29.1.2023 | Svátek má Zdislava


ENERGIE: Mimořádné, nezasloužené či neoprávněné zisky?

10.1.2023

Otázkou je, jaká je příčina obrovského nárůstu cen energií, a s ním související hrozby likvidace části našeho energeticky náročného průmyslu a poklesu životní úrovně obyvatel na jedné straně a extrémních a nadměrných zisků u nás označovaných jako mimořádné, které z ničeho nic končí v kapsách akcionářů výrobců energií a bank. Jinými slovy všichni platíme zbytečně drahé energie (vysoce nad výrobní cenou), protože tyto vybrané peníze se pouze bez jakéhokoliv užitku přesouvají do kapes vybraných institucí a tím i jejich akcionářů. Nikdo z toho nic nemá, kromě těch vybraných institucí, a pokud nejsou viníky tohoto stavu, tak na to hledí jako na dar z nebes. Jsem jedním z nich jako drobný akcionář jedné banky. Nebylo to zatím nic ohromujícího (pár tisíc). Odhaduji, že hlavní akcionáři dostali nejméně tisíckrát víc, a to už je pár milionů. Tyto akcie už si nemůžete koupit. Také je paradoxně spokojená vláda jako spoluvlastník ČEZ, má co danit, a má z čeho vyplácet podpory, tedy zase z našich vybraných peněz za energie. Vláda to řeší zastropováním cen, což je v podstatě částečný návrat do socializmu, kde byly zastropované všechny ceny, a říkalo se tomu plánované hospodářství.

Termín mimořádný zisk v ekonomii existuje viz. Co je mimořádný zisk? (netinbag.com) cituji: mimořádný zisk se týká neobvyklého zisku, který společnost dosáhla v předchozím roce, k němuž obvykle nedochází a neočekává se, že se v budoucnu znovu objeví. Takže když řešíme naše tzv. mimořádné zisky, tak termín mimořádný je účelově zavádějící, a nejde ani o neobvyklé zisky, protože o nich se nepředpokládá, že nastanou i v budoucnosti. Dovolím se proto přejmenovat mimořádné zisky na nezasloužené nebo za neoprávněné, což určuje příčinu tohoto stavu, a ten se snažím jako laik zjistit. Jsem přesvědčen, že tyto zisky nemohou být způsobené válkou tedy Putinem, jak účelově naznačuje naše vláda, když tyto zisky daní alibisticky pod názvem Válečná daň. Cena energií, která počala růst už před přepadením Ukrajiny, vzniká na burze, kde je konkurenční prostředí. Tuto cenu určuje i cena plynu, ale nikde není zmínka o tom, že by Putin zrealizoval hrozbu zavření plynovodů, Putin je zločinec, ale ne přímý viník naší energetické krize!

Nyní to hlavní. Je naprosto jisté, že důsledkem těchto, je jedno zda mimořádných či nezasloužených či protiprávních zisků je, že vláda musí rozdávat žebračenky. Cinkal jsem klíči na demonstracích vyzývajících k odchodu komunistů do nenávratna v roce 1989, aby vznikla svobodná společnost, kde ten, kdo řádně pracuje nebo pracoval, má jistotu, že z ničeho nic se nestane neschopným žebrákem, který musí nedůstojně prosit o pomoc nezodpovědnou vládu. Vláda nehledá příčinu obrovského zdražení, a místo toho, aby ji našla a odstranila, jen slibuje pomoc. Ještě hloupě. Opozice by alespoň to zastropování udělala chytřeji. Pokud to právní cestou nejde odstranit, pak jsme se vrátili do komunistického absurdistánu, kde neplatí, že cenu určuje nabídka a poptávka.

U nás by tedy mělo platit, pokud se nezmění nabídka a poptávka, a ta se nezměnila, tak se nezmění cena. Poptávku přece určuje počet možných zapnutých energetických spotřebičů a nabídku počet energetických zdrojů všeho druhu, jejichž počty se nezměnily, ani se nemohly významně změnit v krátké době. Pokud Němci vyřadili atomové elektrárny, resp. je nenahradili, rovnocennými energetickými zdroji, tak musí nést sami zodpovědnost za špatné rozhodnutí. Stejně tak musí nést zodpovědnost ten, kdo rozhodl naprosto nesmyslně, že povolenky jsou komoditou, s kterou se obchoduje. Tady žádná solidarita neplatí. Každopádně způsob obchodování s energiemi selhal a někde je systémová chyba nebo podvod. Podle mne to nemohou nebo pouze nemohou být přirozené hospodářské cykly, tj. krize, recese, oživení, konjuktura. Hospodářské cykly a cyklické krize jsou ekonomy považovány za přirozené jevy, resp. za zákonitosti růstu tržní ekonomiky. To je z hlediska teorie optimální regulace určitě pravda. Toto trochu znám z techniky.

To, co se děje u nás, přece nejsou proboha zákonitosti růstu naší tržní ekonomiky. To je neschopnost naší vlády a EU. Opozice je k ničemu, leda sice někdy k dobré, ale neúčinné kritice, protože nemůže mít nikdy dost hlasů. Dělá si jen reklamu do dalších voleb. Pomocí jsou silné odbory, jako je tomu na západě, jenže to se naše odbory ještě nenaučily, a zůstaly jen převodovou pákou vlády, jako za komunistů. Dělají jen demonstrace pro srandu králíkům. Otázkou je, zda to také není příčinou násobně menších našich platů oproti západu.

Ve Spojených státech je Komise pro cenné papíry (SEC) federální agenturou (viz. Co je Komise pro cenné papíry a burzy (SEC)? (helpleft.com), která reguluje prodej a obchodování na burze. Burzovní makléři, obchodníci a burzy musí být podrobeni pravidelné kontrole. Spotřebitelé mohou u agentury podávat zprávy o nekalých praktikách. Je-li stížnost spotřebitele považována za hodnou vyšetřování, může SEC nařídit audit burzy, když má podezření z protiprávních praktik, a tak postavit porušovatele zákona před soud.

Fakt je ten, že v listopadu byla v USA inflace 7,1 %, a trend je klesající. U nás byla inflace v listopadu 16,2 % a trend rostoucí. V USA, oproti nám, lze tuto relativně nižší inflaci považovat za přirozený hospodářský cyklus. Otázkou tedy je, proč naše vláda za spotřebitele nepožádá o kontrolu a audit burzy v Lipsku, když existuje podezření z nekalých praktik.

Ještě dodávám odkazy týkající se cen plynu, viz. zde jsou.

Problémy v energetice a s inflací přichází primárně z Bruselu, nikoliv z Moskvy. Jsou tam mimo realitu, říká Ivan Langer | ŽivotvČesku.cz (zivotvcesku.cz), a z druhého odkazu Strop na plyn je schválen. Drahotu to ale nevyřeší | iROZHLAS – spolehlivé zprávy, cituji: Prudký růst cen plynu způsobila loni nejprve ruská spekulace a posléze vojenská agrese na Ukrajině. Pokud to opticky vypadá, že strop na 180 eurech na megawatthodinu je výhra, je to jen zdání. Ano, proti letním cenám je. Ale před dvěma lety stál plyn 15 eur. Takže cenový trest pro Evropu je stále i tak horší než pro Rusko. Nevím, v čem spočívá ruská spekulace, ale jejím výsledkem jsou asi i mimořádné zisky ruského Gaspromu vzniklé zaplacením drahého plynu občany Evropy, a ty se těžko zdaní. Podle mne jde tedy o systémovou chybu evropské burzy, která umožnila ruskou spekulaci či jinou spekulaci, a vznik mimořádných zisků. Takže platí, že vláda nenavrhla audit evropské burzy, který by pravděpodobně odhalil tuto ruskou spekulaci nebo jakoukoli jinou. Vláda tedy maskuje svou neschopnost zjistit příčinu mimořádných zisků tzv. Válečnou daní, tedy daní způsobenou jen válkou na Ukrajině. Cenový trest pro Evropu zřejmě také zavinila naše vláda během předsednictví EU.

Vláda může jako většinový vlastník ČEZ z burzy jednoduše odejít, což je pro nás výhodné z důvodu soběstačnosti. To se údajně nelíbí EU. Pak jsme zase vazalové. Je třeba také zadržet naši vládu, aby nezrušila valorizační pojistku pro důchodce, k čemuž se chystá, jinak z další části důchodců udělá další žebráky. Stejně tak musí zajistit valorizaci úspor v penzijních fondech, to už měla udělat už při zavedení těchto fondů, bylo to od ní totálně nezodpovědné. Důchodci nemají čas čekat na konjukturu, a ušetřené peníze na stáří jim doslova krade jejich inflační znehodnocení.