28.9.2023 | Den české státnosti


silueta

Ivan Hüttel

ENERGIE: Mimořádné, nezasloužené či neoprávněné zisky?

10.1.2023
Otázkou je, jaká je příčina obrovského nárůstu cen energií, a s ním související hrozby likvidace části našeho energeticky náročného průmyslu a... více

Důsledkem těchto mimořádných zisků je, že vláda musí rozdávat žebračenky.

ÚVAHA: Svoboda, moc a právo

15.2.2022
Několik citátů: Svoboda je poznaná nutnost, Bedřich Engels. Svoboda neruší nutnost, nýbrž ji předpokládá, a svoboda je tím větší, čím více se používá... více

Právo je výborný sluha, ale může být i zlý pán.

POLITIKA: Konec demokracie v Česku?

24.11.2021
Cituji naši ústavu, čl. 5: Politický systém je založen na svobodném a dobrovolném vzniku a volné soutěži politických stran respektujících základní... více

V poslanecké sněmovně jsou nyní politické strany, které pod jejich jmény nikdo nevolil.

VOLBY: Ústavní soud – víc škody než užitku?

12.2.2021
Budu citovat z publikace A. Gerloch a kol. Teorie a praxe tvorby práva: Moc ÚS, která je nezbytná a rozsáhlá (ÚS má z právního hlediska poslední... více

Rozsáhlá a zneužitelná moc ÚS je zajištěna jen nějakým vymyšleným sebeomezováním.

ÚVAHA: Zdravý rozum, právo a koronavirus

27.5.2020
Důvodem napsání tohoto článku je dlouhodobý trend vytěsňování rozumu z právního systému - z výroků právníků, zejména pak z rozsudků soudů. více

Důvodem napsání tohoto článku je dlouhodobý trend vytěsňování rozumu z právního systému.

POLITIKA: Fiala tvrdí...

6.4.2020
Troufnu si tvrdit, že bych byl mnohonásobně lepší. Protože já jsem člověk systematický, který ctí pravidla, instituce a systémy. Ve chvíli, kdy... více

Předseda ODS Fiala říká: Byl bych mnohonásobně lepší než Babiš.

SPOLEČNOST: Vážené Miliony chvilek...

22.2.2020
Je mi přes 80 let, tak mi zamrazilo po těle, když jsem opět po mnoha desítkách let slyšel výzvu odsouhlasenou davem 250 tisíců lidí na Letné, aby se... více

Příčinou zla u nás je tedy znovu soukromé vlastnictví výrobních prostředků.

POLITIKA: Střet zájmů a mocenské postavení

27.12.2018
Vědci se podaří zrealizovat významný objev, který si nechá patentovat. Podnik, který tento vynález realizuje, vyplácí za to vědci odměnu a ten má tím... více

Odsoudit střet zájmů umí každý idiot v mocenském postavení.

JUSTICE: ÚS by měl rozhodovat jednomyslně

12.5.2011
Je jisté, a to platí pro všechny soudy, že každá kauza má jedinou pravdivou podstatu a té by měl odpovídat rozsudek či výnos. Tomuto ideálu by se... více

Ústavní soud si uzurpuje příliš velký díl moci a hraje si s ohněm.

POLEMIKA: Kalvoda se hrozivě mýlí

15.9.2010
Autor podle mého názoru nepříčetně napadá prezidenta za jeho výroky na adresu Ústavního soudu. Naprosto mě vyvedly z míry některé jeho argumenty,... více

Reakce na článek Jana Kalvody s názvem Klaus se hrozivě mýlí.

JUSTICE: Novela zákona o soudech a soudcích nestačí

28.10.2008
Celý příběh tohoto odvolání je směšný (viz dále). Uvedenou novelou nebyl dotčen §164 ve znění: Stížností se nelze domáhat přezkoumání postupu soudu... více

Hlavním cílem novely je podle důvodové zprávy právní úprava odvolávání funkcionářů soudu.

PRÁVO: Naše justice pohledem laika

2.12.2006
Začněme od asi jednoho z nejstarších zákoníků - Starého zákona a podívejme se na vývoj justice od biblických dob. Nabízí se porovnat postup krále... více

Přesně definovaný dohled moci výkonné nad soudní by škodil méně než bezbřehá nezávislost.