18.9.2019 | Svátek má Kryštof


VĚDA: S čím souvisí maskulinita mužů v očích žen?

8.12.2010

Některé ženy mají v oblibě spíše muže s výraznými mužskými (maskulinními) znaky; v obličeji se jedná o širší dolní čelist a bradu, mohutnější nadočnicové oblouky apod. Jiné ženy však preferují v obličeji jemnější až ženské (femininní) rysy. Ukazuje se, že to může souviset s více otázkami. Zvláště je známo, že ženy v době ovulace spíš mají v oblibě portréty těch mužnějších, později po ovulaci těch ženštějších protějšků. Vysvětlením by mohlo být to, že maskulinita může dokazovat vyšší kvalitu genů (především pro obranný systém a tím odolnosti k infekcím), což je vhodnější pro životaschopnost potomků. Naopak femininní rysy mohou souviset s očekávatelnou vyšší ochotou pečovat o společné děti. Mužům se pak, jak je známo, více líbí ženy mladší a také ženy v ovulaci.

Možností vysvětlení preference maskulinity či femininity mužských obličejů ze strany žen je více. Např. se ukazuje, že výrazná maskulinita bývá často lidmi spojována s antisociálním chováním (ve vztahu s agresivitou), nízkou emocionalitou atd. Obdobně femininita bývá spojována s citlivostí, vřelostí a prosociálností. Zřejmě uvedené charakteristiky obličeje odrážejí vztah k různým biologickým a behaviorálním vlastnostem mužů (a obdobně bychom mohli uvažovat o postojích mužů vůči ženám).

Studie DeBruinové z Univerzity v Aberdeenu ve Skotsku s dalšími spolupracovníky ukázala, že s preferencí maskulinity je spojena (je pozitivně korelována) vyšší negativní citlivost k patogenním faktorům na škále odporu k jejich možným zdrojům, čili že žena, která více odmítá nemoci a škodlivé vlivy, dává větší přednost mužským rysům. Dá se říci, že s maskulinitou očekává pravděpodobnější zdraví. U podobných škál v oblasti sexuálního chování (např. odmítání poslechu pohlavního styku druhých) nebo morálního usuzování (např. klamání přítele) žádná souvislost s vyšší upřednostněním maskulinity zjištěna nebyla. Rozpoznání předpokladů zdraví u partnera je zřejmě pro ženu důležitější; naopak možné „prohřešky“ v sexuálním či etickém chování nejsou spojovány s tím, zda se ženě líbí muži „mužnější“ nebo ne.

Jedná se tak o další poznatek, který ukazuje na to, že ženy ve vztahu k maskulinitě porovnávají (což nemusí být vědomé) „užitek“ z dobrého genetického zdraví potenciálního partnera s nižší očekávatelnou mírou rodičovské péče a naopak ve vztahu k femininitě „užitek“ z ochoty starat se o potomky s nižší předpokládatelnou genetickou kvalitou pro zdraví.Můj syn má svalovou dystrofii, od 12 let je na vozíku
Můj syn má svalovou dystrofii, od 12 let je na vozíku

Na 7. září připadá Světový den Duchennovy svalové dystrofie. Tímto vzácným genetickým onemocněním trpí i Jaroslav, který je v současnosti plně odkázaný na pomoc druhých.


 Neviditelný pes
Toto je DENÍK: do sítě jde obvykle nejpozději do 8.00 hod. aktuálního dne. Pokud zaspím, opiji se, zešílím nebo se zastřelím, patřičně na to upozorním - neboť jen v takovém případě vyjde Pes jindy, eventuálně nikdy.
Šéfredaktor Ondřej Neff (nickname Aston), příspěvky laskavě posílejte na adresu redakce Jiřímu Wagnerovi, redaktorovi NP (nickname JAG). Rubriku Zvířetník vede Lika.