24.9.2023 | Svátek má Jaromír


Eliška Portešová

MÉDIA: Manipulativní praktiky Jaromíra Soukupa

24.1.2019
Jaromír Soukup, moderátor mnoha pořadů své televize Barrandov, už svou každodenní neustálou přítomností na obrazovce dokáže vsugerovat svým... více

Mediální podnikatel a majitel TV Barrandov se rozhodl vstoupit do vysoké politiky.

GLOSA: Česká společnost v plné nahotě

26.2.2013
Vzbuzené negativní emoce jsou nakažlivé, verbují a osmělují nejhorší spodinu, jejíž agresivita je nejen podporována, ale dokonce i vydávána za... více

Lze vůbec pochopit nenávist, která vyústí ve štvanici na vlastního prezidenta?

GLOSA: Pomluva

3.12.2011
Karel Schwarzenberg kdysi pronesl: "V Česku není možné strávit dvě hodiny v hospodě, ať už na vesnici nebo v Praze, aby se tam nepomlouvalo. Mně to... více

Nejčilejší zlo na světě a není nic lehčího než klamat a pomlouvat.

POLITIKA: Kam nás vedou naši politici

28.10.2011
Existují vlastnosti, které jsou garantem velikosti lidského ducha. Každý z nás tuší, že k nim patří potřeba nezávislosti a svobody, odvaha,... více

Sklonit hlavu a proboha, nikdy si nepohněvat naše mocné ´spojence´!

SPOLEČNOST: Lůza puštěná z řetězu

18.8.2011
Nemíním polemizovat o významu slova lůza, i když bezesporu jde o hanlivé označení. Přesto upozorňuji, že lůzou pro mne nejsou lidé živící se rukama,... více

Jsme dennodenně svědky nevybíravých až štvavých kampaní vůči hlavě státu.

SPOLEČNOST: Jen ´blbá´nálada?

8.7.2011
Prý panuje "blbá nálada" a lidé už mají všeho dost. Útočí na ně korupce, tahanice politických stran, zdražování současné i budoucí, státní dluh,... více

Média, odbory a někteří politici nás neustále přesvědčují o naší nespokojenosti.

SPOLEČNOST: Absurdistán

15.3.2011
Žijeme ve společnosti, v jejíchž některých oblastech se ani po dvaceti letech nic nezměnilo. Stále je v nich zakonzervován socialismus, který pak ve... více

Konečně bereme na vědomí, že pokrok ve vědě a výzkumu je zdrojem bohatství společnosti.

ZDRAVOTNICTVÍ: Vzpoura našich otroků

29.1.2011
Nejslavnější vzpourou v dějinách bylo Spartakovo povstání v 73. roce př.n.l. Všichni jsme se o něm učili a měli jsme jasno. Na jedné straně tu byla... více

Šíří se strach a padá jistota, že o naše zdraví bude postaráno.

SPOLEČNOST: Pokusy o destabilizaci ČR

17.12.2010
Je méně či více maskován vznešenými proklamacemi, morálními rozhořčeními, popřípadě "spravedlivým" bojem za jinou - lepší společnost. Tyto mimikry na... více

Zápas o charakter naší společnosti a její další směřování je stále urputnější.

MÉDIA: Informace a manipulace

12.11.2010
Nejsem novinářkou, nepracuji v redakci žádných novin, takže nevím, jak to v médiích chodí. Navíc si myslím, že mi to může být jedno. Když si jdu do... více

Žiji v době vlády informací, a vím, že pravdivé informace mají cenu zlata.

ŠKOLSTVÍ: Dilema

15.9.2010
Volal mi jeden můj dobrý známý, vysokoškolský učitel, erudovaný odborník a vědecký pracovník, že mu asi nic jiného nezbude než konečně řešit svou... více

Řečí o prioritě školství a slibů ohledně platu jsem už zažila hodně.

ZDRAVOTNICTVÍ: Otroci současné společnosti

6.9.2010
Není pochyb, že tím nejcennějším, co člověk má, je jeho zdraví. Proto se také přání pevného zdraví stalo součástí vzájemných pozdravů, přípitků a... více

Lidém se chovají k lékařům stejně, jako kdysi antická společnost ke svým otrokům.

SPOLEČNOST: Bože, zbav nás zaslepenosti ...

27.5.2010
Stačí, když se lidé sejdou u piva v jedné hospodě, a i když se navzájem nikdy před tím neviděli, dá se s jistotou předpokládat, že se začnou bavit o... více

... a nedej zahynouti nám i budoucím!

SPOLEČNOST: Jeden naivní pohled ženy na volby a politiku

21.5.2010
Tolik pozornosti se ženám může dostat právě a jen v předvolebním čase. Potvrzuje se, že jsou ženy hodny obdivu už pro svou tělesnou krásu. Proto je... více

Jsem žena, a tak s pobavením sleduji celý ten mumraj před volbami.

POLITIKA: Blíží se volby

3.5.2010
Politici před námi defilují a vtírají se do naší přízně. A my je v duchu srovnáváme s naší představou ideálního politického vůdce. Intuitivně nějak... více

V Periklově době se stal sněm, složený ze všech právoplatných občanů Athén, duší státu.

SPOLEČNOST: K lepším zítřkům?

5.4.2010
Máme plnou pusu humanismu, zaklínáme se lidskými právy, dokonce ani nevyslovíme svá pohoršení nad některými jevy, abychom se nedej bože nedotkli... více

Nedávno jsme mohli sledovat boj o podpis Lisabonské smlouvy.