5.6.2023 | Svátek má Dobroslav


Vladimír Blažek

Vladimír Blažek

VĚDA: Oblékání a vši jsou staré jako lidstvo samo?

17.8.2011
Běžně jsme si představovali, že vznik oblečení je spojen s expanzí anatomicky moderního člověka do chladnějších klimatických pásem. Archeologických... více

Bylo by možné, aby oblékání mělo původ starší než oněch maximálně 40 000 let?

VĚDA: Testosteron zvyšuje podezírání a snižuje důvěru

11.2.2011
Mužský pohlavní hormon, testosteron, má pověst hormonu, který vedle utváření mužských pohlavních znaků a sexuálního chování zvyšuje tendenci k... více

O vztahu dvou hormonů - testosteronu a oxytocinu.

VĚDA: Nové doklady nejstaršího symbolického myšlení

9.2.2011
Před nedávnem udivily vědeckou veřejnost přes 70 000 let staré doklady o zdobení pomocí korálů z ulit plžů z jeskyně Blombos v jižní Africe. Z této... více

Jižní Afrika přinesla opět nové poznatky o schopnostech našich předků.

VĚDA: Zpěv ptáků a řeč lidí

26.1.2011
Ptáci a savci mají velmi vzdálený společný původ. Vyvinuli se ze zcela odlišných plazích skupin, jejichž společní předci jsou v nedohlednu – snad až... více

Máme mnohé vlastnosti podobné či obdobné, a to až překvapivě.

VĚDA: S čím souvisí maskulinita mužů v očích žen?

8.12.2010
Zvláště je známo, že ženy v době ovulace spíš mají v oblibě portréty těch mužnějších, později po ovulaci těch ženštějších protějšků. Vysvětlením by... více

Některé ženy mají v oblibě spíše muže s výraznými mužskými znaky.

VĚDA: Myslíme i mozečkem?

18.11.2010
Podle běžných představ nám mozeček umožňuje udržovat rovnováhu a kontroluje činnost svalů při řízení motoriky. Při podrobnějším nahlédnutí do učebnic... více

Ukazuje se, že mozeček má význam daleko větší.

VĚDA: Jsou šimpanzi a bonobové naši bratranci či bratři?

12.11.2010
K předefinování druhů a rodů i vyšších systematických jednotek došlo v rámci poznávání naší evoluce mnohokrát. Někdy se jednalo o celkově modernější... více

Velmi zajímavý podnět k naší evoluci přinesl článek pracovníků z Univerzity v Haifě.

VĚDA: Počátky symbolického myšlení a jeskyně Blombes

30.12.2009
Doklady o složitějším myšlení lidí na základě materiální kultury jsou spojovány s pokročilými populacemi anatomicky moderního člověka. Počátky... více

Doklady o materiální kultuře na úrovni, která dosud byla nacházena jen v Evropě.

VĚDA: Mozek a floreský člověk

29.10.2009
V bohaté odborné polemice o původu a stáří floreského člověka (viz předchozí článek Je původ člověka z Flores již jasnější?) se nejedná jen o „hraní... více

Antropologické společenství s napětím sleduje, zda ostrov Flores nevydá nová svědectví.

VĚDA: Je původ člověka z Flores již jasnější?

26.10.2009
Neklid kolem kosterních pozůstatků z jeskyně Liang Bua a trvající zájem jsou navíc umocněny osobní záští a nedávnými invektivami mezi vědci navzájem... více

V odborných kruzích diskuze o postavení floreského člověka intenzivně pokračují.

SPOLEČNOST: Proč bychom se měli biologicky vzdělávat

6.7.2009
Před nedávnem jsem začal sledovat, jak dalece se lidé orientují v biologických a biomedicínských oborech, k čemuž mě navedla a dopomohla zejména... více

Pro většinu široké veřejnosti se biologie zužuje na několik témat.