26.10.2020 | Svátek má Erik


SPOLEČNOST: Vážené Miliony chvilek...

22.2.2020

Je mi přes 80 let, tak mi zamrazilo po těle, když jsem opět po mnoha desítkách let slyšel výzvu odsouhlasenou davem 250 tisíců lidí na Letné, aby se premiér zbavil Agrofertu a nic už nebude ohrožovat naši svobodu a demokracii.

Příčinou zla u nás je tedy znovu soukromé vlastnictví výrobních prostředků a z toho vyplývající střet zájmů premiéra. Stačí toto soukromé vlastnictví výrobních prostředků odstranit a všichni budeme radostně a s nadšením budovat demokratickou republiku. O tom už jsem v mládí slyšel, tenkrát to znělo z Václaváku a později také z Letné při každoročních oslavách 1. máje. Šlo o budování lidově demokratické republiky a teprve později šlo o budování socialistické republiky. Takže pro mladé, demokracie není vynález dnešní doby, ale demokracií se oháněli už komunisti. Říkali tomu nahlas teorie a taktika socialistické revoluce, ale ve skutečnosti to byla úspěšná taktika uchvácení moci.

Chlapci na tribuně, obdivuhodně sjednocující do jednoho šiku shromážděný dav, jsou podle mého stařeckého názoru stále jen chlapci, o jejichž schopnostech - až dospějí - asi hodně uslyšíme a doufám, že už jen v dobrém. Nyní se z nezkušenosti zatraceně mýlí. Nejen to, protestují i proti rozhodnutí ÚS, TZ 12/2020 ze dne 18.02.2020: Je povinností demokratického právního státu nejen vytvořit veřejnému funkcionáři takové podmínky, aby mohl svou funkci řádně vykonávat, ale také zamezit tomu, aby takto svěřenou moc mohl využívat k prosazování vlastních (osobních) zájmů na úkor zájmu veřejného, a tím i důvěry veřejnosti. Tedy není řečeno, že veřejný funkcionář se musí zbavit majetku, aby nemohl prosazovat vlastních (osobních) zájmů na úkor zájmu veřejného, ale je naopak povinností státu zamezit tomu, aby takto svěřenou moc mohl k tomuto využívat. K tomu má přece stát fůru možností, jednou z nich jsou svěřenecké fondy.

Dále budu možná pro mladé používat neobvyklý slovník, ale ten není můj, tak se mluvilo a dokonce vyučovalo v raném socialismu. Totalita, tedy nesvoboda, není hlavní atribut komunismu, to byl jen realizační nástroj jejich zpotvořené marxleninské ideologie postavené na antagonismu tříd. Třídní nenávist byla podepřena Marxovou teorií vykořisťování člověka člověkem, tj. vykořisťováním pracovní síly, tj. dělnické třídy buržoasií. Příčinou bylo soukromé vlastnictví výrobních prostředků, které podle Marxe vedlo ke vzniku nadhodnoty, kterou vyrobila dělnická třída a byla o ni kapitalisty připravena.

Co je nadhodnota, odpověď cituji přímo z Marxova Kapitálu: Nadhodnota, kterou vytvořil zálohovaný kapitál K ve výrobním procesu čili zhodnocení zálohované kapitálové hodnoty se nám jeví především jako přebytek hodnoty výrobku nad sumou hodnot jeho výrobních prvků. Pokud se to jeví jako nesrozumitelné, odkazuji zde. Obávám se však, že stejně nepochopíte, co to je nadhodnota, stejně tak, jako jsme to nepochopili my a asi ani naši učitelé, ale všichni jsme se museli tvářit, že je tomu tak. Nikdy jsem nedostal otázku na nadhodnotu, a to jsem prošel čtyřmi povinnými zkouškami z náboženství, jak jsme tehdy říkali marxáku.

Zaplaťpánbůh, na Letné nešlo o nadhodnotu, ale o střet zájmů. Abych řekl pravdu, tak ve srozumitelnosti obou pojmů nevidím rozdílu. Mají však společné jedno, pomocí obou je možno tvrdě obviňovat a dokonce je použít ke svržení vlády.

Mocichtiví jedinci z řad současné ubohé opozice si totiž vymysleli na své konkurenty v boji o moc zákon o střetu zájmů. Platí, že být ve střetu zájmů znamená být zločincem.Nejen to. Tento zákon zásadním způsobem ničí cíl svobodných voleb. Cílem voleb je vybrat a zvolit nejlepší z nejlepších do mocenských postů státu. Jediným měřítkem vhodnosti či kvalifikovanosti volených kandidátů jsou, lépe řečeno měli by být jejich dosavadní pracovní výsledky, tedy jejich dosavadní prospěšná činnost pro společnost, a tedy tím i pro sebe. To je předpoklad i pro jejich úspěch ve zvolené mocenské posici.

V životě úspěšný člověk ucházející se o vyjmenovaný mocenský post, který vybudoval hodnoty prospěšné pro společnost, a má tedy zájem je nejen udržet, ale i dále rozvíjet ve prospěch celku i sebe, se dostává do střetu s tímto zákonem, který mu tuto jeho činnost zakazuje. Naopak neschopný kandidát, který žádné hodnoty pro společnost nevybudoval, a nelze proto předpokládat, že je někdy vybuduje, se do žádného střetu zájmů nemůže dostat, protože jeho jediným zájmem je být zvolen. Hloupější a tím škodlivější, a hlavně protidemokratický zákon, než jaký tento zákon o střetu zájmů je, nelze snad už vymyslet. Blbostí je na úrovni komunistické nadhodnoty. A to jenom proto, že se považuje za jisté, že úspěšný nebude dělat nic jiného než využívat svého mocenského postavení ve svůj prospěch. Přitom činnost tohoto úspěšného je viditelná a tím permanentně kontrolovatelná. Naopak činnost neúspěšného je z principu neviditelná, tedy jeho post nemůže být ohrožen. Je jisté, že zákon vymysleli celoživotní zamindrákovaní nýmandi toužící jen po moci, aby zvýšili svoje šance ve volbách do mocenských pozic, a tím vyřadili schopné. Nejlepší je, že právě tito nýmandi jsou svým zájmem pouze o moc v trvalém střetu se zájmem celé společnosti, která má zájem zvolit kvalitní špičkové lidi, u nichž je předpoklad, že něčeho mimořádného dosáhnou, a ne ty, co umí málo nebo nic, protože nadělají víc škody než užitku.

Tento zákon dláždí cestu k moci nejen těmto nýmandům, ale i lidem v uvozovkách schopným všeho. Na vině je v tomto případě zákon o střetu zájmů, který neumožní zvolit nejlepší z nejlepších, ba právě naopak. Za komunistů frčelo ještě jedno rčení: Proletáři všech zemí, spojte se. U nás začíná platit: Nýmandi, spojte se. V obou případech platí: Spojit se a uchvátit moc.

Střet zájmů je debilní výdobytek EU, tj. bezvýznamných poslanců, kteří poslanecké křeslo získali volbou odložených politiků jako trafiku k vylepšení důchodu. Symbolem výsledků jejich činnosti v EU je nařízení o ohnutých okurkách a minulý opilý předseda. Takto zvolení poslanci nejsou schopni uskutečnit tak potřebné reformy EU, proto jí hrozí rozpad. Dokazuje to nešťastný brexit. Nikdy bych si nepomyslel, když jsem cinkal klíči na Václaváku a na Letné, že něco takového někdy napíšu.

Toto není obhajoba současného trestně stíhaného premiéra, protože nemám a nemohu mít dostatek informací o jeho morálních kvalitách, ale jeho trestní stíhání považuji za absolutní debakl naší tzv. nezávislé justice a policie, která zřejmě záměrně, tedy účelově nedokáže za mnoho let rozhodnout o správnosti účetnictví jedné hospody. Přitom ten, kdo stojí v čele té party neschopných státních zástupců, nemůže být nikým odvolán, protože by byl davem na Letné lynčován. K tomu jste to, milí chvilkaři hájící demokracii, dopracovali.

Vážené Milióny chvilek, poznání tohoto účelového záměru a odstranění nedemokratického zákona o střetu zájmu by mělo být cílem vašich demonstrací, a ne svržení premiéra zvoleného ve svobodných volbách. Pokud to nevíte, tak tomu se říká puč, který je vždy nedemokratický. Trochu přemýšlejte, než svoláte - vždy z principu nepřemýšlející - dav, který se zákonitě stane loutkou v moci organizátorů. Budete se divit, když jsem byl účastníkem protikomunistických demonstrací při sametové revoluci, měl jsem možnost být dobrovolným účastníkem davu a zažít si chvilku, kdy jsem se stal davem cloumající loutkou. Byla to nepříjemná celoživotní zkušenost.

Tyto zákonitosti chování jakéhokoliv davu je třeba si předem uvědomit a zvážit účast. Zárukou je morálka organizátorů. V mém případě tou zárukou účasti byl Havel, ale vy zatím nejste zárukou ničeho, prosím, počkejte se svoláváním demonstrací do doby, kdy podobný kredit, jako měl Havel, získáte. Příležitostí je dostatek. Sebevětší dav je vždy z principu v rukou davových vůdců, a proto nemůže nahradit svobodné volby. To jste si určitě uvědomili, když jste stáli před davem na letenském podiu a nechali se unášet příjemným pocitem moci. Pozor, i toto je droga. Teprve svobodné volby, které následovaly po sametové revoluci, potvrdily oprávněnost těchto demonstrací a vedly k ústavním změnám.

Předvolební průzkumy přesvědčivě dokazují, že vámi požadovanou demisi premiéra svobodné volby nepotvrdí, a proto není fér, že v této nedemokratické činnosti pokračujete. Také se konečně probudila ODS, když vaši reakci na zvolení pana Křečka považuje za přehnanou.

Ivan Hüttel


Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!


 Neviditelný pes
Toto je DENÍK: do sítě jde obvykle nejpozději do 8.00 hod. aktuálního dne. Pokud zaspím, opiji se, zešílím nebo se zastřelím, patřičně na to upozorním - neboť jen v takovém případě vyjde Pes jindy, eventuálně nikdy.
Šéfredaktor Ondřej Neff (nickname Aston), příspěvky laskavě posílejte na adresu redakce Jiřímu Wagnerovi, redaktorovi NP (nickname JAG). Rubriku Zvířetník vede Lika.