15.7.2018 | Svátek má Jindřich


Luděk Frýbort

Luděk Frýbort

SVĚT: Ohlédnutí za 11. zářím 2001

29.9.2015
Čím jsem starší, tím mi čas utíká rychleji; už počtrnácté se dovršilo výročí dne, v němž se zase jednou lámaly dějiny. Napsal jsem tenkrát, jak jsem... více

Pomalu, nedůsledně a nerad dospívá Západ k poznání, že orientální myšlení je jiné.

SVĚT: Hrst poznámek k stěhování národů (3)

9.9.2015
Vlastně by mi do toho nemuselo nic být. Nepřísluším k žádné z církví, třebaže ateista také nejsem; vytvořil jsem si během života vlastní názor na... více

Podivné cesty pastýře duší.

SVĚT: Hrst poznámek k stěhování národů (2)

8.9.2015
Je ještě druhá, či spíš první fronta té patálie: neutuchající proudy běženců ze zemí Blízkého východu, rozvrácených sektářskými válkami, či zase ze... více

Lidokupectví aneb Kapitulace evropských elit před zločinem.

SVĚT: Hrst poznámek k stěhování národů (1)

7.9.2015
Heidenau. Takové ne zrovna vzhledné, podél silnice roztahané čtrnáctitisícové město mezi Drážďany a Pirnou, dohromady bych o něm nevěděl, kdybych... více

Kdo je tady rasistou aneb O duši nomádské.

KULTURA: Místo spisovatele ve společnosti

26.8.2015
Ve světě se pořád něco děje, nač jsem v pokušení zareagovat, takže mi už přes dva měsíce leží mezi ostatními lejstry a výstřižky článek pana Erika... více

„Čeští literáti hledají své místo ve společnosti,“ hlásá Tabery v Respektu.

EVROPA: Osmašedesátníci

24.8.2015
No vida, už zase máme jedenadvacátý srpen. Posedmačtyřicáté se vrací výročí dne znícího rachotem sovětských tanků po dlažbě českých měst, střelbou u... více

Ještě se nestalo, aby lakování narůžovo neskončilo kolosálním malérem.

EVROPA: Pytlíkování na princip povýšené

19.8.2015
Nějak se krátí časové rozmezí, v němž je západní člověk – o jiných se neodvažuji soudu – schopen či ochoten uvažovat. Naši ještě ani ne tak příliš... více

Má-li se něco či někdo zachránit, ať jsme to raději my, naše západní civilizace.

SVĚT: Dvé svatých knih

17.8.2015
Ve jménu Boha milosrdného, slitovného! A odměnou těch, kteří vedli válku proti Bohu a Jeho poslu a šířili na zemi pohoršení, bude věru to, že budou... více

aneb Variace na téma antiislamismu.

SVĚT: Kterak spravedlivě nálepkovati džihád

21.7.2015
Diskutujeme-li o čemkoli, měli bychom předmětu diskuse aspoň v hrubých rysech rozumět. Což se zdá být samozřejmé, ale jaksi není; zejména v... více

Máme co dělat s civilizací myšlenkově ustrnulou, avšak sebejistou v pocitu nadřazenosti.

SPOLEČNOST: Hrst citátů a fetiše doby

1.7.2015
Prosím o prominutí; to víte, zprávy ze staré vlasti dostávám ze zpožděním, a já vám teď nevím: našel už pan Ovčáček ten ominózní Peroutkův článek, v... více

Nezazlívám jistým státníkům dnes už poněkud trapné výroky; nebyli víc než lidmi svého času.

EVROPA: Lidská lavina

29.6.2015
Cestovav prostředkem května za jistou záležitostí do Rakouska málem jsem si nevšiml, že se nalézám na území jiného státu - kdyby mě na to... více

aneb Nová fáze civilizačního střetu… a co teď dál.

SVĚT: Migrace 2015

22.6.2015
Nic bych za to nedal, že než tento rok 2015 doběhne ku svému konci, dojde v Evropě k zásadnímu obratu v postoji veřejného mínění k otázkám migrace z... více

Uprchlický problém a zodpovědnost nezodpovědných.

SPOLEČNOST: Nostalgie

13.6.2015
Stával v Praze na Malostranském náměstí pomník polního maršálka J. J. V. Radeckého z Radče, ale už nestojí; podobně jako mariánský sloup na náměstí... více

aneb Hrst dojmů z jedné slavnosti.

SVĚT: O vajíčku a ptáčku

6.5.2015
Uplývá v těchto dnech dvanáctý rok od chvil, kdy americké intervenční jednotky dobyly Bagdád, čímž víceméně skončila takzvaná druhá válka v Perském... více

Zamyšlení po dvanácti letech od druhé války v Perském zálivu..

SVĚT: Židovský příklad

27.4.2015
Sám nevím, jestli bych našel odvahu vystěhovat se do Izraele, být židem. Nebo spíš, teď v kmetském věku už bych to nějak doklepal, kde jsem, ale... více

aneb Tři scénáře příštího vývoje.

SVĚT: Alternativy budoucnosti...

20.4.2015
Budoucnost má v zásobě velký výběr alternativ, jimiž se může vydat. Stalo se však zarážejícím obyčejem této doby vybrat si z nich tu nejpříznivější,... více

... a ideologická houpačka.

SICÍLIE: Poznámky historicko-literární z toulek (IV)

16.4.2015
V Segestě se hrdina Turms zamotal do pěkné polízanice, z níž neviděl jinou cestu než uchýlit se do exilu u lesního kmene Sikanů, nejpůvodnějšího ze... více

Země Sikanů a úvaha na závěr.

SICÍLIE: Poznámky historicko-literární z toulek (III)

15.4.2015
Přes noc se udělal vítr, z moře dorážejí bouřlivé vlny a černý praporek nad pláží signalizuje – nelézt do vody! více

Eryx a Segesta.

SICÍLIE: Poznámky historicko-literární z toulek (II)

14.4.2015
Řečené jinam se nazývá Monreale, menší město v kopcích nad Palermem, a v něm zázrak převyšující celé Palazzo dei Normanni i s kaplí. více

Skvost normanské architektury a pochmurné město zločinu.

SICÍLIE: Poznámky historicko-literární z toulek (I)

13.4.2015
Ne že by mi nezbývala bílá místa na mapě Itálie, ale snad mohu říci, že ji mám v rámci svých možností zvandrovanou dosti důkladně. více

Zapomenuté město pod dálnicí a rázovitosti siciliské metropole.

SVĚT: O mužících šedivých i zelených...

7.4.2015
Tak to se tedy šedivým mužíkům nepovedlo, hahaha. Americká obrněná kolona projela kraji českými za velikého vítání, jásání a hvězdnatými prapory... více

... a jisté nejmenované mocnosti.

SVĚT: Ruská politika ve zkoušce dějin

30.3.2015
“Pomysleme si říši Rakouskou rozdělenou na množství republik a republiček – jaký to milý základ k universální ruské monarchii!” (František Palacký v... více

Čtvrtstoletí minulo od pádu sovětského imperia a už to tady máme zase.

SVĚT: Jak dál po Charlie Hebdo

23.3.2015
Už třetí měsíc uplývá od vražedného útoku v redakci Charlie Hebdo, ale vzrušení jaksi ne a ne pominout. více

Patera polínek k ideologii jménem islám přiložení.

SVĚT: O mokřině a komárech

11.3.2015
No, a už to začíná být tady. Sám se nestačím divit, jaký jsem to byl prorok tenkrát před osmi lety, když jsem psal tyto řádky. Ne že bych z toho měl... více

Islám se stává jedním z hlavních, ne-li dočista nejhlavnějším předmětem veřejné debaty.

HISTORIE: Co značí slovo finlandizace

10.3.2015
Sesednou se strejci u piva a komentují politické dění. „Já bych, Venco, celou tu zlodějskou bandu… více

aneb Připodotknutí váženému panu prezidentu.

SVĚT: Evropa v obklíčení a co s tím

25.2.2015
Žijeme dobře, žijeme svobodně v té naší Evropě, nebo aspoň ve srovnání s jinými světa kraji. více

Obtížno přehlédnout, že se náš navyklý životní způsob ocitá ve smyčce stále se zužujícího obklíčení.

SVĚT: To zlé slůvko „zabij“

10.2.2015
„Islám, pokud vím, nemá násilí ve svém učení,“ prohlásil dr. Hasan Mezian původem ze Syrie, nyní senátor za ČSSD. No, ještě že vložil do své věty to... více

„Islám, pokud vím, nemá násilí ve svém učení,“ prohlásil český senátor Hasan Mezian.

SVĚT: Řecké jaro...

7.2.2015
Mýlí se každý, kdo si myslí, že se Řecko kvůli svým dluhům vzdá své suverenity a práva na aktivní spoluúčast v evropském rozhodovacím procesu. (Nikos... více

... civilizační brázda a práh nenávratu.

SPOLEČNOST: O rasismu přemýšlení kacířské

31.1.2015
„Podstata lidského bytí je na celém světě stejná,“ vyjádřil se svého času jeden zastánce všelidské rovnosti. Nu, souhlasil bych v tom, že všichni... více

Lze nalézt mnohou odlišnost mezi plemeny lidskými, a nejen po stránce tělesné.

SVĚT: Protestní tenisky

27.1.2015
Chystala se moje choť do divadla a bylo to dost složité chystání. „Co myslíš,“ dožadovala se mé asistence, „mám si na sebe vzít tohle… nebo radši... více

aneb Vzpomínka pamětníkova na rok osmašedesátý.

SVĚT: O psích chlupech

17.1.2015
Abych podal vysvětlení, co byl ve staré horničině perkfest: nevytěžený sloupec rudní horniny zabraňující zřícení celého díla. Jeden perkfest ztlouští... více

Ideje politické korektnosti pomalu, ale zjevně ztrácejí svou zposvátnělou nedotknutelnost.

SVĚT: Prodavači duší

14.1.2015
Marně hledám v češtině ekvivalent německého termínu Seelenverkäufer (prodavač duší), jímž je míněn zchátralý, rezavý bezmála vrak, o němž není jisto,... více

Poznámka k uprchlické tématice.

SVĚT: Paniky a skutečnosti...

7.1.2015
Už jsem si na ten úkaz zvykl, ale divím se pořád: co tak hrozně důležitého si mají pořád co povídat ti lidé, jak je tak vidím běhat po městě s... více

... ve světle číselných údajů.

SVĚT: Kam běžíš, Západe?

6.1.2015
Nemá už smysl si něco zastírat; vítězstvím nad sovětskou Říší zla roku devětaosmdesátého jako by se síla západní civilizace vyčerpala. Její principy... více

aneb Tatík stát a nadučitel Průšvih.

SVĚT: Trudné novoroční rozjímání

29.12.2014
Ze starého roku už zbývá jen skrojek a já přemýšlím, co pěkného či povzbudivého bych napsal k uvítání nového, ale optimistický inkoust mi nechce... více

Přemýšlím, co pěkného napsat k novému roku, ale optimistický inkoust mi nechce ukápnout.

SVĚT: O spásonoších a temné fantazii

23.12.2014
Abych tak řekl, při vší úctě k panu Verdimu nevěřím příliš na existenci Jagů, zloduchů ze zásady, kteří páší ničemné skutky z žádného praktického ani... více

Nebylo maléru tak strašlivého, s následky tak ničivými, aby u jeho zrodu nestál ušlechtilý úmysl.