6.12.2023 | Svátek má Mikuláš


Eugenie Trützschler-Fügnerová

Eugenie Trützschler-Fügnerová

EKONOMIKA: Zemědělci jsou garanty suverenity státu

11.7.2009
Po II. světové válce šlo v západní Evropě politikům o to, aby se pokud možno již další válka neopakovala a kdyby ano, tak aby na ni byly jednotlivé... více

Modelů, co s nadprodukcí udělat, bylo hodně.

ŠKOLSTVÍ: Státní maturity

6.7.2009
Uvedením vlastního příkladu bych ráda hlavně rozčilené české maminky, které rozrušeně volaly například do (televizního) Studia 24, uklidnila. více

Diskuse o jednotných maturitách mne překvapuje zejména odporem proti nim.

EVROPA: Zajištění míru jako cíl soužití

27.6.2009
Idea národního států, jak ji známe dnes, se zakládá na francouzském modelu spoluzakladatele jakobínského klubu, generálního vikáře pana Emmanuela... více

Každý mocnář prohlašoval, že mu jde jen a zásadně o zajištění míru v Evropě.

SPOLEČNOST: Zájmy českého národa v Evropě

26.5.2009
V poslední době se v souvislosti s Lisabonskou smlouvou pomalu kdekdo zabývá otázkou, do jaké míry omezí či omezila by suverenitu státu a národní... více

Lisabon a politicko-státní vývoj v Česku posledních dvou set let.

SVĚT: Pravda se nepromlčuje

8.5.2009
Že se Demjanjukovi lépe než jiným zločincům podařilo skrýt svůj aktivní podíl na vraždění vězňů koncentračních táborů, má co do činění s tím, že není... více

Mají být zločinci z nacistické éry ještě dnes stíháni a popoháněni před soud?

SPOLEČNOST: Rovnost mužů a žen ...

18.4.2009
Kdyby tuto větu, řekl jeden z mužů v jednom z parlamentů členských států Evropské Unie nebo dokonce v Evropském parlamentu, tak by se se na něj... více

... jeden z dalších nesmyslů Listiny základních práv.

GLOSA: Opozice a národní zodpovědnost

30.3.2009
V úterý 24. března 2009 byla vládě České republiky vyslovena nedůvěra. Za normálních okolností je to v demokraticky vyspělém státě sice nepříjemná,... více

Vyslovení nedůvěry vládě je v těchto dnech nezodpovědné.

EVROPA: Suverenita státu versus suverenita osobnosti

20.2.2009
Nejen v České republice, nýbrž i ve Spolkové republice Německo se kritici Lisabonské smlouvy obrátili k ústavnímu soudu se žádosti o posouzení... více

Euroskeptici se horečně činí, alespoň u některých ústavních soudů.

POLITIKA: Úspěch liberální strany měřítkem vyspělosti voličů

5.2.2009
Tato strana na rozdíl od ODS nevidí v Evropské unii strašáka. Samozřejmě, program strany je velmi idealistický, ale která strana i na Západě nemá... více

Oznámení o založení Liberální strany v ČR mne jako politoložku v kladném smyslu překvapilo.

KUBA: Trininad, 28. prosince 2008

14.1.2009
V podvečer oslav padesátiletého výročí vítězství revoluce si úzkými rozbitými uličkami proráželo cestu malé zelené vojenské auto s amplionem, neboť... více

Město Trinidad bylo jedním z prvních měst, ve kterém převzali Castrovi revolucionáři moc.

SPOLEČNOST: Sudetští Němci - strašák pro českou veřejnost

7.11.2008
Co se týče otázky, zda je starší právo státu nebo právo individua, existují ve středoevropském prostoru dvě rozdílné školy. Jedna se opírá o... více

Od českých europoslanců by se dalo očekávat, že z Lisabonské smlouvy strach mít nebudou.

NĚMECKO: Test ze znalosti němectví

3.9.2008
Jak také stálo v Lidových novinách z 18. srpna 2008, má být k 1. září v Německu zaveden test ze znalosti „němectví“. K samému testu, který se skládá... více

Vzniká dojem, že vypracováním testu si německý stát udělal dobré alibi.

EVROPA: Vojenská bezmocnost

15.8.2008
Zopakujme si. Následkem II. světové války si politici v západní Evropě uvědomili nutnost postupného politického a ekonomického sjednocení Evropy. Již... více

Vypuknutím války v Jižní Osetii se opět potvrdila vojenská bezmocnost Evropy.

EVROPA: EU lze reformovat ...

9.8.2008
O to se snaží již od roku 1997 Konference prezidentů regionálních parlamentů se zákonodárnou pravomocí CALRE, která byla ve stejném roce založena... více

... vlivem na její struktury, nikoliv proklínáním.

EVROPA: Základní práva v Lisabonské smlouvě

7.8.2008
Do Lisabonské smlouvy byl vložen nový článek 1a: "Unie je založena na hodnotách úcty k lidské důstojnosti, na svobodě, demokracii, rovnosti... více

Historický přehled.

EVROPA: Princip subsidiarity v Evropské unii

18.7.2008
Podle tohoto protokolu má komise "před předložením návrhu legistativního aktu" provést rozsáhlé konsultace. (článek 2) "Tyto konsultace musí případně... více

Rozhodnutí by měla být přijímána nejblíže občanům Unie.

EVROPA: Osud Charty regionální samosprávy

16.7.2008
Již v roce 1996 vypracoval Kongres regionálních a lokálních územních jednotek při Radě Evropy dle doporučení (č. 34/1997) návrh evropské charty... více

Během deseti let byl návrh Charty diskutován v podstatě jen mezi odborníky.

PRÁVO: Vypořádání se s totalitními režimy po česku

11.7.2008
V tomto případě by býval rychlejší postup nanejvýše vhodný, protože se nejedná o běžný zákon, nýbrž o zákon, kterým se zakládá instituce zabývající... více

Zákonem byl zřízen Ústav pro studium totalitních režimů a archiv bezpečnostních složek.