2.12.2023 | Svátek má Blanka


Upozornění

Litujeme, ale tato diskuse byla uzavřena a již do ní nelze vkládat nové příspěvky.
Děkujeme za pochopení.

Zobrazit příspěvky: Všechny podle vláken Všechny podle času
Suchoř 23.11.2009 15:31

křesťanství ohlupuje a vymývá mozky dětem absurdním mýtem o duši

kněz na mši svaté v kostele a na hodině náboženské "výchovy" ve škole nekáže v tom smyslu, že věří v nesmrtelnou duši které tělo člověka oživuje a řídí, ale káže přímo tak, že člověk pozůstává z těla a duše (event. ještě i ducha). Duše je vydávána za komponent který po smrti ještě věčně má žít, může být spasena nebo se smažit v pekle atd... Duše není křesťanskými církvemi předkládána jako lidem jako předmět víry, ale jako samozřejmá a nezpochybnitelná skutečnost. Předmětem víry je Bůh a duše se s ním v rámci křesťanství marketingově spojuje.

Kázání přímo o existenci něčeho a nikoliv jen o takové víře, však vyžaduje doklady o opodstatněnosti šíření takových zpráv. Jinak jde o šíření nebezpečných zpráv poplašných. Nebezpečných proto, že ve spojení ještě s možnými věčnými mukami mohou lidé podlehnout pod tlakem  takové zprávy slabomyslnosti a konat neracionálně s újmami v mnoha směrech. Zkušenosti ukazují, že lidé pod takovým tlakem neváhají ani páchat zločiny vůči lidstvu i vůči Bohu.

Z těchto důvodů je nezbytně nutné zakázat jakékoliv kázání a propagaci křesťanského mýtu o duši a to až do předložení církvemi nějakých důkazů o tom, že by mohl tento jimi prosazovaný mýtus reálně existovat. V diskusi na těchto stránkách však byly uvedeny nezvratné důkazy vědecké i technické o tom, že duše v křesťanském pojetí existovat nemůže.

Křesťanství ve spojení s mýtem o duši je i historicky ještě více nebezpečnou ideologií než nacismus a komunismus a společně s nimi by mělo být zakázáno.

Křesťanství by se mělo případně odříct mýtu o duši stejně tak jako komunismus jednoznačně zločinného stalinismu. Jedno z nich má na svědomí víc hanebností na lidstvu, jako druhé a jsou pro současnou civilizaci již nemyslitelné.

Suchoř 20.11.2009 19:09

nic proti Bohu, duše je však absurdním mýtem církví a šamanů

lze věřit tomu, nebo připustit, že nějaký Bůh stvořil svět s hmotou schopnou života a vývoje. Avšak duše je absurditou, jak již bylo prokázáno v této diskusi. Zastánci církve zde tvrdošíjně argumentují avšak jen obecně, pojmy jako svědomí, touhy po pravdě, nemožností poznat mnohé, nebo až floskulemi o Jehovistech a komunistech. Nezpochybnitelné důkazy, které vyplývají z fyziky a z  přírodních zákonů odmítají uznat ignorantsky a apriorně, dokonce s odkazem na Boha jenž by měl takovou absurditu permanentně tvořit a řídit (z diskuse na portálu Křesťan).

Administrace Neviditelného psa by se mohla obrátit se žádostí o stanovisko v této věci na Fyzikální ústav, případně i na Technologický ústav Akademie věd ČR. Ústavu by měla být zadána otázka, zda pokládá za reálnou možnost existenci inteligentní nehmotné substance (duše) v těle člověka, která by byla jeho vědomím a řídila jeho konání a to zejména z hledisek: poznatků biologie o adresných synaptických a skupinových nesynaptickýh cestách přenosu informací mezi neurony v těle, zákona o zachování hmoty a energie v souvislosti s tvorbou a přenosem informačních impulsů, jakož i zpracování toků informací vzhledem ke smyslovým orgánům těla, možnosti existence komunikačních cest mezi takovou nehmotnou substancí a tělem a zda by mohla případně nějak sama reagovat na světelné a akustické vjemy z okolního světa a pamatovat si je.

Ústavu akademie by mohla být doporučena diskuse na této stránce a seznámení se s příspěvky, které s tématem souvisí. Podle mého názoru je vědomím člověka i každého jiného žijícího tvora zejména interaktivní komunikace neuronů v mozku mezi sebou a s orgány těla. Mozek zdravého člověka je v míře jeho získaných neuronových spojů a struktur (zkušeností, učením a vrozených) schopen všech funkcí, citů a dovedností, bez potřeby existence nějaké paralelní řídící substance v těle.

S pomocí Akademie věd bychom mohli pokročit dál, než pouze k mlhavým kázáním o svědomí a o jakýchsi světlých pravdách.

Autor článku 21.11.2009 19:51

Re: nic proti Bohu, duše je však absurdním mýtem církví a šamanů

Vážený pane, návrhy máte jistě pěkné. Pokud se vám podaří pro ně získat administraci NP a AV ČR, klobouk dolů. Rád se potom zapojím. Obávám se však, že své návrhy předkládáte na nesprávném hrobě, na této diskusi totiž zastihnete snad už jen mě (jednou za čas) a pár nahodilých surfařů. E-maily pánů z administrace i z akademie vám rád na vyžádání poskytnu

Suchoř 22.11.2009 0:42

Re: nic proti Bohu, duše je však absurdním mýtem církví a šamanů

k podstatě věci a to k mýtu o duši nic?

Což je pochopitelné, protože proti důkazům nemohou existovat argumenty. Takže s laskavým svolením autora můžeme zde společně prohlásit, že je vědecky a technicky prokázána nemožnost existence nehmotné duše, která by mohla nějak komunikovat s tělem člověka a se světem a natož tělo člověka řídit. Konání člověka je řízené mozkem, tak jako i konání a život všech jiných živých tvorů.

Autor článku 22.11.2009 20:33

Re: nic proti Bohu, duše je však absurdním mýtem církví a šamanů

Můžete si to prohlásit třeba i někde na svém blogu a čtenost bude zhruba stejná. Ale chci hlavně říci něco jiného: Pokud si myslíte, že jste technicky a vědecky něco prokázal (třeba na poli fyziky či biologie), zkuste si to obhájit v odborném tisku a podstupte standartní recenzní postup, pokud z toho vyjdete vítězně, pak se můžeme o něčem bavit. Já biolog ani fyzik nejsem, proto jsem se také do této části diskuse ("důkaz"  neexistence duše) nezapojoval, a nemůžete po mě chtít, abych obhajoval křesťanství na všech frontách. Mám snad odpovědnost za to, abych - z titulu autorství tohoto článku -předkládal exaktní důkazy o všech fyzikálních pravdách? Nebuďte blázen! Já jsem povolán předkládat obhajobu svých tvrzení, tedy tvrzení na poli politologie či filosofie.  A pokud jsem vámi nucen hájit něco jiného, pak snad, laicky vzato, dořešme (z hlediska zákonů platných v našem časoprostoru, tedy nikoliv v časoprostoru duchovním) příslovečný spor o tom, kolik andělů se vejde na špičku jehly. Suchoři, zkuste, prosím, své polemiky předkládat na relevantních místech a odmítnou-li vás, zamyslete se, zda vaše teorie jsou opravdu relevantní en bloc.  

Suchoř 23.11.2009 1:51

Re: nic proti Bohu, duše je však absurdním mýtem církví a šamanů

svůj mýtus o nehmotné a tím i věčné duši, která by oživovala jinak mrtvé tělo člověka a řídila ho, by měla proti námitkám obhajovat církev, která na této bázi podniká.

Zde byly uvedeny nezvratné důkazy o tom, že je církevní pojem lidské duše absurditou. Dokud církev tyto důkazy nevyvrátí, platí jako věrohodné. Vytáčky ani obstrukce tyto důkazy ničím nezpochybňují.

Kolma Puši 22.11.2009 20:43

Re: nic proti Bohu, duše je však absurdním mýtem církví a šamanů

prosím, kde, jak a kým byla vědecky a technicky prokázána nemožnost existence nehmotné duše,toto bude tučnětoto bude kurzívou?

Kolma Puši 22.11.2009 20:44

Re: nic proti Bohu, duše je však absurdním mýtem církví a šamanů

tsssssss

prosím, kde, jak a kým byla "vědecky a technicky prokázána nemožnost existence nehmotné duše"?

Suchoř 23.11.2009 1:37

Re: nic proti Bohu, duše je však absurdním mýtem církví a šamanů

věda vylučuje možnost vzniku tepelné a elektrické energie někde mimo soustav hmotných  makromolekulárních systémů (první a druhý zákon termodynamiky) a rovněž tak chemických reakcí, které se na úrovni neuronových spojů odehrávají. Zákon zachování hmoty vylučuje možnost výroby biochemických reakcí hmotné povahy nějakým nehmotným systémem nebo zařízením jakou by měla být duše. Hmota ani energie nemohou z ničeho vznikat bez ohledu na jejich úroveň, nehmotná duše by musela umět produkovat energii a hmotu z ničeho. Nehmotná duše by z důvodu absence potřebné energie nemohla ani zpracovávat toky informací, bez nichž by se nemohla nic dovědět a tudíž ani tělo řídit.

Technicky by nehmotná duše neměla komunikační cesty pro styk s hmotnými neurony a s hmotnými orgány těla, ale ani s okolním hmotným světem. Technicky by nehmotná duše nemohla mít ani hardware a software pro zpracování informací a pro řízení těla. Kromě ještě mnoha dalších technických úskalí zásadního významu.

Ověřenost uvedených vědeckých a technických poznatků je dána ne jen teoreticky, ale také celou technickou a technologickou vyspělostí civilizace. Kdo by chtěl o tom pochybovat, ať zkusí pracovat se svým notebookem bez podpory el. sítě a nebo alespoň kliky na roztáčení dynama.

Žádná telekineze neexistuje, i když i ta by spotřebovávala energii mozku a nemohla by být adresní pro miliardy neuronů.

Vědeckých a technických poznatků a zkušeností je až nadbytek k tomu, abychom mýtickou duši člověka odsoudili jednoznačně jako absurditu. Vědomím člověka i každého jiného živoho tvora je interaktivní komunikací neuronů a orgánů v jejich mozku a v těle. I malé dítě dnes ví, že každého řídí jeho mozek a že ten je také zdrojem a lokalitou citů i všech dovedností každého tvora.

jxt 22.11.2009 22:27

Re: nic proti Bohu, duše je však absurdním mýtem církví a šamanů

To je krásné tvrzení. Který ústřední výbor to odhlasoval? Z marxáku za jedna !!

Suchoř 23.11.2009 2:03

Re: nic proti Bohu, duše je však absurdním mýtem církví a šamanů

i to je projev jakéhosi mozku a nikoliv duše. Jak by ta dokázala něco vymyslet a dovést to až na úhozy klávesnice? Ve vymývání mozků si církve a sekty v ničem nezadají s marxismem, o tom svědčí mnohé příspěvky a články.

Suchoř 20.11.2009 15:21

mýtus duše byl zde kompetentně vyvrácen

což si dovoluji připomenout. Zde dochází k ignorantskému odmítání důkazů pouhými všeobecnými úvahami autora v diskusi, které se těchto důkazů přímo ani nepřímo netýkají. Autor by měl buď uznat svoji porážku pod tíhou důkazů a nebo pokračovat v obhajobě.

Pokládám za povinnost autora pokračovat v diskusi právě na této stránce a ne v méněcenné rovině blogu, jak to navrhuje. Byl vyzván ještě i k doplnění článku alespoň o dva významné mýty, když v něm v rozporu s názvem, mýty chyběly.

Jiřina 19.11.2009 14:58

Mýty vznikají a zanikají

Co nelze uchopit, osahat ,spadá do sféry mýtů. Spadají tam i všechny dosud známé ideologie, a že jich bylo......Zanikaly a vznikaly nové. 'Utěchou pro křesťanství  může být skutečnost jeho dvoutisíciletého nepřetržitého trvání v lidských dějinách. Není to snad dostatečný důkaz jeho přitažlivosti a vlivu na vývoj Člověka? To oddiskutovat nelze....:-)

Suchoř 20.11.2009 14:46

Re: Mýty vznikají a zanikají

síla křesťanství tkví neoddiskutovatelně v síle slibů církví o věčném blahu a o věčném pekelném utrpení po smrti. Duše však prokazatelně neexistuje a tak jde pouze o tisíciletý úspěšný podnikatelský teror křesťanství na lidstvu.

Suchoř 12.11.2009 1:32

článek a mýty

mýtus o nehmotné duši, která by sídlila v jinak mrtvém těle, oživovala a dobře nebo špatně ho řídila, byl zde jednoznačně vyvrácen. Spolu s ním pak i příslušný onen svět a mýtus o spasitelství. Tím bylo současně očištěno dobré jméno Boha Stvořitele, jenž byl mýtem o spasitelství stavěn křesťanstvím do  zloradné role, v souvislosti s tak zvaným dědičným hříchem a zosnováním umučení vlastního syna.

Autor by zde mohl ještě sám doplnit svůj článek o popis alespoň dvou dalších významných mýtů křesťanství a to o dědičném hříchu a o zmrtvýchvstání Ježíše Krista. Mohl by při tom zohlednit známé údaje historiků (nevyjímaje J. Flavie) a spisy o dalších letech rodinného životě Ježíše po epizodě na Golgotě.

Autor článku 19.11.2009 12:56

Re: článek a mýty

Obávám se, že nebylo vyvráceno nic. V případě zájmu můžete pokračovat v diskusi na mém blogu http://tombi21.blog.cz neboť tato diskuse (na Psu) se již nijak nevyvíjí. Druhá věc je, zda to má ještě smysl. Pokud chce někdo umíněně trvat na svých předpokladech a nechce je flexibilně zkoumat pod zorným úhlem svědomí a touhy po pravdě, ztrácí každá argumentace význam. Obdobně si nedělám iluze, že je možné přesvědčit o opaku například většinu komunistů či Svědků Jehovových, a to sebesofistikovanějšími argumenty. Je-li někdo obelhán, leč jeho touha po hledání pravdy je ryzí, má diskuse smysl. Pokud však někdo svůj sebeklam vědomě živí, o smyslu je možné pochybovat. 

Suchoř 20.11.2009 14:58

Re: článek a mýty

fráze, kulantní výrazy a mlžení proti nezvratitelným technickým důkazům. Autor článku by měl být schopen vyjadřovat se k věci a nezatahovat sem ještě i politiku. V jeho reakci chyběl již jen Paroubek

Suchoř 10.11.2009 21:21

hlavní mýty, o které se křesťanství opírá, jsou duše a spasitelství

a nikoliv meditace o pravdě a Žibřidova slova

žibřid 10.11.2009 21:41

Re: hlavní mýty, o které se křesťanství opírá, jsou duše a spasitelství

To je fakt, ani já nevěřím, že o moje slova by se křesťanství opíraloR^;-D

Suchoř 10.11.2009 23:03

Re: hlavní mýty, o které se křesťanství opírá, jsou duše a spasitelství

musíte mít rodokomen alespoň do 13. století

žibřid 11.11.2009 11:13

Re: hlavní mýty, o které se křesťanství opírá, jsou duše a spasitelství

A musí to být posloupnost biskupů;-)

Suchoř 12.11.2009 1:10

Re: hlavní mýty, o které se křesťanství opírá, jsou duše a spasitelství

já věděl, že je zde samý biskup

Tana Zajicova 9.11.2009 19:41

Vyznam Zibridovych slov

Vytka: Vyslovne si prat muze pouze rodic nebo ucitel. Vy muzete pouze navrhovat.

Kdyby tomu tak nebylo, byla by absolutní pravda ohledně jejich náplně, šlo by jednoznačně rozhodnout kdo má pravdu a kdo ne.

Vase tvrzeni citovane nahore, vysvetluje vse, co je nutne k tomuto tematu rici a co jiz bylo vlastne receno. Vas svet a svet Vasich souputniku prevratil zivot naruby a zaslouzil se o nazor, ze pravda je bezzuba, nebot intelekt cloveka je zcela impotentni. Je impotentni ve snaze dojit k poznani, co je spravedlive a co ne, co je dobre a co ne, co je pravda a co je lez.

Jestlize povazujeme za fakt, ze lidske chapani nemuze poznat pravdu, pak argumenty a  debaty, ktere maji zucastnene dovest k poznani pravdy, jsou absolutne nesmyslne. Svet ve kterem zijete nemuze prijmout nadcasove pravdy a moralni absolutna. Proc?Protoze Vas svet popira, ze jsou dostupne lidskemu intelektu. Vas svet veri, ze pravda je vzdy a vsude relativni ( v case a v prostoru).

Jazyk ma funkci dovest cloveka k pravde, k pochopeni, k porozumeni. Jestlize pan Bilek tvrdi totez co Vy, pak vyvstane otazka, zda muze obhajit krestanske nabozenstvi, ktere je nutne z tohoto pohledu vytrzene z kontextu absolutnich pravd.

Tana Zajicova 9.11.2009 19:41

Vyznam Zibridovych slov

Mozna ale, ze pan Bilek mel na mysli slozitost, ktera vyvstane, kdyz se pokousime jazykem vyjadrit necasovost (nekonecno) v case(v konecnu). Vyjadrit transendentni zkrze imanentni. To lze dokazat pouze paradoxem, mytem,symbolismem a dalsimi literarnimy(hudebnimi) prostredky (poezie, jazz....).

To je take duvod, proc opakovane citace z bible, ktere atheiste (Nemo...) horecne pouzivaji ve svych kvantitativnich uvahach, ke svym dukazum o pravdach nabozenstvi, jsou ve sve vetsine zcela bezvyznamne.

Zaverem. Vase citace kterou jsem pouzila, je ze sveta obraceneho na hlavu. In other words -  from Hell.

žibřid 10.11.2009 21:40

Re: Vyznam Zibridovych slov

Omlouvám se, že jsem se Vás dotkl svou výtkou.

Jsem rád, že jsme se shodli, že transcendentní záležitosti (jako třeba "pravda") nelze dost dobře vyjádřit. Protože jazyk je záležitost transcendentální (byť pro Vás asi nikoli transcendentní), vyplývá z toho pro mě, že jazyk neobsahuje nic absolutního. Pro Vás z toho překvapivě vyplývá, že intelekt je impotentní ZCELA. Pro mě z toho plyne pouze pokorné konstatování, že já i Vy kolem něčeho takového jako je pravda můžeme pouze kroužit. A to ještě pravděpodobně nejde o "pravdu", ale pouze o shodu názorů. Každopádně teroristé se rekrutují z Vašich (nebeských?) okruhů, nikoli z mého, jak píšete, pekla.

Suchoř 10.11.2009 23:27

Re: Vyznam Zibridovych slov

výrazy transcendentní a transcendentální jsou zde jako adjektiva na hony vzdáleny jejich významu. Podle mého názoru je pravda vždy spojena se zájmy konkrétní osoby, tvora nebo společenství a souvisí se svobodou, protože vyžaduje účast alespoň dvou stran. Možná že je to totéž a že je formou boje o přežití mezi nimi. Při zániku života zanikne i pravda, sama o sobě totiž nemůže jako absulutní pravda existovat. A to ani kdyby zůstal ve vesmíru živ jen sám Bůh, protože by byl sám a někdo sám nemůže mít pravdu. Takže pravda je nejspíš jen zájem do pranice, ať mezi dvěma pavouky či utiskujícími se stromy, nebo mezi dvěma státy či náboženskými směry.

Mám pravdu?

žibřid 11.11.2009 11:12

Re: Vyznam Zibridovych slov

Tak jsem se snažil, ale neuspěl, najít překlad slova "cendens". Podle mého je používám korektně filosoficky, ale mohu se mýlit.

Co se týče pravdy, tak nevím, co to je. Shoda představy (modelu) s realitou? Tu by ale mohl mít i jedinec sám o sobě, na to by nebyli zapotřebí dva. (Krom toho náboženství mluví o nějaké "Pravdě", ze které je uděláno něco jako substance, což je sice poetické, ale nesmyslné.)

Suchoř 12.11.2009 0:28

Re: Vyznam Zibridovych slov

lat. cedo, -ere znamená jít, cendens - jdoucí. Tomu jsem se učil asi před 70 lety.

Já vidím pravdu živěji než jen jako statické srovnávání. Až konfliktně, mnohdy o život.

žibřid 12.11.2009 11:50

Re: Vyznam Zibridovych slov

Díky za rozhovor, už sem nepolezu, však se potkáme u jiných článků.

Alias Žibřid.

Suchoř 9.11.2009 10:05

duše nemohou existovat a oživovat tělo, onen svět s peklem a spasitelstvím je pak církevním humbukem

Hmota a svět mohly být stvořeny Stvořitelem avšak nikoliv tak stupidně, aby v nich musel Bůh vše permanentně řídit. Nehmotné duše, které by měly dle církví namísto mozku výsadně jen u člověka oživovat a řídit jeho jinak mrtvé tělo, nemohou existovat.

Například z těchto zásadních důvodů: 1) neměly by žádné prostředky k vytváření nezbytných k tomu hmotných biochemických synaptických impulsů, 2) nemohly by jako nehmotné substance zpracovávat tyto informační impulsy od smyslových orgánů těla a nemohly by tak získávat žádné informace o světě a o těle, 3) neměly by žádné možnosti komunikace s tělem bez nezbytně hmotných informačních kanálů, zcela přesně adresovaných ve vztahu k miliardám mozkových a orgánových neuronů těla, 4) neměly by energii zcela hmotné podstaty nezbytnou pro nepřetržitou výrobu synaptických impulsů, ani energii pro zpracování informací, každý informační systém je spotřebičem energie, bez které nemůže existovat.

Uvedené důkazy platí ne jen vcelku, ale i samostatně jednotlivě a vyplývají z nezpochybnitelných fyzikálních zákonů a poznatků. Existuje bezpočet i jiných důkazů o tom, že tělo každého živého tvora je řízené mozkem a že vědomí a dovednosti každého tvora mohou být ovlivněny až trvale zničeny hmotnými prostředky. Nemohou být tedy nějaké nehmotné.

Duše tedy jako nějaké nehmotné a navíc ještě věčné substance, nemohou existovat a jsou pouhým absurdním výmyslem. Proto je absurditou také vše, co se týká domnělého onoho světa s duchy a spasitelstvím, které jsou hlavním kolbištěm církví a náboženských směrů, obzvláště křesťanských.