20.1.2021 | Svátek má Ilona


VĚDA: S čím souvisí maskulinita mužů v očích žen?

8.12.2010

Některé ženy mají v oblibě spíše muže s výraznými mužskými (maskulinními) znaky; v obličeji se jedná o širší dolní čelist a bradu, mohutnější nadočnicové oblouky apod. Jiné ženy však preferují v obličeji jemnější až ženské (femininní) rysy. Ukazuje se, že to může souviset s více otázkami. Zvláště je známo, že ženy v době ovulace spíš mají v oblibě portréty těch mužnějších, později po ovulaci těch ženštějších protějšků. Vysvětlením by mohlo být to, že maskulinita může dokazovat vyšší kvalitu genů (především pro obranný systém a tím odolnosti k infekcím), což je vhodnější pro životaschopnost potomků. Naopak femininní rysy mohou souviset s očekávatelnou vyšší ochotou pečovat o společné děti. Mužům se pak, jak je známo, více líbí ženy mladší a také ženy v ovulaci.

Možností vysvětlení preference maskulinity či femininity mužských obličejů ze strany žen je více. Např. se ukazuje, že výrazná maskulinita bývá často lidmi spojována s antisociálním chováním (ve vztahu s agresivitou), nízkou emocionalitou atd. Obdobně femininita bývá spojována s citlivostí, vřelostí a prosociálností. Zřejmě uvedené charakteristiky obličeje odrážejí vztah k různým biologickým a behaviorálním vlastnostem mužů (a obdobně bychom mohli uvažovat o postojích mužů vůči ženám).

Studie DeBruinové z Univerzity v Aberdeenu ve Skotsku s dalšími spolupracovníky ukázala, že s preferencí maskulinity je spojena (je pozitivně korelována) vyšší negativní citlivost k patogenním faktorům na škále odporu k jejich možným zdrojům, čili že žena, která více odmítá nemoci a škodlivé vlivy, dává větší přednost mužským rysům. Dá se říci, že s maskulinitou očekává pravděpodobnější zdraví. U podobných škál v oblasti sexuálního chování (např. odmítání poslechu pohlavního styku druhých) nebo morálního usuzování (např. klamání přítele) žádná souvislost s vyšší upřednostněním maskulinity zjištěna nebyla. Rozpoznání předpokladů zdraví u partnera je zřejmě pro ženu důležitější; naopak možné „prohřešky“ v sexuálním či etickém chování nejsou spojovány s tím, zda se ženě líbí muži „mužnější“ nebo ne.

Jedná se tak o další poznatek, který ukazuje na to, že ženy ve vztahu k maskulinitě porovnávají (což nemusí být vědomé) „užitek“ z dobrého genetického zdraví potenciálního partnera s nižší očekávatelnou mírou rodičovské péče a naopak ve vztahu k femininitě „užitek“ z ochoty starat se o potomky s nižší předpokládatelnou genetickou kvalitou pro zdraví.
 Neviditelný pes
Toto je DENÍK: do sítě jde obvykle nejpozději do 8.00 hod. aktuálního dne. Pokud zaspím, opiji se, zešílím nebo se zastřelím, patřičně na to upozorním - neboť jen v takovém případě vyjde Pes jindy, eventuálně nikdy.
Šéfredaktor Ondřej Neff (nickname Aston), příspěvky laskavě posílejte na adresu redakce Jiřímu Wagnerovi, redaktorovi NP (nickname JAG). Rubriku Zvířetník vede Lika.