K soudu s Brožovou-Polednovou

9.4.2009
Diskuze o Brožové-Polednové a o jejím uvěznění či neuvěznění se v posledních týdnech vedla v mnoha polohách: zda není pozdě kohosi soudit za události... více

Společnosti se tímto naskýtá možnost debatovat o minulosti.

SPOLEČNOST: Jak je to s vědeckostí ÚSTR?

12.2.2009
Ústav pro studium totalitních režimů má jako jeden ze svých hlavních úkolů uváděných na vlastních webových stránkách napsáno: „zkoumá a nestranně... více

K definici Ústavu pro studium totalitních režimů mám několikero výhrad.

SPOLEČNOST: Kundera udavač?

18.10.2008
Historik Hradílek nalezl dokument, který poukazuje na to, že roku 1950 tehdy vysokoškolský student Milan Kundera udal navrátivšího se uprchlíka... více

Převažující diskurs jakoby mimořečí přijal za pravdivou hypotézu o tom, že Kundera udal.

POLITIKA: Po prezidentské volbě

22.2.2008
Především se ukázalo, že přetahování se o způsob volby projevivší se v několikahodinovém hádání o volbu tajnou či veřejnou, mělo ryze pragmatický... více

Po emocemi naplněné prezidentské volbě nastal čas na chladné zhodnocení jejího průběhu.

SPOLEČNOST: Otázky spojené s bratry Mašíny

31.1.2008
Domnívám se však, že není otázkou, jíž bychom měli vážit jako nejdůležitější. Na případě bratří Mašínů lze velmi názorně vidět obnaženy problémy jiné... více

Otázka, zda bratři Mašínové jsou hrdinové či nikoli, dělí naši společnost.

SVĚT: Mají se USA stáhnout z Iráku?

13.7.2007
Současná situace v Iráku příliš uspokojivá není, o čemž asi příliš polemizovat nelze. Polemiky však nastávají v případě dalšího vývoje. Existují v... více

Na nastalou situaci nelze nahlížet případným antibushovským prizmatem.

NÁZOR: Ostrakizace KSČM

31.8.2006
Velice mě zaujal emociální příspěvek pana Drápala, který ve svém článku Proč jsem pro izolaci komunistické strany (NP, 28.8.) argumentuje pro... více

Reakce na článek Dana Drápala Proč jsem pro izolaci komunistické strany.

NÁZOR: Je rovná daň spravedlivá?

23.8.2006
Rovná daň je dnes velmi frekventovaným tématem, do značné míry se může jevit jako brzdící prvek při současné snaze o vytvoření stabilní vlády.... více

Spravedlnost rovné daně bych neviděl tak jasnozřivě, jak je tomu u mnoha politiků dnes.

POLITIKA: Kdo vyhrál volby

9.8.2006
Je nemilé od zastánců demokratických principů slýchat, že prostý vítěz má a priori právo vládnout. Volební akt se přitom přirovnává (naprosto bez... více

Myslím, že se po volbách až příliš ukazuje naprosté nepochopení pojmu vítěz či vítězná strana.