21.5.2019 | Svátek má Monika


PRÁVO: Znovu o "svatbách"

30.6.2018

aneb V rozporu s realitou i jinými normami

Před nějakým časem jsem se na stránkách Lidových novin (Nestejné rodiny, LN 6. března) zamýšlel nad nutnými změnami, kterých by bylo zapotřebí v našem občanském zákoníku, pokud bychom si přáli, aby ustanovení našeho práva dosud upravující sňatek, manželství a rodinu se netýkala jen vztahů osob různého pohlaví, jako je tomu dnes, ale aby se v nějaké formě týkala i vztahů osob homosexuálních.

Nyní je ve sněmovně předkládán tisk č. 201, kterým skupina poslanců navrhuje jednoduchou novelu občanského zákoníku, jež změnou šesti ustanovení poněkud rázně řeší tento „problém“. Nejzávažnější je zásadní změna ustanovení §§ 655 a 656, která dosud stanovila, nejen kdo je účasten manželství, ale také to, jaký je smysl manželství. Pokud se zde v § 655 dosud stanovilo, že „manželství je trvalý svazek muže a ženy…“, má toto ustanovení být pozměněno tak, že „manželství je trvalý svazek dvou osob…“.

Rovněž v následujícím ustanovení §656 jsou slova „muže a ženy“ nahrazena slovy „dvou osob“. Ale kupodivu je v tomto ustanovení ponechán beze změny druhý odstavec, který zní: „Hlavním účelem manželství je založení rodiny, řádná výchova dětí a vzájemná podpora a pomoc.“

Obávám se, že ponecháním tohoto ustanovení může být novela v rozporu nejen s realitou – pochybuji, že hlavním účelem homosexuálních svazků je výchova dětí –, ale i s jinými ustanoveními právního řádu. České právo neumožňuje rodičovství dvou osob stejného pohlaví, neboť to je – podle nás – v rozporu s nejlepším zájmem dítěte, chráněným čl. 3 odst. 1 Úmluvy o právech dítěte.

Co s manželstvím po změně pohlaví?

Další změny občanského zákoníku se jen přizpůsobují hlavní změně, totiž záměně muže a ženy za osoby. Pozoruhodná změna je navrhována v přechodných a závěrečných ustanoveních občanského zákoníku, kde k odstavci, v němž se dosud stanoví, že části občanského zákoníku týkající se manželství se vztahují i na registrované partnerství, navrhuje přidat další odstavec, kde se stanoví, že ustanovení § 776 a § 777 „se nepoužijí na určování rodičovství manželů, kteří jsou osobami stejného pohlaví“. Tato ustanovení totiž určují postup při zjišťování otcovství. To se zdá být pochopitelné, ale jen to podtrhuje zásadní odlišnost práv a povinností párů muže a ženy od párů „osob“, které mají být novelou jen zdánlivě sjednoceny.

Závažná a, zdá se mi, poněkud kuriózní změna je navrhována v § 29, který se týká změny pohlaví. Dosud se zde stanovilo, že: „Změna pohlaví nemá vliv na osobní stav člověka ani na jeho osobní a majetkové poměry. Manželství nebo registrované partnerství však zaniká.“ Nyní se navrhuje slova „manželství nebo“ vypustit. Což znamená, že pokud by jeden z manželů změnil své pohlaví, zůstávalo by manželství nadále platné.

Pocity druhého z manželů si v praxi každý jistě dovede představit…¨

LN, 26.6.2018

Převzato z blogu autora s jeho souhlasem

Autor je zástupce ombudsmankyDiskuse


J. Zaoralek
17:17
1.7.2018

J. Anděl
20:20
1.7.2018

J. Kanioková
20:51
1.7.2018

J. Zaoralek
9:00
2.7.2018

J. Anděl
9:29
2.7.2018

J. Zaoralek
9:58
2.7.2018

J. Hanzlík
11:02
1.7.2018

D. Stirský
9:31
1.7.2018

J. Kanioková
14:04
1.7.2018

J. Jurax
0:13
1.7.2018

P. Portwyn
16:47
1.7.2018

L. David
23:10
30.6.2018

K. Potoček 413
19:17
30.6.2018

V. Kolacik
7:25
1.7.2018

M. Malovec
10:57
30.6.2018

O. Zuckerová
12:19
30.6.2018

J. Kanioková
10:53
30.6.2018

J. Kanioková
11:21
30.6.2018

J. Kanioková
11:31
30.6.2018

J. Schwarz
9:38
30.6.2018

P. Lenc
9:19
30.6.2018

J. Kanioková
Ano
11:46
30.6.2018

J. Jurax
0:16
1.7.2018

K. Janyška
9:10
30.6.2018

J. Dostál
8:31
30.6.2018

J. David
7:22
30.6.2018

K. Oldřich
6:48
30.6.2018

V. Kolacik
6:58
30.6.2018

V. Kolacik
6:30
30.6.2018

V. Kolacik
6:32
30.6.2018

počet příspěvků: 36, poslední 2.7.2018 09:58

 Neviditelný pes
Toto je DENÍK: do sítě jde obvykle nejpozději do 8.00 hod. aktuálního dne. Pokud zaspím, opiji se, zešílím nebo se zastřelím, patřičně na to upozorním - neboť jen v takovém případě vyjde Pes jindy, eventuálně nikdy.
Šéfredaktor Ondřej Neff (nickname Aston), příspěvky laskavě posílejte na adresu redakce Jiřímu Wagnerovi, redaktorovi NP (nickname JAG). Rubriku Zvířetník vede Lika.